Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Autóvillamosság

  A tantárgy angol neve: Electric Equipment of Automobiles

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök Szak

  Gépészmérnöki Kar

  Szabadon választható

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEBV03   4/0/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  4. A tantárgy előadója

                  neve:                                   Dr. Számel László

                  beosztása:                           egyetemi docens

                  elérhetősége:                      szamel.laszlo@vet.bme.hu

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tantárgy sikeres teljesítésével elsajátítható kompetenciák

  A.      Tudás

  1.       ismeri az Ottó- és dízel motorok főbb jellemzőit, a nyomaték kihasználás, simítás módjait,

  2.       ismeri a belsőégésű motorok nyomaték-fordulatszám jelleggörbéit, sebesség fokozatok kiválasztását, automata sebességváltók energiatakarékos és sportos menetprogramjait, a váltók fajtáit,

  3.       ismeri a belsőégésű motorok indító motorjait és indító berendezéseit. (Csúszó fogaskerekes, csúszó-armatúrás indítók. Indítási nyomaték-fordulatszám jelleggörbék),

  4.       ismeri a jármű generátorok felépítését, feladatát, a feszültség szabályozók fajtáit,

  5.       ismeri a dugattyús motorok szelepvezérlését, a hengertöltöttség javítási módszereket, továbbá az optimális levegő-tüzelőanyag keverék arányt az optimális égéshez (Légfelesleg tényező. Az égés jóságának ellenőrzési módja. A lambda szondák fajtái),

  6.       ismeri az üzemanyag adagolási módokat (Elektronikus befecskendezési rendszerek. Elektronikus karburátor, K-jetronic, L- és LH-Jetronic rendszer. MAP szenzoros adagolási módszer. Dízel motorok befecskendező rendszerei),

  7.       ismeri a befecskendezési módszereket (a befecskendező szelepek vezérlése. A befecskendezési idő meghatározási módjai),

  8.       ismeri a motorvezérlők jelfeldolgozási módjait,

  9.       ismeri az elektronikus gyújtásvezérlés elemeit,

  10.    ismeri az elektronikus gázpedált és ahhoz kapcsolódó eszközöket,

  11.    ismeri a fékerő szabályozást, elektronikus blokkolás védelem (ABS) érzékelőit, felépítését és jelfeldolgozását,

  12.    ismeri az elektronikus kipörgés gátlás (ASR) megvalósítását, beavatkozási módokat,

  13.    ismeri a látásjavító és biztonsági berendezéseket, a szélvédő tisztítás, fényszóró és tükör mozgató berendezéseket, jelző berendezéseket, légzsák és övfeszítő elektronikát, kényelmi berendezéseket,

  14.    ismeri a környezet kímélő autók fejlesztési irányait, hibrid autók felépítését, akkumulátoros, tüzelőanyag cellás autók felépítését, energia megtakarítás módjait.

   

  B.       Képesség

  1.       képes a valós rendszerek absztrakt modellekkel, helyettesítő vázlatokkal történő leírására,

  2.       képes az autók villamos rendszereinek áttekintésére, funkciók megkülönböztetésére,

  3.       képes a villamos hajtásrendszerek többszempontú analízisére,

  4.       képes az egyes autóvillamossági problémák leírására,

  5.       képes gondolatait rendezett formában szóban és írásban kifejezni.

  C.      Attitűd

  1.       együttműködik az ismeretek bővítése során az oktatóval és hallgató társaival,

  2.       folyamatos ismeretszerzéssel bővíti tudását,

  3.       nyitott az információtechnológiai eszközök használatára,

  4.       törekszik az autóvillamossági problémamegoldáshoz szükséges eszközrendszer megismerésére és rutinszerű használatára,

  5.       törekszik a pontos és hibamentes feladatmegoldásra,

  6.       törekszik az energiahatékonyság és környezettudatosság elvének hajtásszabályozási feladatok megoldásában való érvényesítésére.

  D.      Önállóság és felelősség

  1.       önállóan végzi az autóvillamossági feladatok és problémák végiggondolását és adott források alapján történő megoldását,

  2.       nyitottan fogadja a megalapozott kritikai észrevételeket,

  3.       egyes helyzetekben – csapat részeként – együttműködik hallgatótársaival a feladatok megoldásában,

  4.       gondolkozásában a rendszerelvű megközelítést alkalmazza.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismertetése az autók villamos berendezéseivel, s ezek különleges tulajdonságaival: a belsőégésű motorok indító berendezése. Klasszikus és elektronikus gyújtásvezérlés. Elektronikus keverék-képzők, befecskendezők, blokkolás és kipörgés gátlás. Elektronikus gázpedál, és kormánymű. Fedélzeti computer, elektronikus kényelmi berendezések.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások, kommunikáció írásban és szóban, IT eszközök és technikák használata.

  10. Követelmények

  Erős előkövetelmény

   

  Gyenge előkövetelmény

   

  Párhuzamos előkövetelmény

   

  Kizáró feltételek

  (nem vehető fel a tantárgy, ha korábban teljesítette az alábbi tantárgyak vagy tantárgycsoportok bármelyikét)

  Autóvillamosság (BMEVIVEJV76)

  11. Pótlási lehetőségek       Az egyes évközi teljesítményértékelésekhez nem tartozik egyenkénti minimumkövetelmény, ezért egyenkénti pótlásuk nem lehetséges. Az 5 kis-zárthelyiből csak háromnak kell legalább elégségesnek lennie, ezért pótlásra nincs lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  1

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  1.       Schmidt I., Rajki I., Vincze Gyuláné: Járművillamosság. Egyetemi tankönyv. Műegyetemi Kiadó. 2002. (ISBN 963 420 710 3).

  2.       Hevesi Gy., Hodvogner L.: Autóvillamosság. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 1993.

  3.       Frank T., Hodvogner L., Kelecsényi I.: Autóelektronikai ismeretek. Műszaki Könyvkiadó Budapest. 1992.

  4.       Frank T.; Kováts M.: Benzinbefecskendező és motorirányító rendszerek Maróti Könyvkiadó Kft. 2004. Budapest. (ISBN 963 9005 64 9).

                            Digitális tananyag: https://edu.vik.bme.hu/

   D

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Tevékenység

  óra/félév

  részvétel a kontakt tanórákon

  14×4=56

  félévközi készülés

  14×1=14

  felkészülés a teljesítményértékelésekre

  5×2=10

   

   

  kijelölt írásos tananyag önálló elsajátítása

  10

  vizsgafelkészülés

  30

  összesen

  120