Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos gépek elmélete és gyakorlata

  A tantárgy angol neve: Theory and Practice of Electrical Machines

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. január 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV81   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója
  Név

   

  Beosztás

   

  Tanszék, Intézet

   

  Dr. Vajda István

   

  egyetemi tanár

   

  VET

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnika, villamos gépek, teljesítményelektronika

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  ( KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-A8")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M8") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  A tárgy épít a Villamos gépek és alkalmazások (VIVEA334) tantárgyra.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertet a villamosgépek magasszintű, egységes elméletével, a szimmetrikus, aszimmetrikus és tranziens üzemállapotokkal, a három- és egyfázisú váltakozóáramú, a kisteljesítményű és különleges villamos gépekkel. Bemutatja a tervezés általános szempontjait és menetét, a főméretek meghatározását a villamosgép–hajtás-rendszer tulajdonságainak és igényeinek figyelembe vételével, a gépparaméterek és üzemi karakterisztikák meghatározására alkalmas számítási módszereket, a végeselemes számítógépes térszámítási módszer alkalmazását a tervezésben.

  8. A tantárgy részletes tematikája ·         Az egységes villamosgép-elmélet alapjai. Szimmetrikus, aszimmetrikus és tranziens üzemállapotok számításának elmélete és módszerei.

   

  ·         A géptervezés módszerei, mágneses kör alapfogalmak, a telítés vizsgálata.

   

  ·         Villamos gépek igénybevételei, a gépek kihasználása..

   

  ·         Villamos gépek tekercselései, felharmonikusok csökkentése, szórás számítása, légrés-tekercselések.

   

  ·         Állandósult és tranziens melegedés számítása, hűtés, élettartam.

   

  ·         Háromfázisú szinkrongépek, három- és egyfázisú aszinkrongépek ellenőrző számítása a hajtás figyelembe vételével.

   

  ·         Kétkalickás és mélyhornyú forgórészű aszinkron gépek.

   

  ·         Állandómágnesek tulajdonságai, állandó mágneses villamosgépek.

   

  A végeselem módszer (FEM) alapjai, hálózási módszerek, határfeltételek, mágneses tér, erőhatások, gépparaméterek számítása.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás: hagyományos előadás, számítógépi prezentációk, szimulációk. Gyakorlatok: az előadások megfelelő fejezeteihez illeszkedő példamegoldó gyakorlatok.

   

  10. Követelmények a)         A szorgalmi időszakban:

   

                     Jelenlét az előadásokon a TVSZ szerint.

   

                     Két zárthelyi teljesítése.

   

  b)         Az aláírás megszerzésének feltételei:

   

                          A TVSZ szerint megengedettnél nem több hiányzás.

                          A két zárthelyi egyenként legalább elégséges szintű teljesítése.

  c)         A vizsgaidőszakban:

   

                          A vizsga szóbeli.

  A vizsgajegy a szóbeli vizsgán kapott osztályzat. A vizsgajegy a zárthelyi dolgozatok osztályzatainak átlaga (1/3), valamint szóbeli vizsgán kapott osztályzat (2/3) súlyozott átlaga.

                          A tárgyhoz tartozó kreditpontok megszerzésének feltétele: legalább elégséges                          (2) vizsgajegy.

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyik pótlására vagy javítására a szorgalmi időszakban egy-egy alkalmat, és a pótlási héten még egy alkalmat biztosítunk. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Heti egy alkalommal, igény és egyeztetés szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom ·         Retter Gy.: Villamosenergia-átalakítók. I. 51440. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 1994.

   

  ·         Retter Gy.: Villamosenergia-átalakítók. II. 51444. Műegyetemi Kiadó. Budapest, 1994.

   

  ·               Retter G. J..: Matrix and Space-Phasor Theory of Electrical Machines, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987

   

  ·         Rajki I.:, Törpe és automatikai villamos gépek, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1990.

   

  ·         Gieras J. F., Wing, M.: Permanent Magnet Motor Technology, Marcel Dekker Inc., New York/Basel, 2002

   

  ·         Hunyár M, Schmidt I, Veszprémi K, Vincze Gy-né, A megújuló és környezetbarát energetika villamos gépei és szabályozásuk, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése0
  Konzultávoó10
  Vizsgafelkészülés

  30

  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név

   

  Beosztás

   

  Tanszék,  Intézet

   

  Dr. Vajda István

   

  egyetemi tanár

   

  VET