Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergia kereskedelem és piacszabályozás

  A tantárgy angol neve: Electricity Trade and Market Regulation

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Gazdaságinformatikus szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEBV11   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Dán András egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék
  Dr. Czira Zsuzsa

   

  egyetemi adjunktus

   

  Villamos Energetika Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos energetikával kapcsolatos alapvető műszaki intelligencia.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVM4137") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIVEM368") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("MVIenerget", "- ") )
  VAGY
  NEM ( Szakirany("MVMEnerginf", "- ") )  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematika átfedés miatt a tárgyat NEM veheti fel, aki az alábbi tárgyak valamelyikét hallgatta:

  A villamosenergia-piac, VIVM4137 Villamosenergia - piac és minőségszabályozás, VIVEM368

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a hallgatókat az alábbi tématerületekkel: villamosenergia-szolgáltatás technológiája, rendszerszabályozás, megújuló energiaforrások integrálása. A piac jogi, műszaki és kereskedelmi szabályozása, szervezete, működtetése, informatikai rendszere.

  A szolgáltatás megbízhatósága és biztonsága, szakértői rendszerek alkalmazása, tervezés. Minőségügy a termelés, szállítás, elosztás, szolgáltatás területén. Terhelésbecslés, menetrend-tervezés.  A fogyasztói és termelői viselkedés befolyásolása, tarifa-politikák.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Villamosenergia-piac főbb jellemzői. A villamos energia, mint áru. A villamosenergia-piac résztvevői, a résztvevők kapcsolatrendszere.

  2.hét:  A piacnyitási tapasztalatok a villamosenergia-ellátásban

      Egységes EU villamosenergia-piac -- Magyar piacnyitás

  3. hét: A rendszerirányítás megváltozása a liberalizált villamosenergia-ellátásban

  4.hét:  Átviteli Rendszerirányító informatikai rendszerei

  5. hét: Minőségirányítási rendszer a Budapesti Elektromos Művek Rt-nél és az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt.-nél

  6. hét: Az energiapiac liberalizálásának aktuális kérdései, a teljes liberalizálás folyamatának tükrében

      A piac szabályozása. A belső és külső piac jellegzetességei.

  7. hét: Gazdasági és jogi környezet. A belső piaccal kapcsolatos szabályozások. (A villamos energia törvény.)

  8. hét: Villamosenergia-díjszabás szerkezeti felépítése. Új, korszerű tarifa rendszer kialakításának szempontjai.

  9. hét: Mérőeszközök, számlázó és adatgyűjtő rendszerek, SMART Metering.  VER elemeinek költség viszonyai. Termelők és fogyasztók érdekviszonyai. 

  10. hét: Fogyasztói magatartás befolyásolása., fogyasztói elégedettség. 

  11. hét: Kiserőművek.

  12.hét:  A villamosenergia-szolgáltatás folytonossága, megbízhatósága. A kockázat csökkentés és a megbízhatóság növelés gazdasági kérdései.

  13. hét: A villamos energia minőségi mutatói, előírások, szabványok; az egyes paraméterek biztosításának eszközei, módszerei. A minőségszabályozás eszközei. Fogyasztói csoportok hálózati visszahatás szempontjából.

  Hálózati visszahatás csoportosítása (alapharmonikus feszültségesés, meddőteljesítmény aszimmetria, flicker, harmonikusok).

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Számítógépes vetítéssel segített előadás, alkalmanként meghívott előadókkal, akik a téma ipari szakértői.

   

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:

  Otthoni házi feladat elkészítése, legalább elégséges szinten.

  Két zárthelyi megírása (45- 45 perc időtartamban), egyenként legalább elégséges szinten.

  b.  A félévközi érdemjegy 30% súllyal a házi feladatra kapott érdemjegy , és 70% súllyal a zárthelyi érdemjegyek átlaga alapján áll elő.

  11. Pótlási lehetőségek

  Az otthoni házi feladat leadási határideje az utolsó előadás, a TVSZ rendelkezései szerint a pótlási héten is leadható.

  A szorgalmi időszakban egy zh pótlási alkalom lesz, ezen

          vagy (legfeljebb) az egyik zárthelyi pótolható

          vagy – ha nincs szükség zh pótlásra – bármelyik zh javítható.

  Ha a pótlás nem sikerül, az a pótlási héten pót-pót zh keretében pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint e-mailben, vagy előzetes megbeszélés szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.  Dr.Tajthy Tihamér (szerk): Korszerű meddőteljesítmény gazdálkodás Műszaki könyvkiadó Budapest, 1982

  2.  Kiss Lajos: Villamosenergia-gazdálkodás Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

  3.  Villamosenergia-minőség, Dán A. Tersztyánszky T. Varjú Gy. ,INVEST Marketing Bt, 2006. ISBN 963-22-9619-2  

  4.       Tárgy tanszéki web-oldalán elérhető segédanyagok.

   

  Interneten hozzáférhető, nyilvános anyagok.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Dán András egyetemi tanár Villamos Energetika Tanszék