Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Budapesti erőművek

  A tantárgy angol neve: Power Plants of Budapest

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. április 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV87   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István, Villamos Energetika Tanszék
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Horváth Tibor

   

  Dr. Berta István

   

  Németh Bálint

   

  Professor emeritus

   

  Egyetemi tanár

   

  Egyetemi adjunktus

   

  VET, NF cs.

   

  VET, NF cs.

   

  VET, NF cs.

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, műszaki alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja a hallgatókat megismertetni a budapesti áramszolgáltatás kialakulásának történetével, bemutatni a mai erőművek üzemeltetésének környezetvédelmi, műszaki és gazdasági szempontjait, valamint felépítésüket, üzemüket, szerepüket, funkciójukat. A félév második felében néhány budapesti erőmű helyszíni megtekintésére (szervezetten, szakmai vezetővel) van mód a tárgy keretében.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1 hét:

  Az áramszolgáltatás kialakulása Budapesten. Egyen- és váltakozó-áramú átvitel. Az erőműépítés történetének hazai nagyjai.

  2 hét:

  Magyarország erőművei, főbb paraméterei, szabályozás kérdései, tartalék gázturbinák szerepe

  3 hét:

  Budapest erőművei a múltban és a jelenben. Megújulók előnyei, hátrányai. Várható erőmű-építési trendek.

  4 hét:

  Dr. Ronkay Ferenc emléke. Gépész és villamos szak-emberek az erőművekben. Budapesti áramszolgáltatás régen és most.

  5 hét:

  Kondenzációs erőművek energetikai folyamatai rendszerstruktúrája, ideális és valóságos körfolyamatok. Hatásfok kérdésköre.

  6 hét:

  Gázturbinás erőművek, rendszerstruktúrájuk. Kombinált ciklusú erőművek, kapcsolt energiatermelés elve.

  7 hét:

  Oroszország jellegzetes vízerőművei

  8 hét:

  Üzemviteli, üzemeltetési kérdések. Erőműtípusok vizsgálata környezetvédelmi szempontból

  9 hét és 10 hét:

  Kelenföldi erőmű kihelyezett óra és erőmű látogatás

  11 hét és 12 hét:

  Újpesti erőmű kihelyezett óra és erőmű látogatás

  13 hét:

  Csepeli erőmű kihelyezett óra és erőmű látogatás 

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Tantermi előadás, helyszíni üzemlátogatás.

  10. Követelmények

         A szorgalmi időszakban:

              - részvétel az előadásokon és üzemlátogatásokon (legalább 60%)

              - 2 db írásbeli zárthelyi, szóbeli javítási lehetőséggel.

   

         A vizsgaidőszakban: -

   

             

   

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzárthelyit a szorgalmi időszakban biztosítunk, ennek sikertelensége esetén a pót-pót ZH-t a pótlási héten írható meg.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadókkal egyeztetett időpontokban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Előadásjegyzetek főként elektronikus formában.(www.vet.bme.hu/okt/val/nt/bperomu/index.htm)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra30
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Horváth Tibor

   

  Dr. Berta István

   

  Németh Bálint

   

  Professor emeritus

   

  Egyetemi tanár

   

  Egyetemi adjunktus

   

  VET, NF cs.

   

  VET, NF cs.

   

  VET, NF cs.