Villamosenergetikai alkalmazások

A tantárgy angol neve: Power Engineering Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Gépész Energetikus szak

Szabadon választható tantárgy 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEAV55 6,7, 0/2/0/v 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Czira ZsuzsaadjunktusVET VMK csoport
 Dr. Dán András egyetemi tanár VET VMK csoport

 

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A szakmai törzsanyagban tanult elektrotechnikai, villamos energetikai alapismeretek.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
NEM KépzésLétezik("5N-M8")

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A tárgyat csak azok vehetik fel, akik kreditpontot szereztek a következő tárgyakból:

Neptun-kód                            Cím

VIVEA201                             Elektrotechnika
7. A tantárgy célkitűzése A Villamos energetika tárgyban tanultak készségszintű gyakorlati alkalmazása, fejlesztése, a fizikai összefüggések mélyebb megértése, az elméleti ismeretek elmélyítése. Célszerű a tárgyat a Villamos energetika (VIVEA207) tárggyal párhuzamosan felvenni!
8. A tantárgy részletes tematikája

Számítási gyakorlatok az alábbi témakörökben:

1.      Hálózati elemek és összefüggő hálózat alapharmonikus modellezése.

2.      Többfeszültségű hálózat kezelése. Viszonylagos egységekkel való számítás. Egyszerű hálózatok normál üzemének elemzése. Szimmetrikus zárlat számítása.

3.      Szimmetrikus összetevők módszerének alkalmazása. Aszimmetrikus zárlatok (1FN, 2FN, 2F) vizsgálata. Aszimmetrikus terhelés modellezése. Zárlatösszehasonlítás.

4.      Csillagpont földelés szerepe, hatása. A hazai hálózaton alkalmazott csillagpont kezelési módok előnyei, hátrányai, alkalmazásuk indokai.

5.      Feszültségesés számítása.

6.      Meddőteljesítmény viszonyok elemzése számpéldákon keresztül.

7.      Szemléltető filmek megtekintése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Számítási gyakorlatok, filmvetítés.

10. Követelmények

a)         Szorgalmi időszakban: 3 ZH

b)        A félév lezárásához szükséges követelmények:

-         elégséges (pót)zárthelyik megírása

c)        A félév lezárásának módja:  írásbeli vizsga, a zárthelyik alapján megajánlott jegy lehetőségével.

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyik egy alkalommal pótolhatók.

12. Konzultációs lehetőségek Igény és előzetes egyeztetés szerint.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Villamos energetika (http://www.vet.bme.hu/okt/alap/vm/energ/tananyag.htm)

Horváth István : Villamosművek feladatgyűjtemény 50990

Az oktató által kiadott feladatlapok.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire16
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés16
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
 Dr. Czira Zsuzsa adjunktusVET VMK csoport
Dr. Dán Andrásegyetemi tanárVET VMK csoport