Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szervo- és robothajtások

  A tantárgy angol neve: Servo and Robot Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2021. március 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
   

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök informatikus szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV02   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Számel László

  Egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Villamos gépek, teljesítményelektronika, szabályozástechnika.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIVEM287" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIVEM287", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Ajánlott: Villamos Gépek elmélete és tervezése.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Precíz mozgatási feladatokat végrehajtó szabályozott villamos szervohajtások és intelligens hajtásszabályozási módok komplex tárgyalása. Mechanikai vonatkozások, hajtásérzékelők, energiaellátási módok ismertetése. Legjobb hajtástechnikai tulajdonságokat eredményező mikrokontrolleres vezérlésű, illesztett táplálású szervohajtások megvalósítása, vektoros szabályozása. Egygépes és többgépes mechanikai rendszerek mozgásszabályozása: a nyomaték, a fordulatszám és a pozíció szabályozása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások tematikája:

   

  1.hét:      A szervo- és robothajtások áttekintése. Szerszámgépek, robotok által támasztott követelmények. Egyenáramú szervomotorok tulajdonságai.

  2.hét:      Az egyenáramú szervomotorok hatásvázlata és átviteli függvényei. Feszültség rákapcsolása álló motorra. Villamos és elektromechanikai időállandók.

  3.hét:      Az egyenáramú szervomotorok táplálása egyenáramú szaggatóval. Egy-, két-. és négynegyedes kapcsolások. Vezérlési módok, áramhullámosság számítása, szaggatott vezetés.

  4. hét:     Az egyenáramú szervomotorok áramszabályozási módjai. A szabályozó paraméterek beállítása. A motor belső feszültségének hatása és kompenzációja.

  5. hét:     Az egyenáramú szervomotorok fordulatszám szabályozási módjai. A PI típusú fordulatszám szabályozók beállítása, szimmetrikus optimum. A PI szabályozó módosításával előállított PF szabályozó kialakítása.

  6. hét:     Pozíciószabályozás alárendelt fordulatszám- és áramszabályozással. Pontról-pontra pozícionálás. Folytonos pályamegadás, interpolációs módszerek.

  7. hét:     A korlátozások hatása a pozícionálás folyamatára. Nemlineáris változó erősségű szabályozás (NVGC).

  8. hét:     Robusztus, illetve adaptív fordulatszám szabályozási módszerek alkalmazása (csúszó mód, modellreferenciás adaptív irányítás, MRAC).

  9. hét:     Fordulatszám és pozíció érzékelés lehetőségei (inkrementális jeladók, rezolver). Nagypontosságú fordulatszám és pozíció érzékelés jelfeldolgozási kérdései.

  10. hét: Léptetőmotoros és kapcsolt reluktancia motoros szervohajtások.

  11. hét:  Négyszögmezős és szinuszmezős szinkron szervohajtások illesztett táplálása.

  12. hét:  Mezőorientált szabályozású aszinkron szervomotoros hajtások.

  13. hét:  Háromfázisú gépek feszültség-inverteres táplálása. Az inverterek kapcsolási állapotai. Egyszerű és ISZM vezérlésű inverter.

  14. hét:  Többgépes fordulatszám- és szögszabályozás. Együttfutás szabályozás.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás

  10. Követelmények

    A szorgalmi időszakban: 

                     2 db zárthelyi dolgozat mindegyikének legalább elégséges teljesítése.            

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban a két zárthelyi egyike pótolható, a pótlásra egy alkalmat biztosítunk. A pótzárthelyi anyaga a pótlandó zárthelyiével egyező. A pótlási időszakban egy zárthelyi  ismételt pótlására biztosítunk lehetőséget.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Schmidt I., Vincze Gyné, Veszprémi K.: Villamos szervo- és robothajtások. ISBN 963 420 642 5. Műegyetemi Kiadó. Budapest. 2000.

  Digitális tananyag: https://edu.vik.bme.hu/ 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire22
  Konzultáció5
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés0
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Számel László

  Egyetemi docens

  Villamos Energetika Tanszék