Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Léptetőmotoros hajtások

  A tantárgy angol neve: Stepping Motors and Their Controls

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV74   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László, Villamos Energetika Tanszék
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.vet.bme.hu/okt/val/vg/lept/index.htm
  4. A tantárgy előadója

   

  Név

   

  Beosztás

   

  Tanszék, Intézet

   

  Dr. Számel László 

   

  egyetemi docens

   

  VET

   

  Dr. Schmidt István

   

  egyetemi tanár

   

  VET

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnika, villamos gépek, elektronika.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:
  nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A léptetőmotorok felépítése, vezérlése és szabályozása, működésének és nyomatékképzésének tárgyalásmódja a szokásos villamos gépekétől eltérő. A tantárgy célja a léptetőmotorok és léptetőmotoros hajtások sokféleségének megismertetése, néhány konkrét alkalmazási példa bemutatása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét
  A léptetőmotor és a többi villamos motor típus közötti különbség meghatározása. A léptetőmotor fogalma. Történeti áttekintés. A léptetőmotorok főbb alkalmazási területei.
  2. hét
  A lépésszög, teljes lépéses, féllépéses, és mikrolépéses üzem fogalma. A léptetés frekvenciája, kis vezérlő frekvenciájú tényleges léptető üzem, nagy vezérlő frekvenciájú, közel egyenletes járású üzem, lépéstévesztés. Léptetőmotorok vezérelt (nyílt hurkú) és szabályozott (zárt hurkú) üzeme.
  3. hét
  A mágneses Ohm törvény. Reluktancia léptetőmotorok alapfelépítése, a választható fogszámok és fázisszámok. A fogszám, fázisszám és a teljes lépésszög közötti összefüggés. A szlip fogalma.
  4. hét
  A reluktancia motorok aszinkron, szinkron és egyenáramú motoros jellege. A lépésszög csökkentése. Fogsokszorozás. A reluktancia motor nyomatéka.
  5. hét
  A reluktancia motorok kis változásokra érvényes helyettesítő kapcsolása. Két fázis együttes gerjesztése. A fázisszám szerepe. 1. kis ZH
  6. hét
  A nyomaték vektorábra használata többfázisú gerjesztés vizsgálatára. A léptetőmotorok dinamikai vizsgálata, a lengések csökkentésének lehetőségei.
  7. hét
  A léptetőmotorok táplálása. A bekapcsolási és kikapcsolási folyamatok gyorsítása.
  8. hét
  Aszimmetrikus félhíd kapcsolás bipoláris és unipoláris vezérlése. Az áramhullámosság-kapcsolási frekvencia kapcsolata. Teljes híd kapcsolás. Az SRM (kapcsolt reluktancia motoros) hajtások működésének  alapelve.
  9. hét
  A kapcsolt reluktancia motor nyomatékának számítása a mágneses telítés figyelembevételével. A kapcsolt reluktancia motoros hajtások vezérlése és szabályozása. Hatásfok, konstrukciós szempontok. 2. kis ZH
  10. hét
  A kapcsolt reluktancia motort tápláló elektronikus kapcsolások. Fordulatszám szabályozás kapcsolt reluktanciamotorral.  Állandómágneses léptetőmotorok felépítési módjai, alapjellemzőik. A nyomatékképzés módja, a nyomaték számítása.
  11. hét
  Az állandómágneses léptetőmotorok táplálási módjai, a fázisáramok alakja. Többfázisú gerjesztés vizsgálata. Teljes lépéses, féllépéses, és mikrolépéses üzem. A hibrid léptetőmotorok felépítése.
  12. hét
  A hibrid léptetőmotorok működése. A fogszám, fázisszám és a teljes lépésszög közötti összefüggés.
  13. hét
  Egy különleges kialakítású ötfázisú léptetőmotoros hajtás. A pozícionálás pontossága. A léptetőmotorok kiválasztása. Nyomaték-frekvencia határ jelleggörbék. 3. kis ZH
  14. hét
  Egy  hibrid léptetőmotoros hajtás és egy  SRM hajtás működésének bemutatása. Összefoglalás.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.

   

  10. Követelmények

         A szorgalmi időszakban: 

                     2 db zárthelyi dolgozat mindegyikének legalább elégséges teljesítése.                                

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a két zárthelyi egyike pótolható, a pótlásra egy alkalmat biztosítunk. A pótzárthelyi anyaga a pótlandó zárthelyiével egyező. A pótlási időszakban egy zárthelyi  ismételt pótlására biztosítunk lehetőséget.

  12. Konzultációs lehetőségek                  Heti egy alkalommal, igény és egyeztetés szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·          Schmidt I., Vincze Gyné., Veszprémi K.: Villamos szervo- és robothajtások. Műegyetemi kiadó 2000. ISBN 963 420 642 5.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire22
  Konzultáció5
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név

   

  Beosztás

   

  Tanszék,  Intézet

   

  Dr. Vincze Gyuláné

   

  egyetemi adjunktus

   

  VET

   

  Dr. Számel László

   

  egyetemi docens

   

  VET