Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Budapesti erőművek

  A tantárgy angol neve: Power Plants of Budapest

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. január 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV87   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Németh Bálint,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  Dr. Németh Bálint

  Professor emeritus

  Egyetemi docens

  VET, NF cs.

  VET, NF cs.


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, műszaki alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a hallgatókat megismertetni a budapesti áramszolgáltatás kialakulásának történetével, bemutatni a mai erőművek üzemeltetésének környezetvédelmi, műszaki és gazdasági szempontjait, valamint felépítésüket, üzemüket, szerepüket, funkciójukat. A félév második felében néhány budapesti erőmű helyszíni megtekintésére (szervezetten, szakmai vezetővel) van mód a tárgy keretében.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  1.      Az áramszolgáltatás kialakulása Budapesten. Egyen- és váltakozó-áramú átvitel. Az erőműépítés történetének hazai nagyjai.

  2.      Magyarország erőművei, főbb paraméterei, szabályozás kérdései, tartalék gázturbinák szerepe

  3.      Budapest erőművei a múltban és a jelenben. Megújulók előnyei, hátrányai. Várható erőmű-építési trendek.

  4.      Dr. Ronkay Ferenc emléke. Gépész és villamos szak-emberek az erőművekben. Budapesti áramszolgáltatás régen és most.

  5.      Kondenzációs erőművek energetikai folyamatai rendszerstruktúrája, ideális és valóságos körfolyamatok. Hatásfok kérdésköre.

  6.      Gázturbinás erőművek, rendszerstruktúrájuk. Kombinált ciklusú erőművek, kapcsolt energiatermelés elve.

  7.      Oroszország jellegzetes vízerőművei

  8.      Üzemviteli, üzemeltetési kérdések. Erőműtípusok vizsgálata környezetvédelmi szempontból

  9.      Kelenföldi erőmű kihelyezett óra és erőmű látogatás

  10.  Újpesti erőmű kihelyezett óra és erőmű látogatás

  11.  Csepeli erőmű kihelyezett óra és erőmű látogatás


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Tantermi előadás, helyszíni üzemlátogatás.

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban:

              - részvétel az előadásokon és üzemlátogatásokon (legalább 50%-on külön-külön)

              - 2 db írásbeli zárthelyi, szóbeli javítási lehetőséggel.

   

  Évközi feladat

  Elérhető pontszám

  2db zárt helyi

  2x45pont

  3db laborlátogatás

  3x5pont

   

   

  Év végi érdemjegy:

   

    0-39,5

  1 (elégtelen)

  40-48,5

  2 (elégséges)

  49-63,5

  3 (közepes)

  64-83,5

  4 (jó)

  84-100

  5 (jeles)

   

   

         A vizsgaidőszakban: -

   

             

             

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyit a szorgalmi időszakban biztosítunk, ennek sikertelensége esetén a pót-pót ZH-t a pótlási héten írható meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

   

  Előadásjegyzetek főként elektronikus formában a kari moodle rendszerben.


   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Horváth Tibor

   

  Dr. Berta István

   

  Dr. Németh Bálint

   

  Professor emeritus

   

  Professor emeritus

   

  Egyetemi docens

   

  VET, NF cs.

   

  VET, NF cs.

   

  VET, NF cs.