Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamosenergetikai alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Power Engineering Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2012. május 30.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Gépész Energetikus szak

  Szabadon választható tantárgy 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV55 6,7, 0/2/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Czira ZsuzsaadjunktusVET VMK csoport
   Dr. Dán András egyetemi tanár VET VMK csoport

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A szakmai törzsanyagban tanult elektrotechnikai, villamos energetikai alapismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM KépzésLétezik("5N-08") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-A8") VAGY
  NEM KépzésLétezik("5N-M8")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  A tárgyat csak azok vehetik fel, akik kreditpontot szereztek a következő tárgyakból:

  Neptun-kód                            Cím

  VIVEA201                             Elektrotechnika
  7. A tantárgy célkitűzése A Villamos energetika tárgyban tanultak készségszintű gyakorlati alkalmazása, fejlesztése, a fizikai összefüggések mélyebb megértése, az elméleti ismeretek elmélyítése. Célszerű a tárgyat a Villamos energetika (VIVEA207) tárggyal párhuzamosan felvenni!
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Számítási gyakorlatok az alábbi témakörökben:

  1.      Hálózati elemek és összefüggő hálózat alapharmonikus modellezése.

  2.      Többfeszültségű hálózat kezelése. Viszonylagos egységekkel való számítás. Egyszerű hálózatok normál üzemének elemzése. Szimmetrikus zárlat számítása.

  3.      Szimmetrikus összetevők módszerének alkalmazása. Aszimmetrikus zárlatok (1FN, 2FN, 2F) vizsgálata. Aszimmetrikus terhelés modellezése. Zárlatösszehasonlítás.

  4.      Csillagpont földelés szerepe, hatása. A hazai hálózaton alkalmazott csillagpont kezelési módok előnyei, hátrányai, alkalmazásuk indokai.

  5.      Feszültségesés számítása.

  6.      Meddőteljesítmény viszonyok elemzése számpéldákon keresztül.

  7.      Szemléltető filmek megtekintése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Számítási gyakorlatok, filmvetítés.

  10. Követelmények

  a)         Szorgalmi időszakban: 3 ZH

  b)        A félév lezárásához szükséges követelmények:

  -         elégséges (pót)zárthelyik megírása

  c)        A félév lezárásának módja:  írásbeli vizsga, a zárthelyik alapján megajánlott jegy lehetőségével.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyik egy alkalommal pótolhatók.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény és előzetes egyeztetés szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Villamos energetika (http://www.vet.bme.hu/okt/alap/vm/energ/tananyag.htm)

  Horváth István : Villamosművek feladatgyűjtemény 50990

  Az oktató által kiadott feladatlapok.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés zárthelyire16
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés16
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
   Dr. Czira Zsuzsa adjunktusVET VMK csoport
  Dr. Dán Andrásegyetemi tanárVET VMK csoport