Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  A jövő energetikája - víziók és valóság

  A tantárgy angol neve: Future of Energy Systems - Visions and Reality

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. április 8.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak

   

  Műszaki Informatika Szak

   

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV01   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Raisz Dávid

   

  Egy.doc.

   

  BME VET

   

  Dr. Ladányi József

   

  Egy.adj.

   

  BME VET

   

  Prikler László

   

  tanársegéd

   

  BME VET

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy a hallgatók széles körével megismertesse a fenntartható fejlődéshez nélkülözhetetlen hagyományos és megújuló energiákkal kapcsolatos  kurrens problémákat és az azokra válaszul alkalmazott jelenlegi  és a jövőbeli mérnöki megoldásokat. A tematikában kiemelt hangsúllyal szerepel a villamos energetikai innovációk ismertetése és a teljes iparágat meghatározó hatásuk előrevetítése.

   

  Az előadások – a szabadon válaszható tárgy által megkívánt mélységben – az energetika és a villamosenergia-rendszer fizikai és piaci alapjainak bemutatásával indulnak. Bemutatásra kerülnek a dinamikusan fejlődő területek: az okos hálózatok (smart grid) és alkalmazásaik, az e-közlekedés elterjedéséből következő kihívások, valamint az elosztott és megújuló termelési módok. A tantárgy által felölelt tananyag része a globális energetikai trendek komplex műszaki, gazdasági és társadalmi szempontok szerinti ismertetése, kiemelve a szél- és naperőművi beruházások értékelését. A hallgatók  a tárgy teljesítésével megismerik a villamos energia piac újdonságait (spot árazás, mérlegkör, smart tarifák, DSM) , az új termékeket és módszereket, valamint a fejlett szimulációs lehetőségek gyakorlati alkalmazásait.

   

   

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. hét: Bevezetés az energetikai alapfogalmakba

    

  Energiahordozók alaptulajdonságai: elérhetőség, szállíthatóság, energiasűrűség, a felhasználás hatékony módozatai. Az energiatermelés környezeti hatásai. A villamos energia előállításának és felhasználásának jellemző adatai. Biztonság – minőség – gazdaságosság értelmezése együttműködő energia-rendszerekben és szigetüzemben. Rendszer üzemzavarok társadalmi hatásai.

   

  1. hét: A jelenlegi villamosenergia-rendszer

    

  A fizikai hálózat elemei, a teljesítmény átvitelére alkalmazott feszültségszintek. A rendszer megbízhatóságának jellemzői, az „n-1” és „n-2” elv. Hagyományos és megújuló energiatermelés sajátosságai. A rendszerirányítás alapelvei, a termelés és fogyasztás egyensúlya. Energiatárolás és hiányának következményei.

   

  1. hét: A villamosenergia-piac működésének alapjai

    

  A villamos energia, mint szabadpiacon kereskedett áru. Az ellátási lánc részelemeinek szétválasztása a piaci szereplők között: monopol hálózati szolgáltatók és rendszerirányító, kereskedők, termelők, fogyasztók. A piac szerkezete, a szereplők feladatai, a mérlegköri rendszer működése. A végfelhasználói ár elemei: az energia ára, rendszerhasználati díjak, járulékos költségek.

   

  1. hét: Az okos hálózat

    

  A smart grid fogalma: víziók és valóság. A kétirányú információ és energiaáramlás alapjai az energiaátviteli hálózaton. Az okos hálózat előnyei az egyes piaci szereplők szemszögéből. Okos mérési pilotok Magyarországon. A villamos hálózat üzemének automatizálása, hibahelyek detektálása, öngyógyítás, szigetüzem és rekonfiguráció.

   

  1. hét: 1. zárthelyi dolgozat (45 perc); Okos hálózati alkalmazások

    

  Fogyasztói oldali rendszermenedzsment (DSM), intelligens végfelhasználói berendezések.

   

  1. hét: Korlátlan energia: szél- és napenergia a villamosenergia-termelésben

    

  Szárazföldi és tengeri szélparkok,  a koncentrált szolár és a fotovoltaikus termelés hálózati integrációja. Az intermittens termelés csatlakoztatásának nehézségei a klasszikus AC hálózatokon. A HVDC light koncepció és az európai szuper-grid projekt. AC-DC-AC és DC-AC konverterek tulajdonságai és szabályozása.

