A feszültség minősége és mérése a gyakorlatban

A tantárgy angol neve: Power Quality in Practice

Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

              Villamosmérnöki Szak

                     Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEAV03   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hartmann Bálint,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Hartmann Bálint

egyetemi adjunktus

Villamos Energetika Tanszék

Farkas Csaba

egyetemi tanársegéd

Villamos Energetika Tanszék

Kiss József

egyetemi tanársegéd

Villamos Energetika Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Villamos energetika

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM178" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIVEM178", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Kötelező: Villamos energetika (BMEVIVEAB01) tárgyból legalább aláírás

 

Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

BMEVIVEM178         Hálózati áramellátás és feszültségminőség

7. A tantárgy célkitűzése

A fogyasztók szempontjából a villamosenergia-szolgáltatás egyik legmeghatározóbb paramétere (a természetesnek tekintett folyamatos villamosenergia-ellátás mellett) az, hogy milyen a feszültség minősége. Jelentős azon fogyasztók száma (pl. félvezető gyárak, autógyárak, adattárházak, vegyi üzemek), amelyek különösen érzékenyek a feszültség minőségére, ha a szolgáltatás minőségi jellemzői eltérnek a szabványban rögzített értékektől.

A tárgy célkitűzése betekintést nyújtani az alábbi területekbe: Az áramellátás minősége, definíciók, szabványok, az ellátás minőségét támogató eszközök. Hálózati eredetű zavarok, fogyasztók, elosztott energiatermelők hálózati visszahatása. Felharmonikusok keletkezése, identifikációja, számítása és szűrése. A feszültségminőségi paraméterek mérése a közcélú hálózaton, a minőség javítás szabályozói és szolgáltatói szempontból.

A tárgy segíti a hallgatók villamosmérnöki látókörének szélesítését, a modern villamos energetikai alapok elsajátítását, a villamosenergia-minőséggel kapcsolatos ismeretek elmélyítését.

8. A tantárgy részletes tematikája

      1. hét: A hálózati áramellátás minőségi kérdései. A hálózati áramellátás folytonossága. A folytonosságot biztosító lehetőségek, eszközök. (Átkapcsolók, szünetmentes tápok).

      2-3. hét: Az aszimmetria. Definíció, keletkezés, terjedés, összegződés, csökkentési módszerek. Az aszimmetria megengedhető értéke.

      4-5. hét:Feszültségletörés, feszültség emelkedés. Definíció, keletkezés, terjedés. Feszültség minőségi jellemzők mérése, kiértékelési módszerek. Esettanulmányok, mérési eredmények kiértékelése.

      6. hét:A villogás (flicker). Definíció, keletkezés, terjedés, csökkentő módszerek. A flicker  megengedhető értéke a különböző feszültségszinteken. Esettanulmányok, mérések kiértékelése.

      7. hét: Zárthelyi

      8-9. hét: Felharmonikusok definíciója, keletkezése, terjedése. Csökkentési módszerek. Passzív és aktív felharmonikus szűrés. A hálózat harmonikus mérésponti impedanciája, definíció. Felharmonikusok mérése.

      10. hét: Harmonikusok megengedhető értékei különböző feszültségszinteken. A megengedett fogyasztói részesedés. A hálózati visszahatás számítógépes szimulációja.

      11-12. hét: Hálózati modellek a felharmonikus tartományban. Transzformátor, generátor, távvezeték, fogyasztói modellek.

      13. hét: Szoftveralkalmazások feszültségminőség kérdéseinek szimulációs vizsgálatára.

 

      14. hét: Esettanulmányok: harmonikus szűrés, szűrő bekapcsolási tranziensek, gyors meddőkompenzálás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás. Számítógépes laboratóriumi bemutató, interaktív méréskiértékelés, otthoni mérések végzése és kiértékelése.

10. Követelmények

      a./ A szorgalmi időszakban:

     - A félév során egy zárthelyi elégséges szintű teljesítése. A ZH a végső érdemjegy kialakításában 60% súllyal vesz részt.

     - Házi feladat elkészítése. Feladatkiadás a 4. oktatási héten. Beadás a 13. héten. A házi feladat a végső érdemjegy kialakításában 40% súllyal vesz részt.

     - Az aláírás feltétele: az előadások min. 70%-án való részvétel, eredményes zárthelyi, elfogadott házi feladat.

           

     b./ A vizsgaidőszakban:  vizsga nincs, a tantárgy a ZH és a házi feladat alapján félévközi jeggyel zárul. A végső érdemjegy a házi feladatra kapott, valamint a ZH-n elért százalékok fenti súlyokkal számított átlaga alapján kerül kialakításra.

 

     c./ Elővizsga: nincs

11. Pótlási lehetőségek

Pótzh a szorgalmi időszakban, pót-pótzh (TVSZ szerint) a pótlási héten. A házi feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási hét végéig beadható.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény és egyeztetés szerint.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Dr. Dán András, Dr. Hartmann Bálint, Dr. Kiss Péter: Hálózati áramellátás és feszültségminőség, TÁMOP jegyzet:

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0048_VIVEM178/index.html

 

Dr. Dán András, Dr. Tersztyánszky Tibor, Dr. Varjú György: Villamosenergia-minőség, INVEST-MARKETING Bt., 2006. ISBN 963 22 9619 2

 

Dr. Dán András: Villamosenergia-minőség növelt rézkeresztmetszettel (Magyar Rézpiaci Központ kiadványa, a tanszéki szerveren elérhető)

 

Dr. Dán András, Dr. Hartmann Bálint: Hálózati áramellátás és feszültségminőség feladatgyűjtemény (tanszéki weben elérhető)

 Tanszéki honlapon elérhető jegyzetek, oktatási segédanyagok

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra12
Felkészülés zárthelyire10
Házi feladat elkészítése10
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
Vizsgafelkészülés-
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Dán András

professor emeritus

Villamos Energetika Tanszék

Farkas Csaba

egyetemi tanársegéd

Villamos Energetika Tanszék

Kiss József

egyetemi tanársegéd

Villamos Energetika Tanszék