Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szupravezetők alkalmazásai

  A tantárgy angol neve: Application of Superconductors

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tantárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV80   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vajda István,
  4. A tantárgy előadója
  Név

   

  Beosztás

   

  Tanszék, Intézet

   

  Dr. Vajda István

   

  egyetemi tanár

   

  VET

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnika, Fizika, Anyagtudomány

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  ( KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-A8")
  VAGY
  KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M8"))

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése Szupravezetős rendszerek és eszközök fizikai alapjai, felépítésük és működésük. Szupravezetős eszközök és rendszerek analízise, konstrukciója és tesztelése. Az alkalmazások jelen helyzete és a várható trendek előrejelzése
  8. A tantárgy részletes tematikája

  ·        Történeti áttekintés. Nobel-díjas felfedezések. Az erősáramú alkalmazások áttekintése, megvalósított alkalmazások.

  ·        A szupravezetés alapvető fizikai jelenségei. Kritikus paraméterek. A szupravezetők osztályozása a kritikus hőmérséklet és a mágneses tulajdonságok alapján

  ·        Az I. típusú szupravezetők jellemzése. A Meissner-effektus és a Meissner-állapot. Az I. típusú szupravezetők kritikus árama.

  ·        A II. típusú szupravezetők jellemzése. A II. típusú szupravezetők kritikus mágneses terei. A kritikus állapot modellje. A II. típusú szupravezetők kritikus áramsűrűsége.

  ·        II. típusú szupravezetők U-I jelleggörbéje. Kiterjesztett kritikus állapot modellek. II. típusú szupravezetők mágnesezettsége, befogott mágneses tere.

  ·        II. típusú szupravezetők váltakozóáramú vesztesége.

  ·        Az alacsonyhőmérséklet-fizika alapjai. A fajlagos hűtőteljesítmény.

  ·        Szupravezető alkatrészek. Tömbi MHS-anyagok és alkatrészek. AHS és MHS huzalok és szalagok. A huzalok és szalagok stabilitása.

  ·        Az erősáramú alkalmazások áttekintése. Az erőáramú alkalmazások igényei és követelményei. Az alkalmazások csoportosítása áramnem, a mágneses tér és az alkalmazások jellege alapján.

  ·        MHS mágneses csapágyak és energiatároló lendkerekek. MHS zárlati áramkorlátozók. Szupravezető mágnesek és mágneses energiatárolók. Szupravezetős forgó villamos gépek. Szupravezetős transzformátorok és kábelek. Szupravezetős mágnesek. Szupravezetős lebegtetett járművek.

  ·        Integrált szupravezető rendszerek. A szupravezetős eszközök versenyképessége: technikai, gazdaságossági és környezeti szempontok érvényesítése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.

   

  10. Követelmények a)         A szorgalmi időszakban:

   

                     Jelenlét az előadásokon a TVSZ szerint.

   

                     Két zárthelyi teljesítése.

   

  b)         Az aláírás megszerzésének feltételei:

   

                          A TVSZ szerint megengedettnél nem több hiányzás.

                          A két zárthelyi egyenként legalább elégséges szintű teljesítése.

  c)         A vizsgaidőszakban:

   

  ----

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyik pótlására vagy javítására a szorgalmi időszakban egy-egy alkalmat, és a pótlási héten még egy alkalmat biztosítunk. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Heti egy alkalommal, igény és egyeztetés szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·          Dr. Vajda István: Szupravezetők alkalmazásai, elektronikus jegyzet.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire7
  Házi feladat elkészítése0
  Konzultáció5
  Vizsgafelkészülés15
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név

   

  Beosztás

   

  Tanszék,  Intézet

   

  Dr. Vajda István

   

  egyetemi tanár

   

  VET