Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergetikai nagyberuházások - múlt, jelen, jövő

  A tantárgy angol neve: Large Scale Projects in Power Engineering - Past, Present, Future

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 21.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEBV12   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István, Villamos Energetika Tanszék
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Berta István

   

  egyetemi tanár

   

  BME VET

   

  Németh Bálint

   

  egyetemi adjunktus

   

  BME VET

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A szakmai törzsanyagban tanult elektrotechnikai, és villamos energetikai ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVEM175") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVEM287") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("VILMSC-VILLGEPHAJT", "- ") )
  VAGY

  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  ---
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a hallgatókat megismertetni a magyarországi villamosenergetikai nagyberuházások műszaki, gazdasági és jogi problematikáját valamint felépítését, üzemét, szerepét, funkcióát. A félév második felében néhány alállomás helyszíni megtekintésére (szervezetten, szakmai vezetővel) van mód a tárgy keretében.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája 1 hét: Az elmúlt évek során a villamosenergetikai-átviteli hálózaton véghezvitt 120/220/400 kV-os felújítási munkák (alállomás és távvezeték) műszaki, gazdasági, jogi nehézségei.

   

  2 hét: Az alállomások üzemeltetési kérdéseinek és szerepének ismertetése.

   

  3 hét: Beruházási projektek bemutatása a szerződéskötéstől a projekt lezárásáig – elméleti áttekintés.

   

  4 hét: Beruházási projektek bemutatása a szerződéskötéstől a projekt lezárásáig – esettanulmányok.

   

  5-6 hét: Készülék átvételi, vizsgálati módszerei. Nehézszállítás sajátosságai.

   

  7 hét: Szekundertechnika és alállomáslétesítés, rekonstrukciós műszaki sajátosságai.

   

  8 hét: Zh

   

  9 hét: A 750 kV-os alállomás és távvezeték létesítése.

   

  10 hét: Rövid és középtávú villamos fejlesztési tendenciák, várható fejlesztések.

   

  11 hét: Erőműfejlesztés, mint zöldmezős beruházás műszaki, jogi és gazdasági sajátosságai.

   

  12 hét: Paksi atomerőmű élettartam hosszabbítása, várható bővítése.

   

  13 hét: Bős-nagymaros víz-, Gönyű és Debrecen kombinált ciklusú erőmű projektek műszaki specifikációja.

   

  14 hét: Zh

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

         A szorgalmi időszakban

              2 db zárthelyi dolgozat eredményes megírása

         A vizsgaidőszakban:

              -

  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint, sikertelen ZH egy alkalommal pótolható a szorgalmi időszakban, ill. egy alkalommal a pótlási héten.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadásjegyzetek főként elektronikus formában.

  http://www.vet.bme.hu/okt/val/nf/nagyberu/index.htm

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása7
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  Németh Bálint

   

  egyetemi tanár

  egyetemi adjunktus

   

  BME VET NF .

  BME VET NF