Energetika a mindennapokban

A tantárgy angol neve: Electrical Energy in Everyday Life

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Mérnök Informatikus Szak

Energetikai Mérnöki szak (GPK) 

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEBV20   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr.Vajda István egy. tanár BME VET
Dr Gróf Gyula egy. docens BME EGRT

 

7. A tantárgy célkitűzése

Az energetika területén működő vállalatok vezetőinek, szakembereinek, az energetika iránt érdeklődőknek, illetőleg a szakiránnyal még csak tanulmányok szintjén foglalkozóknak egyaránt közös érdeke, hogy a következő mérnökgenerációk elméleti és gyakorlati szinten egyaránt hiteles, és a lehetőségekhez mérten teljes képpel rendelkezzenek e sokrétű és szerteágazó tudományterület múltjáról, jelenéről és a jövőbeni fejlődési lehetőségeiről. Mindezt elősegítendő kiemelkedően fontos az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolódásának elősegítése, az ipar és az egyetemek közötti kommunikáció javításának, partnerkapcsolatok létrejöttének támogatása. A tárgy lehetőséget nyújt az érdeklődőknek a legaktuálisabb ismeretanyag megszerzésére illetőleg tapasztalt, gyakorló szakemberek álláspontjainak megismerésére. Az előadásokat neves ipari szakemberek tartják, folyamatosan lépést tartva a technikai fejlesztésekkel és gazdasági aktualitásokkal.

8. A tantárgy részletes tematikája

A pontos ütemezés és beosztás a regisztrációs hetet megelőző héten elkészül, és a honlapon megtekinthető.

1. hét: Bevezető óra, az iparág aktuális helyzetének áttekintése

2. hét: Atomenergetika legújabb fejlesztései, 3. és 4. generációs atomreaktorok

3. hét: Fenntartható fejlődés, környezetvédelem, hulladékhasznosítás

4-5. hét: Üzemlátogatás (erőmű, alállomás, Paks, ipari üzemek)

6. hét: Megújuló energiaforrások trendjei (nap-, szél-, víz-, geotermikus energia, biomassza)

7. hét: Energetika gazdasági szemmel, támogatási rendszerek, villamosenergia-piac

8-9. hét: Üzemlátogatás (erőmű, alállomás, Paks, ipari üzemek)

10. hét: Számonkérés - zárthelyi

11. hét: A földgáz szerepe a mai magyar energetikában

12. hét: Stratégiai energetika, kapacitástervezés, hosszú távú fejlesztések

13. hét: Modern technológiák az energiagazdálkodásban (energia tárolás, Smart Grids, passzív házak)

14. hét: Számonkérés – zárthelyi 2.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, üzemlátogatás, a látogatásokat követően "follow up" diszkusszió. 

 

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:                       

Két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű   teljesítése 

 Legalább egy üzemlátogatáson való részvétel  

 A kontakt órák legalább 70%-án való részvétel, amit a megjelentek listájának felvételével ellenőrzünk.

b.       A vizsgaidőszakban: ---

A végső érdemjegy a zárthelyin elért százalékok átlaga alapján kerül kiszámításra. A zárthelyi dolgozat az előadások anyagából egy teszt jellegű számonkérés, néhány rövidebb, pár soros kérdés, és egy nagyobb lélegzetvételű kifejtésből áll.

 

11. Pótlási lehetőségek Két zh pótlási alkalom a szorgalmi időszakban, és legfeljebb egy zárthelyi pótlása a pótlási héten.

 

12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Tanszéki web-en, illetve az energetikai szakkollégium honlapján elérhető segédanyagok.

http://www.vet.bme.hu/okt/

http://www.eszk.org/

 

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra20
Félévközi készülés órákra4
Üzemlátogatás16
Felkészülés  zárthelyire20
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

Dr. Vajda István

Dr.Gróf Gyula

egy. tanár

gy. docens

BME VET

BE EGRT