Grafikus felületű mérőszoftver alkalmazása

A tantárgy angol neve: Application of Graphic Interfaced Measurement Softwares

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 12.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mérnök Informatikus Szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEJV22   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Erdélyi István

adjunktus

VET (VG)

Dr. Farkas László
docens
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít ---
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVEAV22") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A tantárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók akik az azonos című VIVEAV22 kódszámú tárgyból kredit pontot szereztek.

7. A tantárgy célkitűzése

A tanulás folyamán a hallgatók első lépésben elsajátítják méréshez használatos programnyelvek alapvető ismereteit, második lépésben önálló munkával bizonyítják a szerzett ismeretek használatának képességét, amit a tematikában felsorolt, vagy máshonnan választott feladatok egyikének megoldásával bizonyítanak. Ez lehet vagy egy oktatást segítő szimuláció, vagy egy virtuális mérés, vagy egy működési szimuláció, vagy egy oktatást segítő valóságos és/vagy virtuális műszer kidolgozása, vagy egy valóságos mérés, vagy egy valóságos laboratóriumi gyakorlat létrehozása.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. A grafikus felületű mérőszoftverek áttekintése (Matlab, Mathcad, Labview, Excel)

2. A szoftverek összehasonlítása (adattípusok, funkciók, eszközkezelés)

3. A grafikus program nyelvek részeinek áttekintése

4. Példák, gyakorlatok

5. Moduláris programozás

6. Példák, gyakorlatok

7. Vezérlési szerkezetek első rész

8. Példák, gyakorlatok

9. Tömb adattípus, Rekord és/vagy struktúrák

10. Példák, gyakorlatok

11. Adatok megjelenítése

12. Példák, gyakorlatok

13. Vezérlési szerkezetek második rész (döntéshozatal)

14. Példák, gyakorlatok

15. Szöveges adattípus és állományok kezelése

16. Példák, gyakorlatok

17. Adatgyűjtés eszközei első rész

18. Példák, gyakorlatok

19. Eszközkezelés, vezérlés

20. Példák, gyakorlatok

21. Alkalmazástervezés

22. Példák, gyakorlatok

23. Virtuális mérőeszköz fejlesztés

24. Példák, gyakorlatok

25. Objektumok tulajdonságai

26. Példák, gyakorlatok

27. Lokális és globális változók

28. Példák, gyakorlatok

A második lépésben önálló munkával bizonyítják a szerzett ismeretek használatának képességét, amit a kiadandó feladatok egyikének egyéni megoldásával is bizonyítanak.

Példák önálló feladatokra:

 • Oktatást segítő szimulációk, a szimuláció folyamán, ha lehet "analitikus" összefüggéseket használjon.
 • Szemléltesse az ellenállással terhelt változtatható belsőfeszültségű és állandó belső ellenállású egyenáramú generátor működését.
 • Mutassa meg, hogyan lehet változtatható belsőfeszültségű és állandó belső ellenállású egyenfeszültségű generátor izzólámpával való terhelése esetén a különböző karakterisztikák pontjait, U = f(I), R = f(I), P = f(R), stb. kiszámítani és felrajzolni.
 • Szemléltesse a (szupravezető ellenállás) - hőmérséklet mérését bemutató szimulációt. A mutassa meg a kapott regisztrátumon a kritikus hőmérséklet értékét.
 • Szemléltesse a (szupravezető ellenállás) - áram mérését bemutató szimulációt. A mutassa meg a kapott regisztrátumon a kritikus áram értékét.
 • Szemléltesse különböző impedanciával terhelt állandó belsőfeszültségű és belső impedanciájú váltakozó feszültségű generátor működését, mutassa be az u(t), i(t), p(t), regisztrátumokat, az R, R – L, R –C, R – L – C, és / vagy bonyolultabb terhelések esetén.
 • Szemléltesse állandó belsőfeszültségű és belső impedanciájú váltakozó feszültségű generátort terhelő párhuzamos rezgőkörben folyó áram – frekvencia regisztrátumát a rezonancia frekvencia tartományában, különböző csillapítások esetén.
 • Szemléltesse állandó belsőáramú és belső impedanciájú váltakozó áramgenerátort terhelő soros rezgőkörben kialakuló feszültség – frekvencia regisztrátumát a rezonancia frekvencia tartományában, különböző csillapítások esetén.
 • Szemléltesse a szimmetrikus, vagy aszimmetrikus háromfázisú rendszer működését az u(t), i(t), p(t), regisztrátumok bemutatásával.
 • Szemléltesse a szimmetrikus, és az aszimmetrikus háromfázisú rendszer működését a pozitív, negatív és zérus sorrendű rendszerek alkalmazásával.
 • Szemléltesse változtatható belsőfeszültségű és állandó belső impedanciájú
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

(előadás, gyakorlat, laboratórium):

Előadás, laboratóriumi gyakorlat, konzultációval támogatott önképzés. A hallgatók alapvetően a laboratóriumban a számítógépeken található LabView program használatát ismerik meg.

10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban: A hallgatók az alapvető ismereteinek elsajátítása után önálló munkával bizonyítják a szerzett ismeretek használatának képességét, amit egy választott feladat egyéni megoldásával bizonyítanak
 2. Vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
11. Pótlási lehetőségek Nincs
12. Konzultációs lehetőségek

A hallgatók a laboratóriumi gyakorlatok alatt oktatói felügyelet mellett dolgoznak, felmerült problémára az oktató ad választ.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A www.ni.com/academic honlapon található oktatási gyakorlatok és feladat megoldások.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése24
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés30
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr.Erdélyi István

adjunktus

VET

Dr Vajda István

egyetemi tanár

VET

Dr. Farkas László
docens
VET