Szupravezetők alkalmazásai

A tantárgy angol neve: Application of Superconductors

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Szabadon választható tantárgy 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEAV80   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
4. A tantárgy előadója
Név

 

Beosztás

 

Tanszék, Intézet

 

Dr. Vajda István

 

egyetemi tanár

 

VET

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnika, Fizika, Anyagtudomány

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
( KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08")
VAGY
KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-A8")
VAGY
KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M8"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
nincs
7. A tantárgy célkitűzése Szupravezetős rendszerek és eszközök fizikai alapjai, felépítésük és működésük. Szupravezetős eszközök és rendszerek analízise, konstrukciója és tesztelése. Az alkalmazások jelen helyzete és a várható trendek előrejelzése
8. A tantárgy részletes tematikája

·        Történeti áttekintés. Nobel-díjas felfedezések. Az erősáramú alkalmazások áttekintése, megvalósított alkalmazások.

·        A szupravezetés alapvető fizikai jelenségei. Kritikus paraméterek. A szupravezetők osztályozása a kritikus hőmérséklet és a mágneses tulajdonságok alapján

·        Az I. típusú szupravezetők jellemzése. A Meissner-effektus és a Meissner-állapot. Az I. típusú szupravezetők kritikus árama.

·        A II. típusú szupravezetők jellemzése. A II. típusú szupravezetők kritikus mágneses terei. A kritikus állapot modellje. A II. típusú szupravezetők kritikus áramsűrűsége.

·        II. típusú szupravezetők U-I jelleggörbéje. Kiterjesztett kritikus állapot modellek. II. típusú szupravezetők mágnesezettsége, befogott mágneses tere.

·        II. típusú szupravezetők váltakozóáramú vesztesége.

·        Az alacsonyhőmérséklet-fizika alapjai. A fajlagos hűtőteljesítmény.

·        Szupravezető alkatrészek. Tömbi MHS-anyagok és alkatrészek. AHS és MHS huzalok és szalagok. A huzalok és szalagok stabilitása.

·        Az erősáramú alkalmazások áttekintése. Az erőáramú alkalmazások igényei és követelményei. Az alkalmazások csoportosítása áramnem, a mágneses tér és az alkalmazások jellege alapján.

·        MHS mágneses csapágyak és energiatároló lendkerekek. MHS zárlati áramkorlátozók. Szupravezető mágnesek és mágneses energiatárolók. Szupravezetős forgó villamos gépek. Szupravezetős transzformátorok és kábelek. Szupravezetős mágnesek. Szupravezetős lebegtetett járművek.

·        Integrált szupravezető rendszerek. A szupravezetős eszközök versenyképessége: technikai, gazdaságossági és környezeti szempontok érvényesítése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.

 

10. Követelmények a)         A szorgalmi időszakban:

 

                   Jelenlét az előadásokon a TVSZ szerint.

 

                   Két zárthelyi teljesítése.

 

b)         Az aláírás megszerzésének feltételei:

 

                        A TVSZ szerint megengedettnél nem több hiányzás.

                        A két zárthelyi egyenként legalább elégséges szintű teljesítése.

c)         A vizsgaidőszakban:

 

----

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyik pótlására vagy javítására a szorgalmi időszakban egy-egy alkalmat, és a pótlási héten még egy alkalmat biztosítunk. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

 

12. Konzultációs lehetőségek Heti egy alkalommal, igény és egyeztetés szerint.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·          Dr. Vajda István: Szupravezetők alkalmazásai, elektronikus jegyzet.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire7
Házi feladat elkészítése0
Konzultáció5
Vizsgafelkészülés15
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név

 

Beosztás

 

Tanszék,  Intézet

 

Dr. Vajda István

 

egyetemi tanár

 

VET