Villamos hajtások szabályozása

A tantárgy angol neve: Control of Electrical Drives

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Szabadon választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEAV73   4/0/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Schmidt István,
4. A tantárgy előadója
Dr. Schmidt István

 

egyetemi tanár

 

VET

 

Dr. Veszprémi Károly

 

egyetemi docens

 

VET

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnika, villamos gépek, elektronika, teljesítményelektronika, szabályozástechnika.

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM
( KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-08")
VAGY
KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-A8")
VAGY
KépzésLétezik( ahol a KépzésKód = "5N-M8"))

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
A tárgy épít a Villamos gépek és alkalmazások (VIVEA334) tantárgyra.

 

7. A tantárgy célkitűzése

A megtermelt villamos energia nagy részét villamos hajtások fogyasztják el. A korszerű villamos hajtások szabályozottak. A hajtásszabályozás célja mozgásszabályozás, ami a forgómozgást végző villamos motor tengelyén nyomaték, szöggyorsulás, szögsebesség és szögelfordulás szabályozásnak felel meg. Cél ezeket a mozgásszabályozásokat megvalósító kommutátoros és kommutátor nélküli egyenáramú motoros, szinkron motoros, aszinkron motoros és különleges motoros hajtások alaptulajdonságainak megismertetése és néhány konkrét alkalmazási példa bemutatása.

8. A tantárgy részletes tematikája ·      Villamos hajtások kinetikája. Mozgásegyenlet. Mozgásszabályozások: nyomaték, gyorsulás, fordulatszám és pozíció szabályozás.

 

·      Kommutátoros egyenáramú hajtások. Hajtásegyenletek, blokkvázlat. Állandó feszültségű jelleggörbék. Fordulatszám változtatás a feszültséggel és a fluxussal. Hálózati kommutációs és szaggatós egyenáramú hajtások teljesítményelektronikája és szabályozása. 1/4-es, 2/4-es és 4/4-es üzem.

 

·      Kommutátor nélküli egyenáramú hajtások. Elektronikus kommutátor valamint annak vezérlése és szabályozása. Állandómágneses gerjesztés. Gépegyenletek. Fordulatszám változtatása és szabályozása.

 

·      Szinkronmotoros hajtások. Hálózati üzem összefüggései és jelleggörbéi. Frekvenciaváltós szinkronmotoros hajtások teljesítményelektronikája és szabályozása. Áramirányítós szinkronmotor optimális üzemének vezérlése és szabályozása. Állandómágneses szinkronmotoros hajtások.

 

·      Aszinkronmotoros hajtások. Hálózati üzem összefüggései és jelleggörbéi. Frekvenciaváltós aszinkronmotoros hajtások. Feszültséginverteres és áraminverteres hajtások teljesítményelektronikája és szabályozása. Egyszerű és impulzusszélesség modulációs üzem. Kétoldalról táplált aszinkronmotoros hajtások szabályozása.

 

·      Különleges hajtások: léptetőmotoros hajtások, kapcsolt reluktancia motoros hajtások, lineáris motoros hajtások.

 

·      Alkalmazási példák: szivattyú hajtások, járműhajtások, szervo és robot hajtások, megújuló energiaforrások hajtásai, háztartási villamos hajtások, szórakoztató elektronika és számítástechnika villamos hajtásai.

 

 
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.

 

10. Követelmények a)         A szorgalmi időszakban:                     Jelenlét az előadásokon a TVSZ szerint.

                   Két zárthelyi teljesítése.

b)         Az aláírás megszerzésének feltételei: 

                        A két zárthelyi egyenként legalább elégséges szintű teljesítése.

c)         A vizsgaidőszakban:

                        A vizsga szóbeli.

A vizsgajegy a szóbeli vizsgán kapott osztályzat.

Elővizsga a pótlási héten, jelentkezés feltétele legalább 3,5-ös átlag a zárthelyikre.

                       

11. Pótlási lehetőségek

A TVSZ szerint.

12. Konzultációs lehetőségek Heti egy alkalommal, igény és egyeztetés szerint.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

·          Halász Sándor: Villamos hajtások, Egyetemi tankönyv ISBN 9634505171. 1993.

·          Halász S., Csörgits F., Hunyár M., Kádár I., Lázár J., Vincze Gyné.: Automatizált villamos hajtások I. egyetemi tankönyv. ISBN 9631820998. 1989.

·          Halász S., Hunyár M., Schmidt I.: Automatizált villamos hajtások II. Egyetemi tankönyv. ISBN 9634205631. 1998.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire14
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés30
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név

 

Beosztás

 

Tanszék,  Intézet

 

Dr. Schmidt István

 

egyetemi tanár

 

VET

 

Dr. Veszprémi Károly

 

egyetemi docens

 

VET