Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Áramütés elleni védelem

  A tantárgy angol neve: Protection against Electric Shock

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. január 22.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV99   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
     
  Dr.Kiss Istvánegy.docensBME VET
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Fizika alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:


  BMEVINF9278              Villamos biztonságtechnika

  BMEGENF3039             Munkavédelem

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy legalapvetőbb célkitűzése a hallgatók felkészítése a villamosság azon legfontosabb biztonságtechnikai feladatainak elvárható színvonalú megoldására, amelyek a legtipikusabb - fejlesztő, tervező, szervező, irányító és hasonló - felelős munkakörökben majd kötelezettségi körükbe tartoznak, s amely hallgatói ismeretek színvonaláért a kibocsátó intézményt erkölcsi felelősség is terheli.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés. Az ember és a villamosság kapcsolata, az áramütés veszélyessége, a villamosság biztonságtechnikája, az áramütés elleni védelemi intézkedések története. Áramütés. Az emberi test ellenállása. Az áram élettani hatása.
  2. Villamos berendezés és áramütés. Villamos hálózat és fogyasztó. Földelők. Áramütések fajtái.
  3. Áramütés elleni védelem létesítése. Védelmi módszerek (közvetlen, közvetett, együttes aktív és passzív)
  4. Közvetlen érintés elleni védelmek. Védelem az aktív részek elszigetelésével. Védelem védőfedéssel vagy burkolattal. Védelem védőakadállyal. Védelem az elérhető tartományon kívüli elhelyezéssel. Kiegészítő védelem áram-védőkapcsoló eszközzel.
  5. Közvetett érintés elleni védelmek. Az aktív érintésvédelmi módok legnagyobb lekapcsolási idői és kikapcsoló védelmi eszközei.
  6. Közvetett érintés elleni védelmek. TT-rendszerek. TN-rendszerek.
  7. Közvetett érintés elleni védelmek. IT-rendszerek. Egyenpotenciálú összekötés.
  8. Közvetett érintés elleni védelmek. Védelem II. érintésvédelmi osztályú villamos szerkezet használatával vagy egyenértékű elszigeteléssel. Védelem a környezet elszigetelésével.
  9. Közvetett érintés elleni védelmek. Védelem földeletlen helyi egyenpotenciálú összekötéssel. Védelem villamos elválasztással.
  10. Együttes védelem közvetlen és közvetett érintés ellen. Védelem SELV-, illetve PELV-törpefeszültséggel. Védelem az állandósult érintési áram és a kisütési energia korlátozásával.
  11. Áramütés elleni védeli módok alkalmazása.
  12. Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Uszodák. Szaunafűtő berendezést tartalmazó helyiségek. Felvonulási területek villamos berendezései.
  13. Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Mezőgazdasági és kertészeti épületek villamos berendezései. Vezetőanyagú szűk helyek. Lakókocsiparkok és lakókocsik villamos berendezései. Szabadtéri világítóberendezések.
  14. Áramütéses balesetek.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

         A szorgalmi időszakban

              2 db zárthelyi dolgozat mindegyikének legalább elégséges teljesítése.

         A vizsgaidőszakban:

              -

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a két zárthelyi egyike pótolható, a pótlásra egy alkalmat biztosítunk. A pótzárthelyi anyaga a pótlandó nagyzárthelyiével egyező. A pótlási időszakban egy zárthelyi dolgozat ismételt pótlására biztosítunk lehetőséget.

  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontokban

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Koller, L.: Áramütés elleni védelem. Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55075. Műegyetemi Kiadó, 2004.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr. Koller László
  Dr.Kiss István

  egy. docens
  egyetemi docens

  BME VET
  BME VET