Hajtáslánc tesztpadok mérőrendszerei

A tantárgy angol neve: Instrumentation of Test Benches for Powertrain Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2018. április 9.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetem

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak

Szabadon választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEAV08   1/1/2/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas László,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Farkas László

docens

Villamos Energetika Tanszék

Farkas Balázs

egyetemi tanársegéd

Villamos Energetika Tanszék

Nardai Gergely

okl. mechatronikai mérnök

IMC

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, teljesítményelektronika, méréstechnika
7. A tantárgy célkitűzése
A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a tesztpadokon alkalmazott korszerű adatgyűjtő, kiértékelő és szenzor rendszerekkel. A tárgy nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati készségek fejlesztésére, amihez az IMC cég nyújtja a mérőrendszer hardveres és szoftveres infrastruktúráját. 
8. A tantárgy részletes tematikája
1.hét: Bevezetés a félév során használt mérőkörnyezetbe, illetve alkalmazási példák bemutatása az ipar különböző területeiről: a tesztpadoktól a mobil mérésekig. Villamosgépek méréstechnikája.

2.hét: Konverterek méréstechnikája, hálózatvisszahatások.

3.hét: Hajtásrendszerek méréstechnikája - veszteségek és hatásfok, torzítás.

4.hét: Rezgéstani alapismeretek: alapfogalmak és matematikai eszközkészlet, forgógépek rezgésvizsgálatai.

5.hét: Villamos hajtások vizsgálatai során használt érzékelők: áramerősség mérés lehetőségei, rezgésérzékelők, enkóder típusok, optikai szálas hőmérsékletmérés előnyei és nehézségei. Korszerű méréstechnikai eszközök bemutatása villamos gépek vizsgálataihoz: IMC hardverek felépítése és működési elve.

6.hét: Az IMC STUDIO mérőkörnyezet bemutatása: szoftver felépítése,  műszer csatornabeállításai, adatmegjelenítési lehetőségek, mérés és trigger funkciók. IMC műszerek mint valósidejű számítógépek: IMC OnlineFAMOS alapismeretek, szkriptek írása, amelyekkel a műszer mérés közben eredményeket számít.

7.hét-10.hét: A mérések során a hallgatók kisebb csoportokban, négy mérőállomáson dolgozhatnak. Minden mérőállomáson két alkalommal kell feladatokat megoldaniuk, amelyből jegyzőkönyvet kell írniuk. A mérések főbb témái:
- Villamos gépek rezgésvizsgálatai (2 mérés)
- Villamos hálózat teljesítmény analízis vizsgálatai (2 mérés)
- Villanymotor karakterisztika mérés (2 mérés)
- Villanymotor hatásfok és hőmérséklet mérés (2 mérés)

11.hét: Adatkiértékelés az IMC FAMOS szoftverben: adatmegjelenítési lehetőségek, alapvető felhasználói készségek elsajátítása, mérési adatok beolvasása, szkript alapú feldolgozása, jelentés készítése.

12.hét-13hét: Projektkonzultáció, minden hallgató egyéni házifeladatot kap, amelyben mért adatokat kell feldolgoznia vagy szimulálni IMC FAMOS környezetben. A konzultáció során feltehetik kérdéseiket az oktatónak.

14.hét: Megoldások prezentálása, osztályzatok kiosztása.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat, labor gyakorlat
10. Követelmények
A szorgalmi időszakban:
A félév folyamán 2 házi feladatot kell elkészíteni.
 
A vizsgaidőszakban:
Írásbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek
A házi feladatok a pótlási héten különeljárási díj ellenében pótolhatóak.
12. Konzultációs lehetőségek
Egyéni megbeszélés szerint. 
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
www.imc.com

Istvánffy Gyula – Villamos gépek mérése I – II.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra4
Felkészülés gyakorlatokra20
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés20
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Farkas László

docens

Villamos Energetika Tanszék

Farkas Balázs

egyetemi tanársegéd

Villamos Energetika Tanszék

Nardai Gergely

okl. gépészmérnök

IMC