Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Energetika a mindennapokban

  A tantárgy angol neve: Electrical Energy in Everyday Life

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatikus Szak

  Energetikai Mérnöki szak (GPK) 

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEBV20   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr.Vajda István egy. tanár BME VET
  Dr Gróf Gyula egy. docens BME EGRT

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az energetika területén működő vállalatok vezetőinek, szakembereinek, az energetika iránt érdeklődőknek, illetőleg a szakiránnyal még csak tanulmányok szintjén foglalkozóknak egyaránt közös érdeke, hogy a következő mérnökgenerációk elméleti és gyakorlati szinten egyaránt hiteles, és a lehetőségekhez mérten teljes képpel rendelkezzenek e sokrétű és szerteágazó tudományterület múltjáról, jelenéről és a jövőbeni fejlődési lehetőségeiről. Mindezt elősegítendő kiemelkedően fontos az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolódásának elősegítése, az ipar és az egyetemek közötti kommunikáció javításának, partnerkapcsolatok létrejöttének támogatása. A tárgy lehetőséget nyújt az érdeklődőknek a legaktuálisabb ismeretanyag megszerzésére illetőleg tapasztalt, gyakorló szakemberek álláspontjainak megismerésére. Az előadásokat neves ipari szakemberek tartják, folyamatosan lépést tartva a technikai fejlesztésekkel és gazdasági aktualitásokkal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A pontos ütemezés és beosztás a regisztrációs hetet megelőző héten elkészül, és a honlapon megtekinthető.

  1. hét: Bevezető óra, az iparág aktuális helyzetének áttekintése

  2. hét: Atomenergetika legújabb fejlesztései, 3. és 4. generációs atomreaktorok

  3. hét: Fenntartható fejlődés, környezetvédelem, hulladékhasznosítás

  4-5. hét: Üzemlátogatás (erőmű, alállomás, Paks, ipari üzemek)

  6. hét: Megújuló energiaforrások trendjei (nap-, szél-, víz-, geotermikus energia, biomassza)

  7. hét: Energetika gazdasági szemmel, támogatási rendszerek, villamosenergia-piac

  8-9. hét: Üzemlátogatás (erőmű, alállomás, Paks, ipari üzemek)

  10. hét: Számonkérés - zárthelyi

  11. hét: A földgáz szerepe a mai magyar energetikában

  12. hét: Stratégiai energetika, kapacitástervezés, hosszú távú fejlesztések

  13. hét: Modern technológiák az energiagazdálkodásban (energia tárolás, Smart Grids, passzív házak)

  14. hét: Számonkérés – zárthelyi 2.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, üzemlátogatás, a látogatásokat követően "follow up" diszkusszió. 

   

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:                       

  Két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű   teljesítése 

   Legalább egy üzemlátogatáson való részvétel  

   A kontakt órák legalább 70%-án való részvétel, amit a megjelentek listájának felvételével ellenőrzünk.

  b.       A vizsgaidőszakban: ---

  A végső érdemjegy a zárthelyin elért százalékok átlaga alapján kerül kiszámításra. A zárthelyi dolgozat az előadások anyagából egy teszt jellegű számonkérés, néhány rövidebb, pár soros kérdés, és egy nagyobb lélegzetvételű kifejtésből áll.

   

  11. Pótlási lehetőségek Két zh pótlási alkalom a szorgalmi időszakban, és legfeljebb egy zárthelyi pótlása a pótlási héten.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki web-en, illetve az energetikai szakkollégium honlapján elérhető segédanyagok.

  http://www.vet.bme.hu/okt/

  http://www.eszk.org/

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra20
  Félévközi készülés órákra4
  Üzemlátogatás16
  Felkészülés  zárthelyire20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr. Vajda István

  Dr.Gróf Gyula

  egy. tanár

  gy. docens

  BME VET

  BE EGRT