Mérnöki problémamegoldás

A tantárgy angol neve: Engineering Problem Solving

Adatlap utolsó módosítása: 2018. április 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki szak, BSc képzés
Mérnök informatikus szak, BSc képzés
Gazdasági és humán kötelezően választható tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEAK48   2/0/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas László,
A tantárgy tanszéki weboldala https://vet.bme.hu/?q=tantargyak/mernoki-problemamegoldas
4. A tantárgy előadója

Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Farkas LászlóEgyetemi docensVET
 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Alapozó villamosmérnöki és informatikai ismeretek

7. A tantárgy célkitűzése

Az iparban felmerülő és megoldandó problémák széles látókört, megfelelő mérnöki ismereteket, nyitott és kreatív gondolkodást igényelnek. A tárgy ebből az igényből kiindulva ad gyakorlati és elméleti ismereteket, megoldási metodikákat, fejleszti a gyakorlati mérnöki készségeket és képességeket, általában példákon keresztül. Az esettanulmányok bemutatják a fejlesztések műszaki hátterét, a megoldandó problémákat, a megoldások koncepcionális tervének kialakítását, a megoldási alternatívák realizálását, azaz a mérnöki problémamegoldás teljes folyamatát.

A mérnöki problémamegoldás (PM) célja új műszaki megoldások létrehozása mérnöki problémákra. A problémamegoldás sok területet foglal magában, amelyeket a mérnököknek ismerniük kell: a problémák keresését és kiválasztását, az összetett problémák részekre bontását, az előzmények feltárását (irodalomkutatást), a megfelelő megoldási alternatívák megtalálását, kiválasztását és optimalizálását, a megoldás ellenőrzését és a koncepcionális terv kidolgozását. A tantárgy a bemutatott, a villamosmérnöki gyakorlaton alapuló esettanulmányokon keresztül ismerteti a mérnöki problémamegoldás elméleti alapjait és módszereit.

A tantárgyhoz házi feladat tartozik, amelyben a hallgatók feldolgoznak egy mérnöki problémát és koncepcionális tervet készítenek a megoldására.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: Bevezetés, definíciók, a mérnöki problémamegoldás (PM) célja és kapcsolatrendszere, az innovációban betöltött szerepe

2. hét: Az EC2000 mérnöki szabvány és részei, a problémamegoldás helye a mérnöki gyakorlatban

3. hét: A mérnöki dokumentálás követelményei, formái, az információ forrásai

4. hét: A problémamegoldási ciklus, paraméterek, kényszerek és korlátozások

5. hét: A PM ciklusban használt döntéstámogató és termékfejlesztő módszerek alapjai (Analytic Hierarchy Process, Quality Function Deployment részei, Pugh-módszerek)

6. hét: Problémamegoldás ciklus esettanulmány (szupravezetős energiatároló lendkerék tervezése)

7. hét: Pszichológiai faktorok, ezek értelmezése, a kritikus gondolkodás. A PM személyi feltételei, csapat- és csoportmunka, megoldást segítő készségek és képességek

8. hét: Új megoldások keresésének alapvető módszerei, az ellentmondások szerepe, feloldásuk lehetőségei

9. hét: Megoldások továbbfejlesztésének módszerei

10. hét: A koncepcionális tervezés módszerei és eszközei. Mérnöki megvalósíthatósági tanulmányok szerepe, tartalma, felépítése. Mérnöki megvalósíthatósági esettanulmány (szelephajtás nyomatékának mérése)

11. hét: gyakorlat - a probléma definiálása

12. hét: gyakorlat - a követelményektől a specifikációig

13. hét: gyakorlat - ötletek, megoldások keresése

14. hét: gyakorlat - kiértékelés, koncepció felvázolás

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

előadás

10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi és 1 db házifeladat sikeres teljesítése. A félévközi jegy a két ellenőrzés osztályzatának átlaga.

11. Pótlási lehetőségek

A házifeladat az utolsó tanítási hét végéig adható be.

A zárthelyi pótlására lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban.

12. Konzultációs lehetőségek

Hallgatói igény szerint, előzetes időpont egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Farkas L, Vajda I., Mérnöki problémamegoldás, elektronikus jegyzet, BME, 2008-

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra28
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire5
Házi feladat elkészítése15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása12
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Vajda IstvánEgyetemi tanárVET
Dr. Farkas LászlóEgyetemi docensVET