Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos vontatás táplálási rendszerei

  A tantárgy angol neve: Railway Electrification Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 25.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar


  Villamosmérnöki Szak

  Energetikai mérnök Szak

   Szabadon választható tárgy

   


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV04   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ladányi József

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Varjú György

  professzor emeritusz

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika, villamosenergia-rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Kötelező: Villamos energetika (BMEVIVEAB01) vagy Villamosenergia rendszerek (BMEVIVEA005) tárgyból legalább aláírás

  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamos vontatás táplálási rendszere olyan sajátságos villamosenergia-ellátó rendszer, amelyben a fogyasztók jelentős része – azaz a vontató járművek - haladó mozgást végeznek. Ehhez mechanikai és villamos szempontból is különleges energiaellátó rendszer szükséges.

  Várhatóan az elkövetkező években a villamosított vasútvonalak összhossza ugrásszerűen növekedni fog. A vontatási energia visszatáplálásra alkalmas járművek elterjedése, valamint az új nemzetközi előírások (kölcsönös átjárhatósági kritériumok, TSI), szabványok, nagysebességű vonalak új kihívásokat támasztanak a tervezők, üzemeltetők számára az újonnan villamosítandó vagy rekonstrukción áteső vasútvonalak kapcsán, amelyhez felkészült szakemberek szükségesek.

  A tárgy a reguláris képzésben régóta hiányzó villamos vontatás táplálási rendszereivel kapcsolatos korszerű szakmai ismereteket kívánja megosztani a hallgatósággal. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Vasút villamosítás kezdetei: a villamos vontatás előnyei és hátrányai (technikai, műszaki, gazdasági, környezeti, forgalmi, kényelmi).

  2. hét: A vontató járművek és hálózati áram nemek kapcsolata: jármű típusok kialakulása, fejlődése, sajátosságai.

  3. hét: Vasúti táplálási rendszerek áramnemei, jellemzői alkalmazási köre, elterjedtsége. Egyenáramú rendszerek alállomása, felsővezeték rendszere, lehetőségei és korlátai.

  4. hét: Váltakozó áramú rendszerek áramnemei: 16 2/3 Hz-es és hálózati frekvenciás rendszerek kialakulása, alapvető jellemzői, összehasonlító elemzés.

  5. hét: A váltakozó áramú táphálózati rendszerek: szimpla rendszer, booster transzformátoros és autotranszformátoros rendszerek. Hálózati kialakítás, sajátosságok, összehasonlításuk, elterjedtségük.

  6. hét: Sín (BTRR) és áram visszavezetős (BTRC) rendszerek ismertetése. Felépítésük, áramkép, indukáló hatás, sínpotenciál kérdések.

  7. hét: Autotranszformátoros rendszerek típusai AT, ATPLNL rendszer. Hazai AT rendszerek sajátosságai, alkalmazási köre.

  8. hét: Felsővezeték rendszerek kialakítása, típusai - hosszlánc, tápvezeték, áram-visszavezető.

  9. hét: Áram-visszavezető rendszerek kialakítása, sajátosságai, árameloszlás, földáram, védőtényező, ballaszt szerepe, sínpotenciál kérdések.

  10. hét: Teljesítmény és feszültségviszonyok elemzésének technikája, forgalom szimuláció technikája.

  11. hét: Vasúti táplálási rendszerek központi felügyeleti rendszerének (FET) felépítése, üzeme.

  12. hét: Vasúti biztosítóberendezések és kommunikációs rendszerek szerepe, funkciói, típusai.

  13. hét: A vasúti segédüzemi rendszerek energiaellátása (előfűtő telepek, váltófűtés, stb).

  14. hét: Különleges jövőbeli irányok, pl. tram-train.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás.

  10. Követelmények

  a./ A szorgalmi időszakban:

       - A félév során két zárthelyi elégséges szintű teljesítése.

       - Az aláírás feltétele: az előadások min. 70%-án való részvétel, eredményes zárthelyik.

             

       b./ A vizsgaidőszakban:  vizsga nincs, a tantárgy a ZH-k alapján félévközi jeggyel zárul.

   

       c./ Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzh a szorgalmi időszakban, pót-pótzh (TVSZ szerint) a pótlási héten.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Zobory István: Vasúttechnikai kézikönyv, MÁV, 2006. ISBN 963 20 41275

   

  Dr. Dán András, Dr. Tersztyánszky Tibor, Dr. Varjú György: Villamosenergia-minőség, INVEST-MARKETING Bt., 2006. ISBN 963 22 96192

   

  Gábor Péter: Villamos vasutak III. MÁV, 2007. ISBN 963 98 52013

   

  Kiessling, Puschmann, Schmieder, Schneider: Contact lines for electric railways, SIEMENS, 2009. ISBN 978 3 89578 322 7

   

  Dr. Ladányi József, Dr. Varjú György előadás diái (tanszéki honlapon elérhetőek)

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra

  28 

  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varjú György

  professor emeritus

  Villamos Energetika Tanszék

  Dr. Ladányi József

  egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék