Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérnöki problémamegoldás

  A tantárgy angol neve: Engineering Problem Solving

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. április 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Villamosmérnöki szak, BSc képzés
  Mérnök informatikus szak, BSc képzés
  Gazdasági és humán kötelezően választható tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEAK48   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Farkas László,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://vet.bme.hu/?q=tantargyak/mernoki-problemamegoldas
  4. A tantárgy előadója

  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Farkas LászlóEgyetemi docensVET
   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapozó villamosmérnöki és informatikai ismeretek

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az iparban felmerülő és megoldandó problémák széles látókört, megfelelő mérnöki ismereteket, nyitott és kreatív gondolkodást igényelnek. A tárgy ebből az igényből kiindulva ad gyakorlati és elméleti ismereteket, megoldási metodikákat, fejleszti a gyakorlati mérnöki készségeket és képességeket, általában példákon keresztül. Az esettanulmányok bemutatják a fejlesztések műszaki hátterét, a megoldandó problémákat, a megoldások koncepcionális tervének kialakítását, a megoldási alternatívák realizálását, azaz a mérnöki problémamegoldás teljes folyamatát.

  A mérnöki problémamegoldás (PM) célja új műszaki megoldások létrehozása mérnöki problémákra. A problémamegoldás sok területet foglal magában, amelyeket a mérnököknek ismerniük kell: a problémák keresését és kiválasztását, az összetett problémák részekre bontását, az előzmények feltárását (irodalomkutatást), a megfelelő megoldási alternatívák megtalálását, kiválasztását és optimalizálását, a megoldás ellenőrzését és a koncepcionális terv kidolgozását. A tantárgy a bemutatott, a villamosmérnöki gyakorlaton alapuló esettanulmányokon keresztül ismerteti a mérnöki problémamegoldás elméleti alapjait és módszereit.

  A tantárgyhoz házi feladat tartozik, amelyben a hallgatók feldolgoznak egy mérnöki problémát és koncepcionális tervet készítenek a megoldására.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Bevezetés, definíciók, a mérnöki problémamegoldás (PM) célja és kapcsolatrendszere, az innovációban betöltött szerepe

  2. hét: Az EC2000 mérnöki szabvány és részei, a problémamegoldás helye a mérnöki gyakorlatban

  3. hét: A mérnöki dokumentálás követelményei, formái, az információ forrásai

  4. hét: A problémamegoldási ciklus, paraméterek, kényszerek és korlátozások

  5. hét: A PM ciklusban használt döntéstámogató és termékfejlesztő módszerek alapjai (Analytic Hierarchy Process, Quality Function Deployment részei, Pugh-módszerek)

  6. hét: Problémamegoldás ciklus esettanulmány (szupravezetős energiatároló lendkerék tervezése)

  7. hét: Pszichológiai faktorok, ezek értelmezése, a kritikus gondolkodás. A PM személyi feltételei, csapat- és csoportmunka, megoldást segítő készségek és képességek

  8. hét: Új megoldások keresésének alapvető módszerei, az ellentmondások szerepe, feloldásuk lehetőségei

  9. hét: Megoldások továbbfejlesztésének módszerei

  10. hét: A koncepcionális tervezés módszerei és eszközei. Mérnöki megvalósíthatósági tanulmányok szerepe, tartalma, felépítése. Mérnöki megvalósíthatósági esettanulmány (szelephajtás nyomatékának mérése)

  11. hét: gyakorlat - a probléma definiálása

  12. hét: gyakorlat - a követelményektől a specifikációig

  13. hét: gyakorlat - ötletek, megoldások keresése

  14. hét: gyakorlat - kiértékelés, koncepció felvázolás

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  előadás

  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi és 1 db házifeladat sikeres teljesítése. A félévközi jegy a két ellenőrzés osztályzatának átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek

  A házifeladat az utolsó tanítási hét végéig adható be.

  A zárthelyi pótlására lehetőséget biztosítunk a szorgalmi időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Hallgatói igény szerint, előzetes időpont egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Farkas L, Vajda I., Mérnöki problémamegoldás, elektronikus jegyzet, BME, 2008-

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire5
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása12
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Vajda IstvánEgyetemi tanárVET
  Dr. Farkas LászlóEgyetemi docensVET