Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Grafikus felületű mérőszoftver alkalmazása

  A tantárgy angol neve: Application of Graphic Interfaced Measurement Softwares

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 12.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEJV22   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Erdélyi István

  adjunktus

  VET (VG)

  Dr. Farkas László
  docens
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít ---
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVEAV22") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A tantárgyat nem vehetik fel azok a hallgatók akik az azonos című VIVEAV22 kódszámú tárgyból kredit pontot szereztek.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tanulás folyamán a hallgatók első lépésben elsajátítják méréshez használatos programnyelvek alapvető ismereteit, második lépésben önálló munkával bizonyítják a szerzett ismeretek használatának képességét, amit a tematikában felsorolt, vagy máshonnan választott feladatok egyikének megoldásával bizonyítanak. Ez lehet vagy egy oktatást segítő szimuláció, vagy egy virtuális mérés, vagy egy működési szimuláció, vagy egy oktatást segítő valóságos és/vagy virtuális műszer kidolgozása, vagy egy valóságos mérés, vagy egy valóságos laboratóriumi gyakorlat létrehozása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. A grafikus felületű mérőszoftverek áttekintése (Matlab, Mathcad, Labview, Excel)

  2. A szoftverek összehasonlítása (adattípusok, funkciók, eszközkezelés)

  3. A grafikus program nyelvek részeinek áttekintése

  4. Példák, gyakorlatok

  5. Moduláris programozás

  6. Példák, gyakorlatok

  7. Vezérlési szerkezetek első rész

  8. Példák, gyakorlatok

  9. Tömb adattípus, Rekord és/vagy struktúrák

  10. Példák, gyakorlatok

  11. Adatok megjelenítése

  12. Példák, gyakorlatok

  13. Vezérlési szerkezetek második rész (döntéshozatal)

  14. Példák, gyakorlatok

  15. Szöveges adattípus és állományok kezelése

  16. Példák, gyakorlatok

  17. Adatgyűjtés eszközei első rész

  18. Példák, gyakorlatok

  19. Eszközkezelés, vezérlés

  20. Példák, gyakorlatok

  21. Alkalmazástervezés

  22. Példák, gyakorlatok

  23. Virtuális mérőeszköz fejlesztés

  24. Példák, gyakorlatok

  25. Objektumok tulajdonságai

  26. Példák, gyakorlatok

  27. Lokális és globális változók

  28. Példák, gyakorlatok

  A második lépésben önálló munkával bizonyítják a szerzett ismeretek használatának képességét, amit a kiadandó feladatok egyikének egyéni megoldásával is bizonyítanak.

  Példák önálló feladatokra:

  • Oktatást segítő szimulációk, a szimuláció folyamán, ha lehet "analitikus" összefüggéseket használjon.
  • Szemléltesse az ellenállással terhelt változtatható belsőfeszültségű és állandó belső ellenállású egyenáramú generátor működését.
  • Mutassa meg, hogyan lehet változtatható belsőfeszültségű és állandó belső ellenállású egyenfeszültségű generátor izzólámpával való terhelése esetén a különböző karakterisztikák pontjait, U = f(I), R = f(I), P = f(R), stb. kiszámítani és felrajzolni.
  • Szemléltesse a (szupravezető ellenállás) - hőmérséklet mérését bemutató szimulációt. A mutassa meg a kapott regisztrátumon a kritikus hőmérséklet értékét.
  • Szemléltesse a (szupravezető ellenállás) - áram mérését bemutató szimulációt. A mutassa meg a kapott regisztrátumon a kritikus áram értékét.
  • Szemléltesse különböző impedanciával terhelt állandó belsőfeszültségű és belső impedanciájú váltakozó feszültségű generátor működését, mutassa be az u(t), i(t), p(t), regisztrátumokat, az R, R – L, R –C, R – L – C, és / vagy bonyolultabb terhelések esetén.
  • Szemléltesse állandó belsőfeszültségű és belső impedanciájú váltakozó feszültségű generátort terhelő párhuzamos rezgőkörben folyó áram – frekvencia regisztrátumát a rezonancia frekvencia tartományában, különböző csillapítások esetén.
  • Szemléltesse állandó belsőáramú és belső impedanciájú váltakozó áramgenerátort terhelő soros rezgőkörben kialakuló feszültség – frekvencia regisztrátumát a rezonancia frekvencia tartományában, különböző csillapítások esetén.
  • Szemléltesse a szimmetrikus, vagy aszimmetrikus háromfázisú rendszer működését az u(t), i(t), p(t), regisztrátumok bemutatásával.
  • Szemléltesse a szimmetrikus, és az aszimmetrikus háromfázisú rendszer működését a pozitív, negatív és zérus sorrendű rendszerek alkalmazásával.
  • Szemléltesse változtatható belsőfeszültségű és állandó belső impedanciájú
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás, laboratóriumi gyakorlat, konzultációval támogatott önképzés. A hallgatók alapvetően a laboratóriumban a számítógépeken található LabView program használatát ismerik meg.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: A hallgatók az alapvető ismereteinek elsajátítása után önálló munkával bizonyítják a szerzett ismeretek használatának képességét, amit egy választott feladat egyéni megoldásával bizonyítanak
  2. Vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga
  11. Pótlási lehetőségek Nincs
  12. Konzultációs lehetőségek

  A hallgatók a laboratóriumi gyakorlatok alatt oktatói felügyelet mellett dolgoznak, felmerült problémára az oktató ad választ.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A www.ni.com/academic honlapon található oktatási gyakorlatok és feladat megoldások.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése24
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr.Erdélyi István

  adjunktus

  VET

  Dr Vajda István

  egyetemi tanár

  VET

  Dr. Farkas László
  docens
  VET