Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyvárosok és haditechnika - kritikus infrastruktúrák energiaellátása

  A tantárgy angol neve: Metropolitan Areas and Military Technology - Energy Supply of Critical Infrastructures

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. április 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki Szak        

  Szabadon választható tantárgy       

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAV00   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Hartmann Bálint,
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Raisz Dávid

   

  docens

   

  BME VET

   

  Hartmann Bálint

   

  egyetemi adjunktus

   

  BME VET

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy keretei között bemutatásra kerülnek azok a rendszerek, melyek energiaellátása valamilyen szempontból a hagyományostól lényegesen eltérő követelményeknek kell, hogy megfeleljen. A villamosenergia-rendszerek megbízhatóságával kapcsolatos fogalmak áttekintése után azokat a rendszereket tárgyaljuk, melyeknél elsődleges szempont az energiaellátás megbízhatósága. Megvizsgáljuk, milyen károkat okozhat az egyes alrendszerek energiaellátásának megszűnése, illetve áttekintjük az ezen alrendszerek által megkövetelt speciális tervezési, üzemeltetési eljárásokat, elsődlegesen a szolgáltató szemszögéből. A tantárgy által felölelt tananyag másik nagy csoportját a szigetüzemű energiaellátással működő rendszerek alkotják. A szigetüzemű energetikai rendszerek speciális üzemeltetési körülményeinek áttekintését követően olyan, korunk csúcstechnológiáját képező rendszereket mutatunk be, mint az űrkutatás és a haditechnika egyes egységei. Ezen technológiák az energiaellátás szempontjából black box-ként funkcionálnak: különböző alrendszerek (fegyverzet, navigáció, meghajtás, stb.) egymástól nagyban eltérő teljesítmény- és energiaigényét kell kiszolgálni gyakorlatilag szigetüzemi körülmények között – ez a feladat pedig nagy hasonlóságot mutat a villamosenergia-rendszeren belül megtalálható intelligens mikro hálózatok (smart gridek, micro gridek) energiaellátásával. A tantárgy keretei között bemutatásra kerülnek azok a főbb elvek, melyek mentén az ilyen rendszerek energiaellátásának a tervezése és üzemeltetése zajlik. A hallgatók képet kaphatnak arról, hogyan működik egy repülőgép-hordozó, egy tengeralattjáró, egy vadászrepülőgép, vagy éppen a nemzetközi űrállomás energiaellátása. A tematika haditechnikai tartalmának kialakítását társintézményből bevont oktató (szakértő) felügyelte.

  8. A tantárgy részletes tematikája 1. hét: Megbízhatóság a villamos energiaellátó rendszerekben, villamosenergia-minőségi paraméterek (MSZ EN 50160). Megbízhatósággal kapcsolatos fogalmak áttekintése (megbízhatóság, n-1 elv, rendelkezésre állás, rugalmasság, redundancia).

   

  2. hét: Ipari technológiák energiaellátása: vegyipar, kohászat, olajipar. Magyarországi példák: TVK/Borsodchem, Dunaferr, MOL Százhalombattai Finomító.

   

  3. hét: Külszíni és mélyművelésű bányaüzemek energiaellátása. Magyarországi példák: Márkushegy, Bükkábrány. Kommunális és kereskedelmi nagyfogyasztók energiaellátása (kórházak, bevásárlóközpontok).

   

  4. hét: Nagyvárosok energiaellátása. Tápállomások, belvárosok, elővárosok. Tartalékolás, üzemzavarok. Magyarországi és nemzetközi példák.

   

  5. hét: Toronyházak, felhőkarcolók energiaellátásával szemben támasztott minőségi és megbízhatósági követelmények és megoldások (tartalékolás, UPS). Magyarországi példák: SOTE Nagyvárad Téri Elméleti Tömb, Schönherz kollégium. Nemzetközi példák: Empire State Building, Burj Dubai.

   

  6. hét: Forgalomirányítás energiaellátása. Kötöttpályás közlekedési rendszerek (vasút, metró, troli, villamos, HÉV), repülésirányító rendszerek. Közvilágítás.

   

  7. hét: Zárthelyi

   

  8. hét: Informatikai rendszerek energiaellátása: pénzügyi informatika (bankok, tőzsdék), internethez kapcsolódó infrastruktúra (szerverek). Magyarországi és nemzetközi példák: hazai bank, Google, külföldi tőzsde.

   

  9. hét: Szigetüzemű villamosenergia-ellátás. P-f és U-Q szabályozás szigetüzemű rendszerekben. A szigetüzem által támasztott speciális üzemeltetési igények. Energiatárolási technológiák.

   

  10. hét: A haditechnika energetikája: légierő. Harcászati repülőgépek energiarendszere. Nemzetközi példák: stratégiai bombázók, vadászrepülők/vadászbombázók, helikopterek.

   

  11. hét: A haditechnika energetikája: haditengerészet. Repülőgép hordozók, tengeralattjárók.

   

  12. hét: A haditechnika energetikája: szárazföldi haderő. Nemzetközi példák: harckocsik, légvédelem.

   

  13. hét: Az űrtechnika energetikája. Az űrrepülőgép (Space Shuttle) energiaellátása. Űrállomások energiaellátása (MIR, International Space Station).

   

  14. hét: Zárthelyi

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás

   

  10. Követelmények a.       A szorgalmi időszakban:                       A két zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű                                                                                      teljesítése

   

                                                                        a kontakt órák legalább 70%-án való részvétel

   

   

  b.       A vizsgaidőszakban: ---

   

   

  A végső érdemjegy a zárthelyiken elért százalékok átlaga alapján kerül kiszámításra.

   

   

  11. Pótlási lehetőségek "A szorgalmi időszakban mindkét zh egyszeri pótlására, a pótlási időszakban egy zh egyszeri pótlására van lehetőség."

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, előzetes egyeztetés alapján.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom -         Az előadások Power-point anyaga.

   

  -         Videótár gyűjtemény

   

  -        Tersztyánszky Tibor: Nagyvárosok villamos energia ellátása 100kV-nál nagyobb feszültségen, NIM Műszaki Dokumentációs és Fordító Iroda, Budapest

   

  -        Short, T. A. Electric Power Distribution Handbook, CRC Press, 2004.

   

  -        Ian Moir, Allan Seabridge: Aircraft Systems: Mechanical, Electrical and Avionics Subsystems Integration, Wiley, 2008

   

  -        Critical Infrastructure Assurance Guidelines for Municipal Governments: Planning for Electric Power Disruptions, DIANE Publishing, 2001

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra12
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Dr. Raisz Dávid

   

  docens

   

  BME VET

   

  Hartmann Bálint

   

  egyetemi adjunktus

   

  BME VET

   

  Dr. Ladányi József

   

  adjunktus

   

  BME VET