Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hajtáslánc tesztpadok mérőrendszerei

  A tantárgy angol neve: Instrumentation of Test Benches for Powertrain Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. április 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Budapesti Műszaki és

  Gazdaságtudományi Egyetem

  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak

  Szabadon választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV08   1/1/2/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Farkas László

  docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Farkas Balázs

  egyetemi tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék

  Nardai Gergely

  okl. mechatronikai mérnök

  IMC

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamos gépek, teljesítményelektronika, méréstechnika
  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy célja megismertetni a hallgatókat a tesztpadokon alkalmazott korszerű adatgyűjtő, kiértékelő és szenzor rendszerekkel. A tárgy nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati készségek fejlesztésére, amihez az IMC cég nyújtja a mérőrendszer hardveres és szoftveres infrastruktúráját. 
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1.hét: Bevezetés a félév során használt mérőkörnyezetbe, illetve alkalmazási példák bemutatása az ipar különböző területeiről: a tesztpadoktól a mobil mérésekig. Villamosgépek méréstechnikája.

  2.hét: Konverterek méréstechnikája, hálózatvisszahatások.

  3.hét: Hajtásrendszerek méréstechnikája - veszteségek és hatásfok, torzítás.

  4.hét: Rezgéstani alapismeretek: alapfogalmak és matematikai eszközkészlet, forgógépek rezgésvizsgálatai.

  5.hét: Villamos hajtások vizsgálatai során használt érzékelők: áramerősség mérés lehetőségei, rezgésérzékelők, enkóder típusok, optikai szálas hőmérsékletmérés előnyei és nehézségei. Korszerű méréstechnikai eszközök bemutatása villamos gépek vizsgálataihoz: IMC hardverek felépítése és működési elve.

  6.hét: Az IMC STUDIO mérőkörnyezet bemutatása: szoftver felépítése,  műszer csatornabeállításai, adatmegjelenítési lehetőségek, mérés és trigger funkciók. IMC műszerek mint valósidejű számítógépek: IMC OnlineFAMOS alapismeretek, szkriptek írása, amelyekkel a műszer mérés közben eredményeket számít.

  7.hét-10.hét: A mérések során a hallgatók kisebb csoportokban, négy mérőállomáson dolgozhatnak. Minden mérőállomáson két alkalommal kell feladatokat megoldaniuk, amelyből jegyzőkönyvet kell írniuk. A mérések főbb témái:
  - Villamos gépek rezgésvizsgálatai (2 mérés)
  - Villamos hálózat teljesítmény analízis vizsgálatai (2 mérés)
  - Villanymotor karakterisztika mérés (2 mérés)
  - Villanymotor hatásfok és hőmérséklet mérés (2 mérés)

  11.hét: Adatkiértékelés az IMC FAMOS szoftverben: adatmegjelenítési lehetőségek, alapvető felhasználói készségek elsajátítása, mérési adatok beolvasása, szkript alapú feldolgozása, jelentés készítése.

  12.hét-13hét: Projektkonzultáció, minden hallgató egyéni házifeladatot kap, amelyben mért adatokat kell feldolgoznia vagy szimulálni IMC FAMOS környezetben. A konzultáció során feltehetik kérdéseiket az oktatónak.

  14.hét: Megoldások prezentálása, osztályzatok kiosztása.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás, gyakorlat, labor gyakorlat
  10. Követelmények
  A szorgalmi időszakban:
  A félév folyamán 2 házi feladatot kell elkészíteni.
   
  A vizsgaidőszakban:
  Írásbeli vizsga.

  11. Pótlási lehetőségek
  A házi feladatok a pótlási héten különeljárási díj ellenében pótolhatóak.
  12. Konzultációs lehetőségek
  Egyéni megbeszélés szerint. 
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  www.imc.com

  Istvánffy Gyula – Villamos gépek mérése I – II.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra4
  Felkészülés gyakorlatokra20
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Farkas László

  docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Farkas Balázs

  egyetemi tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék

  Nardai Gergely

  okl. gépészmérnök

  IMC