Villamosenergetikai nagyberuházások - múlt, jelen, jövő

A tantárgy angol neve: Large Scale Projects in Power Engineering - Past, Present, Future

Adatlap utolsó módosítása: 2020. január 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Szak

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEBV12   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Németh Bálint,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berta István

professor emeritus

VET, NTB cs.

Dr. Németh Bálint

egyetemi docens

VET, NTB cs.


5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A szakmai törzsanyagban tanult elektrotechnikai, és villamos energetikai ismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVEM175") )
VAGY
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVEM287") )
VAGY
NEM ( Szakirany("VILMSC-VILLGEPHAJT", "- ") )
VAGY

NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-M8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
---
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a hallgatókat megismertetni a magyarországi villamosenergetikai nagyberuházások műszaki, gazdasági és jogi problematikáját valamint felépítését, üzemét, szerepét, funkcióát. A félév második felében néhány alállomás helyszíni megtekintésére (szervezetten, szakmai vezetővel) van mód a tárgy keretében.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1.      Az elmúlt évek során a villamosenergetikai-átviteli hálózaton véghezvitt 120/220/400 kV-os felújítási munkák (alállomás és távvezeték) műszaki, gazdasági, jogi nehézségei.

2.      Az alállomások üzemeltetési kérdéseinek és szerepének ismertetése.

3.      Beruházási projektek bemutatása a szerződéskötéstől a projekt lezárásáig – elméleti áttekintés.

4.      Beruházási projektek bemutatása a szerződéskötéstől a projekt lezárásáig – esettanulmányok.

5.      Készülék átvételi, vizsgálati módszerei. Nehézszállítás sajátosságai.

6.      Szekundertechnika és alállomáslétesítés, rekonstrukciós műszaki sajátosságai.

7.      A 750 kV-os alállomás és távvezeték létesítése.

8.      Rövid és középtávú villamos fejlesztési tendenciák, várható fejlesztések.

9.      Erőműfejlesztés, mint zöldmezős beruházás műszaki, jogi és gazdasági sajátosságai.

10.  Paksi atomerőmű élettartam hosszabbítása, várható bővítése.

11.  Bős-nagymaros víz-, Gönyű és Debrecen kombinált ciklusú erőmű projektek műszaki specifikációja. 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

 

       A szorgalmi időszakban:

            2 db zárthelyi dolgozat eredményes megírása és jelenlét az üzemlátogatáson

 

Évközi feladat

Elérhető pontszám

2db zárt helyi

2x50pont

 

 

Év végi érdemjegy:

 

  0-39,5

1 (elégtelen)

40-48,5

2 (elégséges)

49-63,5

3 (közepes)

64-83,5

4 (jó)

84-100

5 (jeles)

 

 

       A vizsgaidőszakban:


 

11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint, sikertelen ZH egy alkalommal pótolható a szorgalmi időszakban, ill. egy alkalommal a pótlási héten.

 

12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 

Előadásjegyzetek főként elektronikus formában a kari moodle rendszerben.


 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása7
Vizsgafelkészülés10
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berta István

Dr. Németh Bálint

professor emeritus

egyetemi docens

VET, NTB cs.

VET, NTB cs.