Budapesti erőművek

A tantárgy angol neve: Power Plants of Budapest

Adatlap utolsó módosítása: 2020. január 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Villamosmérnöki szak

Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEAV87   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Németh Bálint,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Berta István

Dr. Németh Bálint

Professor emeritus

Egyetemi docens

VET, NF cs.

VET, NF cs.


5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematika, műszaki alapismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-M8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a hallgatókat megismertetni a budapesti áramszolgáltatás kialakulásának történetével, bemutatni a mai erőművek üzemeltetésének környezetvédelmi, műszaki és gazdasági szempontjait, valamint felépítésüket, üzemüket, szerepüket, funkciójukat. A félév második felében néhány budapesti erőmű helyszíni megtekintésére (szervezetten, szakmai vezetővel) van mód a tárgy keretében.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

 

1.      Az áramszolgáltatás kialakulása Budapesten. Egyen- és váltakozó-áramú átvitel. Az erőműépítés történetének hazai nagyjai.

2.      Magyarország erőművei, főbb paraméterei, szabályozás kérdései, tartalék gázturbinák szerepe

3.      Budapest erőművei a múltban és a jelenben. Megújulók előnyei, hátrányai. Várható erőmű-építési trendek.

4.      Dr. Ronkay Ferenc emléke. Gépész és villamos szak-emberek az erőművekben. Budapesti áramszolgáltatás régen és most.

5.      Kondenzációs erőművek energetikai folyamatai rendszerstruktúrája, ideális és valóságos körfolyamatok. Hatásfok kérdésköre.

6.      Gázturbinás erőművek, rendszerstruktúrájuk. Kombinált ciklusú erőművek, kapcsolt energiatermelés elve.

7.      Oroszország jellegzetes vízerőművei

8.      Üzemviteli, üzemeltetési kérdések. Erőműtípusok vizsgálata környezetvédelmi szempontból

9.      Kelenföldi erőmű kihelyezett óra és erőmű látogatás

10.  Újpesti erőmű kihelyezett óra és erőmű látogatás

11.  Csepeli erőmű kihelyezett óra és erőmű látogatás


 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Tantermi előadás, helyszíni üzemlátogatás.

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban:

            - részvétel az előadásokon és üzemlátogatásokon (legalább 50%-on külön-külön)

            - 2 db írásbeli zárthelyi, szóbeli javítási lehetőséggel.

 

Évközi feladat

Elérhető pontszám

2db zárt helyi

2x45pont

3db laborlátogatás

3x5pont

 

 

Év végi érdemjegy:

 

  0-39,5

1 (elégtelen)

40-48,5

2 (elégséges)

49-63,5

3 (közepes)

64-83,5

4 (jó)

84-100

5 (jeles)

 

 

       A vizsgaidőszakban: -

 

           

           

 

11. Pótlási lehetőségek

Pótzárthelyit a szorgalmi időszakban biztosítunk, ennek sikertelensége esetén a pót-pót ZH-t a pótlási héten írható meg.

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadókkal egyeztetett időpontokban

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

 

Előadásjegyzetek főként elektronikus formában a kari moodle rendszerben.


 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra30
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése-
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Dr. Horváth Tibor

 

Dr. Berta István

 

Dr. Németh Bálint

 

Professor emeritus

 

Professor emeritus

 

Egyetemi docens

 

VET, NF cs.

 

VET, NF cs.

 

VET, NF cs.