Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A megújuló energiaforrások szabályozott hajtásai

  A tantárgy angol neve: Controlled Drives of Renewable Energy Resources

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 11.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2011. április 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök   Informatikus Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEJV39   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hunyár Mátyás

  c. egyetemi tanár

  VET

  Dr. Schmidt István

  Dr.Veszprémi Károly

  egyetemi tanár

  egyetemi docens

  VET

  VET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos gépek, Szabályozástechnika, Teljesítményelektronika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVG9339") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók akik az azonos című VIVG9339 kódszámú tárgyból kredit pontot szereztek.

  7. A tantárgy célkitűzése A BME-ről kikerülő villamos mérnökök felkészítése az új technika fogadására, és egy esetleges hazai gyártás megindítására, valamint elméleti alapok nyújtása a szélerőművek , vízerőművek és fotoelektromos energiaforrások tervezéséhez és üzemeltetéséhez
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: A környezetvédelem energetikához kapcsolódó kérdései. A fenntartható fejlődés feltételei. A megújuló energiaforrások osztályozása. A potenciálok mennyiségi áttekintése.

  2.hét: Aerodinamikai alapfogalmak, szélturbina típusok. A szélturbinából nyerhető tengelyteljesítmény számítása. A teljesítmény számítása a légáram perdületének figyelembevételével

  3.hét: A szárnyszelvények alakjának szerepe, axiális, tangenciális erőhatások, emelő és visszahúzó erők. A szélerőművek európai és hazai helyzete. Alapvető szabályozási feladatok. A szélturbina elforgatása, elbillentése.

  4.hét:Lapátszög szabályozás. A szervohajtás kiválasztása, méretezése. Stall-control. Szabályozási lehetőségek a turbina fordulatszámának változtatásával. Követelmények és szabályozási lehetőségek szigetüzemben. Az áttétel és a generátor hatásfoka. Statisztikai számítási módszerek, Weibull eloszlás.

  5.hét: Méretezési kérdések. Hálózathoz közvetlenül kapcsolódó aszinkron generátorok. A pólusszám változtatás lehetséges módszerei szélerőművekben.

  6.hét: Hálózathoz közvetlenül kapcsolódó szinkron generátorok. Impulzusvezérelt rotor ellenállás (csúszógyűrüs aszinkron generátor). A forgórészköri ellenállás változtatás kefenélküli megoldása.

  7.hét:Frekvenciaváltón keresztül hálózatra csatlakozó generátorok (ISZM vezérlésű feszültséginverter). Tirisztoros áraminverteren át hálózatra csatlakozó kalickás aszinkron generátor mezőorientált szabályozással.

  8.hét: A szélturbina mint szélsebesség-mérő eszköz. Fuzzy logikára alapozott maximumkereső szabályozás. Kétoldalról táplált aszinkron gépek (SZAK és SZFK üzeme). Költségek megoszlása, gazdaságosság.

  9.hét: Áttétel nélküli szinkron generátorok.. Menedzsment és monitoring rendszer feladatai. Napelemek villamos jellemzői.

  10.hét: A fotovillamos energiatermelés előnyei, hátrányai. A napelemek működésének alapjai. A napelemek villamos jellemzői, konstrukciós felépítése, a villamos jellemzőket befolyásoló tényezők. Fotoelektromos rendszerek felépítése. Akkumulátorok fotovillamos rendszerben.

  11,hét: Maximális teljesítményre szabályozás (MTSZ) alapelve, szükségessége. A terhelés típusok összehasonlítása  maximális teljesítmény közelítése szempontjából. Maximális teljesítményre szabályozás költségtakarékos, egyszerű analóg szabályozóval. Maximális teljesítményre szabályozás aszinkron motoros szivattyú hajtásnál. Váltakozóáramú hajtások alkalmazásának elvei. Fotoelektromos rendszer gazdaságossága.

  12.hét: Alapismeretek vízerőművekről. Leggyakoribb vízturbina típusok, Francis és Kaplan turbinák. Pelton kerék, Bánki turbina, jellemző fordulatszám. Csőturbinák típusai. Vízturbinák hagyományos szabályozása. Mikroprocesszoros vízturbina szabályozás.

  13. hét Szivattyús tározók.  Különböző típusú erőművek együttműködése.. Szivattyús tározók szinkron motorjainak indítása hagyományos módszerekkel és ÁSZM-mel. Kompenzátor-motor átmenet ÁSZM-mel.

  14.hét: Vizerőművek villamos generátorai, elrendezések, csapágyazás, gerjesztés. Megszaladás lehetősége, minimális tehetetlenségi nyomaték. Változtatható fordulatszámú motor/generátor megoldások. A vízenergia hasznosítás helyzete Magyarországon és az Európai Unióban

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db. Zh. megirása min. elégséges (2) eredménnyel.

  b. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga

  c. Elővizsga: az elővizsga feltétele a min. jó (4) Zh. eredmény.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A pótlási héten: 1 alkalommal.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A szorgalmi időszakban: 1 alkalommal.

  A vizsgaidőszakban: 1 alkalommal.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A megújuló és környezetbarát energetika villamos gépei és szabályozásuk c. egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó, Budapest 2001

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hunyár Mátyás

  tud. főmunkatárs

  VET (VG)

  Dr. Schmidt István

  egyetemi tanár

  VET (VG)

  Dr. Veszprémi Károly

  docens

  VET (VG)