Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mechatronika villamos hajtásai

  A tantárgy angol neve: Electric Drives of Mechatronics

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 13.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2012. július 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEBV14   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Számel László 

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika, villamos gépek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgyat nem vehetik fel a Villamosmérnöki Szak MSc képzés Villamos gépek és hajtások szakirány hallgatói, valamint azok a hallgatók, akik a Hajtásszabályozások (VIVEM175) és a Szervo- és robothajtások (VIVEM287) című tárgyakat hallgatták

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a mechatronikában használt villamos hajtások sokféleségének bemutatása különös tekintettel azon hajtásokra, amelyek elsősorban ezen alkalmazásoknál fordulnak elő. Bemutatásra kerülnek olyan különleges alkalmazások is, amelyek első látásra megvalósíthatatlannak tűnnek.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.     hét: A mechatronika villamos hajtásainak áttekintése. Szerszámgépek, robotok által támasztott követelmények. Egyenáramú motoros szervohajtások áramszabályozása.

  2.     hét: Mezőorientált szabályozású aszinkron- és szinkon motoros hajtások.

  3-4. hét: Egységes léptetőmotor elmélet.

  5.     hét: A változó reluktanciájú és a hibrid léptetőmotorok vektorábrája. A léptetőmotoros hajtások pull-out nyomatékának számítása. A léptetőmotoros hajtások nyomaték-frekvencia határjelleggörbéjének meghatározása.

  6.     hét: A hibrid léptetőmotorok egyenletei fázis- és d-q koordináta rendszerben. Léptetőmotoros hajtások szabályozott üzeme.

  7.     hét: Bipoláris és unipoláris gerjesztést megvalósító áramirányítós kapcsolások. Ugrásszerű áramváltozás létrehozása a motor tekercseiben

  8.     hét: A mezőgyengítés és a mezőerősítés jelentősége. A léptetőmotoros hajtások és a mezőorientált szabályozású szinkron gépes hajtások összehasonlítása.

  9.     hét: Kapcsolt reluktancia motoros hajtások (SRM) működésének alapelve. A kapcsolt reluktancia motor nyomatékának számítása a mágneses telítés figyelembevételével.

  10. hét: A kapcsolt reluktancia motoros hajtások vezérlése és szabályozása. Nyomatéklüktetés mentes üzem megvalósítása.

  11.  hét: Villamos hajtások fordulatszám- és pozíció szabályozása. A PID szabályozók módosításával nyert PDF szabályozások. Modellreferenciás adaptív fordulatszám szabályozás. Nemlineáris változó erősítésű pozíciószabályozás.

  12.  hét: Többgépes mechatronikai rendszerek hajtásirányítása. Elasztikusan csatolt rendszerek állapotszabályozása.

  13.  hét: Villamos hajtások érzékelői. Nagypontosságú hardver-számláló nélküli fordulatszám- és pozíció érzékelés.

  14.  hét: Digitális hajtásszabályozási algoritmusok.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás                 

  10. Követelmények

  a,         A szorgalmi időszakban:

                                 Két zárthelyi teljesítése.

  b,         Az aláírás megszerzésének feltételei:

                                A két zárthelyi egyenként legalább elégséges szintű teljesítése.

  c.         A vizsgaidőszakban:

                                A vizsga szóbeli.

                                A vizsgajegy a szóbeli vizsgán kapott osztályzat.

                                Elővizsga a pótlási héten, jelentkezés feltétele legalább 3,5-es átlag a

                                zárthelyikre.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban mindkét zárthelyihez pótlási alkalmat biztosítunk. A pótlási időszakban egy pótlási lehetőség van. Csak egy zárthelyi pótolható.

  .

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint e-mailben, vagy előzetes megbeszélés szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Schmidt I., Vincze Gyné, Veszprémi K.: Villamos szervo-és robothajtások. Műegyetemi kiadó 2000. ISBN 963 420 642 5.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr. Számel László

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék