Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. január 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki alapszak

  Villamos Energetika Szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA338 6 0/0/4/f 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Farkas Lászlóegyetemi docensVET
  Dr. Ladányi József
  egyetemi adjunktusVET
  Dr. Kiss Istvánegyetemi docensVET
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika, villamos energetika témaköre

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  Szakirany("AVIvillen", _)
  VAGY Training.code=("5NAA7")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Az érvényben lévő "Szakirány- és ágazatválasztási szabályzat"-ban foglaltak szerint.A Villamos Energetika (VIVEA207) tárgy kreditpontjának megszerzése ajánlott.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A műszaki ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen és az önálló mérnöki munkavégzésre való képesség fejlesztése.

  A színvonalasan kidolgozott feladatok szakdolgozat vagy TDK dolgozat alapjául szolgálhatnak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A meghirdetett témák a Villamos energetika szakirány tárgyaihoz és a tanszéken végzett kutató-fejlesztő munkákhoz kapcsolódnak.

   

  Néhány jellemző tématerület:

  Elektromágneses környezet

  Épületenergetikai rendszerek

  Méréstechnika, diagnosztika és monitoring

  Nagyfeszültségű-, nagyáramú- és szigeteléstechnika

  Nemkonvencionális technikák és módszerek

  Villamosenergia-rendszer és információtechnológiája

  Villamosenergia-rendszer irányítása, hálózatszámítás

  Villamos gépek és intelligens hajtásrendszerek

   
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A témák a 6. félévet megelőzően kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett témákból a hallgatók szabadon választhatnak.

  A választott témában a konzultáció és az önállóan végzett laboratóriumi gyakorlat egyénileg vagy legfeljebb 2-3 fős csoportokban a témavezető irányításával heti 2x2 vagy 1x4 órában történik.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:            
  A szorgalmi időszak elején kiadott feladatot a félév során folyamatosan kell kidolgozni a témavezető ellenőrzése mellett. A végzett munkáról a hallgatók a szorgalmi időszak utolsó hetén konferencia keretében beszámolót tartanak, illetve a féléves gyakorlat folyamatáról és eredményéről dolgozatot készítenek. A félévközi jegy a félév során tanúsított szorgalom, az elért eredmények, valamint a félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló színvonala alapján kerül megállapításra.

   

  b.       A vizsgaidőszakban: -

  c.              Elővizsga: -

   
  11. Pótlási lehetőségek Pótlási lehetőség nincs.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Folyamatos, megbeszélés szerinti időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A témavezetők által megadott, vagy önálló irodalomkutatással kiválasztott szakirodalom.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

  60
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Önálló munkavégzés60
  Készülés beszámolóra20
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Farkas László

  egyetemi docens

  VET

  Dr. Czira Zsuzsa

  egyetemi adjunktus

  VET

  Dr. Kiss István

  egyetemi docens

  VET