Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Energiahatékonyság a gyakorlatban

  A tantárgy angol neve: Energy Efficiency in Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 21.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2018. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök Informatikus szak

  Villamosmérnöki szak

  Gazdaságinformatikus szak

  Szabadon választható tantárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV78   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Raisz Dávid Márk,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/val/vm/enhatgyak/index.htm
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr.Dán Andrásprofesszor emeritusBME VET
  Raisz Dávidegyetemi docensBME VET
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  -

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  -

  7. A tantárgy célkitűzése

  Megismertetni a mérnökhallgatókat olyan innovatív megoldásokkal, technológiákkal, amelyek segítségével háztartási, ipari és közösségi szinten lehetővé válik az energiahatékonyság felmérése, az egyes energiahordozók optimális hatásfokkal történő felhasználása, gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével..

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.        Energiafelhasználás módjai szegmensenként (háztartás, szolgáltatás/ipar, település), felhasznált energiaátalakító technológiák hatásfoka. (Fűtés, melegítés, hűtés, légkondicionálás, világítás, használati melegvíz előállítása, stand-by fogyasztás, közlekedés/anyagmozgatás, sűrített levegő előállítása és felhasználása, stb.)

  2.        Épületgépészeti alapismeretek: árnyékolástechnika, légcsereszabályozás, hőmérsékletszabályozás, különböző fűtéstechnológiák. Számítási példák kidolgozása.

  3.        Potenciális veszteségforrások, azok felismerése, felmérése. Energetikai auditálás módszerei, energiamérleg készítése, modellezés lépései.

  4.        Veszteségek csökkentésére ill. energiafelhasználás racionalizálására alkalmas berendezések, technológiák: napkollektor, hőszivattyú. Számítási példák kidolgozása.

  5.        Hulladékhő hasznosítása hőcserélőkkel, hőcsapdák, energiatakarékos fényforrások és azok szabályozása; passzív és aktív „Napcsövek”. Számítási mintapéldák kidolgozása.

  6.        A hulladékhasznosítás módszerei (biomassza tüzelés, biogáz előállítás, metanolgyártás).

  7.        Peltier elem, napelem, szélgenerátor, és ezek alkalmazásának hatásai a lekötött csúcsteljesítmény csökkenthetőségére. Számítási mintapéldák kidolgozása.

  8.        Rövidtávú villamos terhelésbecslés és villamosenergia piaci alapfogalmak a fogyasztó szempontjából.

  9.        Gazdaságosság – megtérülés becslése (beruházásigény, működtetési/üzemeltetési költségek, pénzáram, nettó jelenérték). Példák.

  10.    Esettanulmányok ismertetése, feldolgozása. (Egy nagyáruház vagy egy ipari létesítmény mérési eredményeinek ismertetése, kiértékelése, modellezés lépésről lépésre.)

  11.    Esettanulmány folytatása. Szoftvereszközök ismertetése (pl. RETScreen), bemutatása, azokkal számítási példák megoldása.

  12.    Zárthelyi dolgozat írása.

  13.    Összevont óra: üzemlátogatás.

  14.    Összevont óra: üzemlátogatás.

  Az otthoni feladatok témája:

            mérési eredmények feldolgozása, modellek készítése

            új technológiák megismerése és ismertetése

            gazdaságossági/megtérülési számítások elvégzése

            konkrét esetekre beruházási javaslattételek kidolgozása.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, számítási feladatok megoldása, üzemlátogatás, esettanulmányok feldolgozása.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:      egy zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű teljesítése

                                                      otthoni feladat elkészítése, dokumentálása.

  b.       A vizsgaidőszakban: ---

  A végső érdemjegy a zárthelyi érdemjegyének  60%-kal és az otthoni feladatra kapott érdemjegynek 40%-kal súlyozott átlaga. 
  11. Pótlási lehetőségek Egy zh pótlási alkalom a szorgalmi időszakban, és egy a pótlási héten. Az otthoni házi feladat leadási határideje az utolsó előadás, a TVSZ rendelkezései szerint a pótlási héten is leadható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tanszéki web-en elérhető segédanyagok.

  http://www.vet.bme.hu/okt/val/vm/enhatgyak/index.htm

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Anyaggyűjtés otthoni feladathoz10
  Otthoni feladat elkészítése10
  Üzemlátogatás2
  Felkészülés zárthelyire10
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr. Dán András

  Raisz Dávid

  professzor emeritus

  egyetemi docens

  BME VET

  BME VET