Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Intelligens villamosenergia-rendszer alapok

  A tantárgy angol neve: Basics of Smart Grids

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV70 6,7, 4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Dán András, egyetemi tanár, Villamos Energetika Tanszék, VM Csoport

  Dr. Cinkler Tibor, egyetemi docens, TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamosenergetika
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  A tárgyat nem veheti fel, aki hallgatta a "Vilalmos energetikai alkalmazások"  (BMEVIVEAxxx) tárgyat.

  7. A tantárgy célkitűzése
  • Az intelligencia (számítástechnika, kommunikáció) folyamatos térhódítása megállíthatatlan az ipar, a kereskedelem, a szolgáltatások területén. Hasonlóképpen a villamosenergia rendszer teljes vertikumát is meghatározó módon átalakítja.
  • A tantárgy célkitűzése a fenti folyamat alapelemeinek, összefüggéseinek valamint a jövő villamosenergia rendszerének a számítástechnika és a kommunikáció lehetőségeit alkalmazó működésének, alapvető folyamatainak megismerése.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. A hagyományos villamosenergia termelés, átvitel, fogyasztás alapjai.
  2. A változásokat igénylő folyamatok megjelenése, azok globális kiszolgálása (megújuló, elosztott energiaellátás, villamosenergia piac, stb.).
  3. A villamosenergia piac és követelményei.
  4. Az elosztott energiatermelés és hatása a villamosenergia rendszerre.
  5. Szabályozási kérdések, megoldások.
  6. Megújuló energiaforrások és alkalmazásuk.
  7. Feszültségminőségi problémák, azok megoldása.
  8. Csatlakozási feltételek
  9. Védelmi berendezések, telemechanikai kérdések.
  10. Az elosztott energiatermelés integrálása a VER egészébe.
  11. Szigetüzem, rendszerhelyreállítás.
  12. Új technológiák az energia termelés és tárolás területén.
  13. Fogyasztói befolyásolás hagyományos és új eszközei
  14. Terhelésbecslés. Tarifális meggondolások, modellek.
  15. Energiamérés intelligens, kétirányú kommunikációjú digitális mérőkkel. Az ebben rejlő további lehetőségek.
  16. Az intelligens villamos energia rendszereket kiszolgáló kommunikációs és informatikai hálózatok felépítése: elvárt szolgáltatások, minőségi követelmények, hálózati architektúrák.
  17. A nagy hatótávolságú. elosztóhálózati és lokális kommunikációs hálózatok fizikai rétege, alkalmazott technológiák: Power Line Communication (PLC), vezeték nélküli és optikai átviteli módszerek.
  18. Magasabb hálózati rétegek: protokollok, interfészek, szabványok. Az internet szerepe.
  19. A kommunikációs rendszer alkalmazásai (mérő hálózatok, hálózat vezérlés és monitorozás).
  20. Gazdaságossági kérdések
  21. Kiserőművek hálózati hatásának vizsgálatára alkalmas számítógépes program ismertetése. (Digsilent)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Számítógépes vetítéssel segített előadás.
  10. Követelmények

  a.              A szorgalmi időszakban: Jelenlét az előadásokon, a TVSZ szerint.

  Otthoni házi feladat elkészítése.

  Két zárthelyi írása előadás időben (45- 45 perc időtartamban).

  b.             Az aláírás megszerzésének feltételei:

  • elfogadott otthoni házi feladat megoldás
  • a korábbi években megszerzett aláírás érvényben van a TVSZ szerint, a zárthelyik eredményeire ez nem vonatkozik, azokat újra teljesíteni kell
  • mindkét zárthelyi legalább elégséges megoldása. 

  c.              A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  Az írásbeli vizsga helyett lehetőség van megajánlott jegy kérésére, amennyiben egyik zárthelyi sem szorul pótlásra; az írásbeli vizsga helyett megajánlott jegy a zárthelyi érdemjegyek számtani átlaga. 

  A végső érdemjegy 20% súllyal a házi feladat, és 80% súllyal az írásbeli vizsga érdemjegye (vagy a helyette megajánlott érdemjegy) alapján áll elő.

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban egy pótzh alkalom és a pótlási időszakban egy pót-pótzh alkalom lesz.

  Aláírást az kaphat, aki legfeljebb az egyik zh-ját pótolta.

  A házi feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási időszak végéig beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint e-mailben, vagy előzetes megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Understanding Facts, N.G. Hingorani, L. Gyugyi, IEEE Press 2000.ISBN 0-7803-3455-8
  2. Wind and Solar Power Systems, M.R.Patel, CRC Press 1999. ISBN 0-8493-1605-7
  3. Renewable and Efficient Electric Power Systems,G.M.Masters, J. Wiley, 2004., ISBN 0-471-28060-7
  4. Villamosenergia-minőség, Dán A. Tersztyánszky T. Varjú Gy. ,INVEST Marketing Bt, 2006. ISBN 963-22-9619-2
  5. Tanszéki web-en elérhető segédanyagok.
  6. Interneten hozzáférhető, nyilvános anyagok.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire14
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Dán AndrásEgyetemi tanárVillamos Energetika Tsz.