Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergetikai nagyberuházások - múlt, jelen, jövő

  A tantárgy angol neve: Large Scale Projects in Power Engineering - Past, Present, Future

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. január 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEBV12   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Németh Bálint,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  professor emeritus

  VET, NTB cs.

  Dr. Németh Bálint

  egyetemi docens

  VET, NTB cs.


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A szakmai törzsanyagban tanult elektrotechnikai, és villamos energetikai ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVEM175") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVEM287") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("VILMSC-VILLGEPHAJT", "- ") )
  VAGY

  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  ---
  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a hallgatókat megismertetni a magyarországi villamosenergetikai nagyberuházások műszaki, gazdasági és jogi problematikáját valamint felépítését, üzemét, szerepét, funkcióát. A félév második felében néhány alállomás helyszíni megtekintésére (szervezetten, szakmai vezetővel) van mód a tárgy keretében.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.      Az elmúlt évek során a villamosenergetikai-átviteli hálózaton véghezvitt 120/220/400 kV-os felújítási munkák (alállomás és távvezeték) műszaki, gazdasági, jogi nehézségei.

  2.      Az alállomások üzemeltetési kérdéseinek és szerepének ismertetése.

  3.      Beruházási projektek bemutatása a szerződéskötéstől a projekt lezárásáig – elméleti áttekintés.

  4.      Beruházási projektek bemutatása a szerződéskötéstől a projekt lezárásáig – esettanulmányok.

  5.      Készülék átvételi, vizsgálati módszerei. Nehézszállítás sajátosságai.

  6.      Szekundertechnika és alállomáslétesítés, rekonstrukciós műszaki sajátosságai.

  7.      A 750 kV-os alállomás és távvezeték létesítése.

  8.      Rövid és középtávú villamos fejlesztési tendenciák, várható fejlesztések.

  9.      Erőműfejlesztés, mint zöldmezős beruházás műszaki, jogi és gazdasági sajátosságai.

  10.  Paksi atomerőmű élettartam hosszabbítása, várható bővítése.

  11.  Bős-nagymaros víz-, Gönyű és Debrecen kombinált ciklusú erőmű projektek műszaki specifikációja. 

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

   

         A szorgalmi időszakban:

              2 db zárthelyi dolgozat eredményes megírása és jelenlét az üzemlátogatáson

   

  Évközi feladat

  Elérhető pontszám

  2db zárt helyi

  2x50pont

   

   

  Év végi érdemjegy:

   

    0-39,5

  1 (elégtelen)

  40-48,5

  2 (elégséges)

  49-63,5

  3 (közepes)

  64-83,5

  4 (jó)

  84-100

  5 (jeles)

   

   

         A vizsgaidőszakban:


   

  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint, sikertelen ZH egy alkalommal pótolható a szorgalmi időszakban, ill. egy alkalommal a pótlási héten.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   

  Előadásjegyzetek főként elektronikus formában a kari moodle rendszerben.


   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása7
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  Dr. Németh Bálint

  professor emeritus

  egyetemi docens

  VET, NTB cs.

  VET, NTB cs.