Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos autók

  A tantárgy angol neve: Electrical Vehicles

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök informatikus Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEJV47   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balázs Gergely György,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektronika, mozgásszabályozás

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVG9347") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók akik az azonos című VIVG9347 kódszámú tárgyból kredit pontot szereztek.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamos és hibrid villamos autók fejlesztési irányainak bemutatása, különös tekintettel a fő- és segédüzemi járműhajtások területén tapasztalható eredményekre. A témaválasztást indokolja az, hogy világszerte nagyarányú kutatási tevékenység folyik a jó hatásfokú és a városi forgalomban szennyezőanyag kibocsátásmentes üzemű járművek, villamos autók kifejlesztésére. A tantárgy keretében igyekszünk bemutatni a megvalósított villamos autók járműhajtásainak sokféleségét, a villamos autók fejlesztésével kapcsolatos nehézségeket és sikereket. Néhány konkrét példán bemutatjuk a villamos és hibrid autók felépítését és műszaki adatait.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. hét: Bevezetés. Villamos autók története. Villamos autók vontatási jelleggörbéi, vontatási ellenállás, vonóerő igény. Jármű hajtás blokkvázlata. Villamos jármű hajtások kinetikája, vontatási egyenlet. Minimális vontatási teljesítmény igény.

    

  2. hét: A villamos autók összehasonlítása a belsőégésű motoros autókkal teljesítmény, hatásfok, vontatási jelleggörbe és energiatakarékos üzem szempontjából. Hatásfokjavítási módszerek villamos autókban. Villamos autók lehetséges energiatárolási módjai. A megújuló energiák felhasználási lehetőségei.

    

  3. hét: Hibrid-villamos járművek hagyományos megoldásai. Soros és párhuzamos hibrid autók. Az integrált indító és generátor (ISA) üzeme, szabályozása, a Honda-Insight autó működése.

    

  4. hét: Kombinált hibrid-villamos autók fajtái és üzemi tulajdonságai. A Toyota-Prius autó működése és szabályozása.

    

  5. hét: Akkumulátoros autók, akkumulátorok fő jellemzői. A járművekben használható akkumulátor típusok. Megvalósított járművek elemzése. Akkumulátorok töltöttségi állapotának meghatározása, mérési módszerek.

    

  6. hét: Akkumulátorok töltési módszerei. Sorosan kapcsolt akkumulátorok állapotának kiegyenlítése, equalizálási módszerek. Másodlagos energiatároló, ultrakapacitás használata.

    

  7. hét: Tüzelőanyagcellás autók. A tüzelőanyagcellák főbb jellemzői, a feltétlenül szükséges kiegészítő berendezések. Hidrogén tárolása, szállítása, felhasználási problémái. Megvalósított járművek elemzése.

    

  8. hét: Napelemes autók. Napelemek kihasználásának javítási módszerei. Napelemes táplálású, akkumulátortöltés, maximális leadható teljesítményre szabályozás. Megvalósított járművek elemzése.

    

  9. hét: Kommutátoros egyenáramú motoros járműhajtások. Menetüzem és generátoros fékezés egyenáramú kommutátoros motoros hajtással. Menetüzemi, féküzemi és menet/féküzemi DC/DC átalakítók.

    

  10. hét: Állandómágneses kommutátor nélküli, négyszögmezős szinkron motoros járműhajtás. Az inverteres táplálás 1F, 2F és 3F vezetésű üzeme. Optimális nyomaték képzés megvalósítása. Áramszabályozás megoldásai. Teljesítmény és nyomaték szabályozása.

    

  11. hét: Állandómágneses szinuszmezős szinkron járműmotorok normál és mezőgyengítéses üzeme. A szinuszmezős szinkrongépes járműhajtások nyomaték szabályozása, hiszterézises és ISZM vezérlős áramvektor szabályozása. 

    

  12. hét: Aszinkronmotoros járműhajtások. Állandó fluxusú és mezőgyengítéses üzem. Aszinkron motoros járműhajtás mezőorientált áramvektor szabályozása.

    

  13. hét: Szinuszmezős szinkrongépes és aszinkrongépes járműhajtások összehasonlítása. Különleges járműhajtások. Kerékagy motoros hajtások. Több motoros járműhajtások és az ezzel járó szabályozási feladatok. 

    

  14. hét: Vonóerő és sebesség szabályozási módszerek járművekben. Pedál-használat. A villamos visszatáplálási fékezés lehetőségei. A villamos és féküzem összehangolásának megvalósítási módszerei.

    

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: : az aláírás megadásának feltétele, ötből legalább három eredményes kis-zárthelyi.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

  1. Elővizsga: az elővizsga feltétele a rendszeres bejárás az előadásokra
  11. Pótlási lehetőségek

  Pótlási lehetőség nincs

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: bejelentkezés szerint.

  A vizsgaidőszakban: hetente egy alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Schmidt I., Rajki I., Vincze, Gyné.: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 710 3. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2002.

  Hunyár M., Schmidt I., Veszprémi K., Vincze Gyné: A megújúló és környezetbarát energetika villamos gépei és berendezésük. Tankönyv 7. Villamos autók című fejezete. ISBN 963 420 670 0. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2001.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Vincze Gyuláné dr.

  adjunktus

  VET (VG)