Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Munka és látókörnyezet világítása

  A tantárgy angol neve: Lighting of Working and Living Environment

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
   Energetikai mérnök alapszak
  Épületenergetika szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA098   2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Némethné dr. Vidovszky Ágnes Óraadó
  Villamos Energetika Tsz.
  Dr. Berta István Egyetemi tanár Villamos Energetika Tsz.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Tematikaütközés miatt a tárgyat nem veheti fel, aki a a VIVEM355 kódú, Világítástechnika c. tárgyat hallgatta.

   

  7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatóságot az épületek korszerű világításának követelményeivel és megoldásaival; a világítási rendszerek, világítótestek és fényforrások kiválasztásával; világítástechnikai méretezésekkel, tervezéssel; Világítási ellenőrző mérésekkel és vizsgálatokkal.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Világítástechnikai, fénytani alapfogalmak. A fény definíciója, tulajdonságai.

  2. hét: A világítástechnika fogalmai és mértékegységei (fényáram, fényerősség, térszög, megvilágítás, fénysűrűség)

  3. hét: Színtani alapfogalmak.

  4. hét: Fényforrások: hőmérsékleti sugárzók, kisülőcsövek szerkezete, felépítése, karakterisztikái (fényáram, élettartam, hatásfok) a feszültség függvényében,

  5. hét: Különleges célra készített fényforrások.

  6. hét: Határterületek, mint emberi szem és látás, biológiai hatások, nem vizuális hatások.

  7. hét: Számonkérés

  8. hét: A munkakörnyezet megvilágításával kapcsolatos követelmények (idő és térbeli egyenletesség, árnyékhatások, megvilágítási szintek, káprázás, színvisszaadás).

  9. hét: Lakókörnyezet világításának szempontjai.

  10. hét: Mesterséges világítási berendezések méretezése.

  11. hét: A világítástechnikai tervezés egyszerűsített számítási módszerei.

  12. hét: Alkalmazott világítástechnika: belsőtér (irodák, lakások, iskolák, kórházak, ipari csarnokok stb.) világítása.

  13. hét: Világítástechnikai ellenőrző mérések

  14. hét: Világítástechnikai tervezést segítő programok

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a./ a szorgalmi időszakban:

  - 1 db. névre szóló határidős feladat elkészítése

  - 1 db. zárthelyi dolgozat legalább 40%-os szintű megírása

  b/ a vizsgaidőszakban

  11. Pótlási lehetőségek A TVSZ szerint (A zárthelyi dolgozat pótlására a szorgalmi időszakban 1 és a pótlási héten 1 pótlási lehetőséget biztosítunk. A névre szóló feladat késedelmesen legfeljebb a pótlási hét végéig adható be)
  12. Konzultációs lehetőségek Az előadókkal egyeztetett időpontban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - VTT.: Világítástechnikai kislexikon. Budapest 2001.

  - Poppe Kornélné – Dr. Borsányi János: Világítástechnika I. BMF KVK 2024 Bp, 2003.

  - Arató – Dr. Borsányi – Dr. Kovács – Dr. Majoros – Molnár: Világítástechnika II. BMF KVK 2018 Budapest, 2003.

  - Lantos – Vidovszky: Világítástechnika Útmutató a gyakorlati mérésekhez Budapest 2003. F-K 08/03

  - Dr. Lantos – N. Vidovszky dr.: Világítástechnika Budapest 2004. OMKT KFT F-K 05/04

  - Majoros András: Belsőtéri vizuális komfort Terc, Budapest2004.

  - Majoros András: Speciális középület világítások, Műegyetem Kiadó, Budapest, 2002.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése12
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása5
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Némethné dr. Vidovszky Ágnes Óraadó
  Villamos Energetika Tsz.
  Dr. Berta István Egyetemi tanár Villamos Energetika Tsz.
  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."