   

  1. hét: Az E-közlekedés hálózati kiszolgálása

    

  A villamos közlekedés környezeti és energiahatékonysági előnyei. Többletkövetelmények a töltésigények kielégítéshez, rendszerszinten és a lokális hálózaton. E-autó, mint energiatároló: virtuális („parkolóház”) erőmű, V2G.

   

  1. hét: Energiapiaci trendek

    

  Energiaár-robbanás, a fosszilis energiahordozók kimerülése, nem konvencionális szénhidrogén kitermelési módok. Nukleáris erőművi beruházási projektek tanulságai. Feltörekvő energetikai megoldások: IV. generációs atomerőművek, kis léptékű energiatárolás, fotovoltaikus cellák hatékonyságjavulása, fúziós kísérleti reaktorok. Az EROEI fogalma, technológiák skálázhatósága korlátosan elérhető fizikai erőforrások esetén.

   

  1. hét: A megújuló termelés költségindikátorai

    

  A megújuló energiaforrások beruházásainak költséganalízise, megtérülés számítása a speciális tarifális támogatások tükrében. A szél és naperőművi energiatermelés térnyerése Németországban. A fotovoltaikus energiatermelés árparitása.

   

  1. hét: A villamosenergia-rendszer valós idejű szimulációja

    

  A rendszerirányító szemszögéből: Frekvenciatartás, wattos teljesítmény szabályozás, feszültségtartás, meddőteljesítmény szabályozás a „forgó tömeg nélküli” (dominánsan inverteres betáplálású) energiarendszerekben. Az elosztó hálózati operátor üzemirányításának szimulációs támogatása, üzemzavari helyreállítás vihar után.

   

  1. hét: Új irányok a villamosenergia-piacokon

    

  Integrációs törekvések az egységes villamosenergia-piac (IEM) megteremtésére: piac-összekapcsolások, határkeresztező tartalékpiaci együttműködések. A jelenlegi piacmodell korlátai. A hurokáramlások és az erőművi korlátok kezelésének új módjai. A szabályozási, a kiegyenlítő és a rövidtávú energiapiac egyesítése a real-time árazás alkalmazásával. Jelenlegi végfelhasználói energiatarifák (zónaidő, vezérelt) és a jövőbeni „smart” tarifák alkalmazása.

   

  1. hét: 2. zárthelyi dolgozat (45 perc); villamosenergia-piaci szimulációk

    

  A másnapi időtávú, szervezett villamosenergia-piac szimulációja, interaktív tőzsdei kereskedési verseny.

   

  1. hét: Az okos hálózatok kommunikációs architektúrájának alapjai

    

  A fizikai adatátvitel módjai az átviteli, az elosztó és a lokális energetikai célú infrastruktúrán. Redundancia, szinkronizációs és adatbiztonsági követelmények az okos hálózatokon.

   

  1. hét: Az egyenáramú energiaátvitel reneszánsza

    

  IT óriások adattárházainak megbízható energiaellátása: megawattok és petabájtok.

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) A tárgy oktatása hagyományos és prezentációval támogatott előadásra épül.

   

  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban:             Kettő, órarendi időpontban megírt 45 perces zárthelyi dolgozat sikeres (legalább elégséges szintű) teljesítése.

   

                                                                Részvétel az előadások 70%-án.

   

   

  b.       A vizsgaidőszakban: ---

   

   

  A végső érdemjegy a zárthelyiken elért osztályzatok átlaga alapján kerül kiszámításra.

   

  11. Pótlási lehetőségek "A szorgalmi időszakban mindkét zh egyszeri pótlására, a pótlási időszakban egy zh egyszeri pótlására van lehetőség."

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom -         Az előadások Power-point anyaga.

   

  -         Videótár gyűjtemény

   

  -         Mohamed A.El-Sharkawi: Electric Energy – An introduction kijelölt fejezetei

   

  -        http://www.eia.doe.gov/basics/electricity_basics.html

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Raisz Dávid

   

  Dr. Ladányi József

   

  Prikler Lászó

   

  Sőrés Péter Márk

   

  Docens

   

  Adjunktus

   

  Tanársegéd

   

  Kut. öszöndíjas

   

  BME VET

   

  BME VET

   

  BME VET

   

  BME VET