Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A feszültség minősége és mérése a gyakorlatban

  A tantárgy angol neve: Power Quality in Practice

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. március 31.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2021. július 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

                Villamosmérnöki Szak

                       Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV03   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hartmann Bálint,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hartmann Bálint

  egyetemi adjunktus

  Villamos Energetika Tanszék

  Farkas Csaba

  egyetemi tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék

  Kiss József

  egyetemi tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos energetika

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM178" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEM178", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező: Villamos energetika (BMEVIVEAB01) tárgyból legalább aláírás

   

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  BMEVIVEM178         Hálózati áramellátás és feszültségminőség

  7. A tantárgy célkitűzése

  A fogyasztók szempontjából a villamosenergia-szolgáltatás egyik legmeghatározóbb paramétere (a természetesnek tekintett folyamatos villamosenergia-ellátás mellett) az, hogy milyen a feszültség minősége. Jelentős azon fogyasztók száma (pl. félvezető gyárak, autógyárak, adattárházak, vegyi üzemek), amelyek különösen érzékenyek a feszültség minőségére, ha a szolgáltatás minőségi jellemzői eltérnek a szabványban rögzített értékektől.

  A tárgy célkitűzése betekintést nyújtani az alábbi területekbe: Az áramellátás minősége, definíciók, szabványok, az ellátás minőségét támogató eszközök. Hálózati eredetű zavarok, fogyasztók, elosztott energiatermelők hálózati visszahatása. Felharmonikusok keletkezése, identifikációja, számítása és szűrése. A feszültségminőségi paraméterek mérése a közcélú hálózaton, a minőség javítás szabályozói és szolgáltatói szempontból.

  A tárgy segíti a hallgatók villamosmérnöki látókörének szélesítését, a modern villamos energetikai alapok elsajátítását, a villamosenergia-minőséggel kapcsolatos ismeretek elmélyítését.

  8. A tantárgy részletes tematikája

        1. hét: A hálózati áramellátás minőségi kérdései. A hálózati áramellátás folytonossága. A folytonosságot biztosító lehetőségek, eszközök. (Átkapcsolók, szünetmentes tápok).

        2-3. hét: Az aszimmetria. Definíció, keletkezés, terjedés, összegződés, csökkentési módszerek. Az aszimmetria megengedhető értéke.

        4-5. hét:Feszültségletörés, feszültség emelkedés. Definíció, keletkezés, terjedés. Feszültség minőségi jellemzők mérése, kiértékelési módszerek. Esettanulmányok, mérési eredmények kiértékelése.

        6. hét:A villogás (flicker). Definíció, keletkezés, terjedés, csökkentő módszerek. A flicker  megengedhető értéke a különböző feszültségszinteken. Esettanulmányok, mérések kiértékelése.

        7. hét: Zárthelyi

        8-9. hét: Felharmonikusok definíciója, keletkezése, terjedése. Csökkentési módszerek. Passzív és aktív felharmonikus szűrés. A hálózat harmonikus mérésponti impedanciája, definíció. Felharmonikusok mérése.

        10. hét: Harmonikusok megengedhető értékei különböző feszültségszinteken. A megengedett fogyasztói részesedés. A hálózati visszahatás számítógépes szimulációja.

        11-12. hét: Hálózati modellek a felharmonikus tartományban. Transzformátor, generátor, távvezeték, fogyasztói modellek.

        13. hét: Szoftveralkalmazások feszültségminőség kérdéseinek szimulációs vizsgálatára.

   

        14. hét: Esettanulmányok: harmonikus szűrés, szűrő bekapcsolási tranziensek, gyors meddőkompenzálás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás. Számítógépes laboratóriumi bemutató, interaktív méréskiértékelés, otthoni mérések végzése és kiértékelése.

  10. Követelmények

        a./ A szorgalmi időszakban:

       - A félév során egy zárthelyi elégséges szintű teljesítése. A ZH a végső érdemjegy kialakításában 60% súllyal vesz részt.

       - Házi feladat elkészítése. Feladatkiadás a 4. oktatási héten. Beadás a 13. héten. A házi feladat a végső érdemjegy kialakításában 40% súllyal vesz részt.

       - Az aláírás feltétele: az előadások min. 70%-án való részvétel, eredményes zárthelyi, elfogadott házi feladat.

             

       b./ A vizsgaidőszakban:  vizsga nincs, a tantárgy a ZH és a házi feladat alapján félévközi jeggyel zárul. A végső érdemjegy a házi feladatra kapott, valamint a ZH-n elért százalékok fenti súlyokkal számított átlaga alapján kerül kialakításra.

   

       c./ Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  Pótzh a szorgalmi időszakban, pót-pótzh (TVSZ szerint) a pótlási héten. A házi feladat különeljárási díj megfizetése mellett a pótlási hét végéig beadható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény és egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Dán András, Dr. Hartmann Bálint, Dr. Kiss Péter: Hálózati áramellátás és feszültségminőség, TÁMOP jegyzet:

  http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/0048_VIVEM178/index.html

   

  Dr. Dán András, Dr. Tersztyánszky Tibor, Dr. Varjú György: Villamosenergia-minőség, INVEST-MARKETING Bt., 2006. ISBN 963 22 9619 2

   

  Dr. Dán András: Villamosenergia-minőség növelt rézkeresztmetszettel (Magyar Rézpiaci Központ kiadványa, a tanszéki szerveren elérhető)

   

  Dr. Dán András, Dr. Hartmann Bálint: Hálózati áramellátás és feszültségminőség feladatgyűjtemény (tanszéki weben elérhető)

   Tanszéki honlapon elérhető jegyzetek, oktatási segédanyagok

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése10
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Dán András

  professor emeritus

  Villamos Energetika Tanszék

  Farkas Csaba

  egyetemi tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék

  Kiss József

  egyetemi tanársegéd

  Villamos Energetika Tanszék