Villamos gépek elmélete és gyakorlata

A tantárgy angol neve: Theory and Practice of Electrical Machines

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEAV81   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
4. A tantárgy előadója
Név

 

Beosztás

 

Tanszék, Intézet

 

Dr. Vajda István

 

egyetemi tanár

 

VET

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnika, villamos gépek, teljesítményelektronika

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
( KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08")
VAGY
KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-A8")
VAGY
KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M8") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tárgy épít a Villamos gépek és alkalmazások (VIVEA334) tantárgyra.

 

7. A tantárgy célkitűzése

Megismertet a villamosgépek magasszintű, egységes elméletével, a szimmetrikus, aszimmetrikus és tranziens üzemállapotokkal, a három- és egyfázisú váltakozóáramú, a kisteljesítményű és különleges villamos gépekkel. Bemutatja a tervezés általános szempontjait és menetét, a főméretek meghatározását a villamosgép–hajtás-rendszer tulajdonságainak és igényeinek figyelembe vételével, a gépparaméterek és üzemi karakterisztikák meghatározására alkalmas számítási módszereket, a végeselemes számítógépes térszámítási módszer alkalmazását a tervezésben.

8. A tantárgy részletes tematikája ·         Az egységes villamosgép-elmélet alapjai. Szimmetrikus, aszimmetrikus és tranziens üzemállapotok számításának elmélete és módszerei.

 

·         A géptervezés módszerei, mágneses kör alapfogalmak, a telítés vizsgálata.

 

·         Villamos gépek igénybevételei, a gépek kihasználása..

 

·         Villamos gépek tekercselései, felharmonikusok csökkentése, szórás számítása, légrés-tekercselések.

 

·         Állandósult és tranziens melegedés számítása, hűtés, élettartam.

 

·         Háromfázisú szinkrongépek, három- és egyfázisú aszinkrongépek ellenőrző számítása a hajtás figyelembe vételével.

 

·         Kétkalickás és mélyhornyú forgórészű aszinkron gépek.

 

·         Állandómágnesek tulajdonságai, állandó mágneses villamosgépek.

 

A végeselem módszer (FEM) alapjai, hálózási módszerek, határfeltételek, mágneses tér, erőhatások, gépparaméterek számítása.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás: hagyományos előadás, számítógépi prezentációk, szimulációk. Gyakorlatok: az előadások megfelelő fejezeteihez illeszkedő példamegoldó gyakorlatok.

 

10. Követelmények a)         A szorgalmi időszakban:

 

                   Jelenlét az előadásokon a TVSZ szerint.

 

                   Két zárthelyi teljesítése.

 

b)         Az aláírás megszerzésének feltételei:

 

                        A TVSZ szerint megengedettnél nem több hiányzás.

                        A két zárthelyi egyenként legalább elégséges szintű teljesítése.

c)         A vizsgaidőszakban:

 

                        A vizsga szóbeli.

A vizsgajegy a szóbeli vizsgán kapott osztályzat. A vizsgajegy a zárthelyi dolgozatok osztályzatainak átlaga (1/3), valamint szóbeli vizsgán kapott osztályzat (2/3) súlyozott átlaga.

                        A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele: legalább elégséges                          (2) vizsgajegy.

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyik pótlására vagy javítására a szorgalmi időszakban egy-egy alkalmat, és a pótlási héten még egy alkalmat biztosítunk. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

 

12. Konzultációs lehetőségek Heti egy alkalommal, igény és egyeztetés szerint.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ·         Retter Gy.: Villamosenergia-átalakítók. I. 51440. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 1994.

 

·         Retter Gy.: Villamosenergia-átalakítók. II. 51444. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 1994.

 

·               Retter G. J..: Matrix and Space-Phasor Theory of Electrical Machines, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987

 

·         Rajki I.:, Törpe és automatikai villamos gépek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

 

·         Gieras J. F., Wing, M.: Permanent Magnet Motor Technology, Marcel Dekker Inc., New York/Basel, 2002

 

·         Hunyár M, Schmidt I, Veszprémi K, Vincze Gy-né, A megújuló és környezetbarát energetika villamos gépei és szabályozásuk, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése0
Konzultávoó10
Vizsgafelkészülés

30

Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név

 

Beosztás

 

Tanszék,  Intézet

 

Dr. Vajda István

 

egyetemi tanár

 

VET