Villamos gépek és hajtások

A tantárgy angol neve: Electrical Machines and Drives

Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 

Energetikai mérnök alapszak
Kötelező tantárgy

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA095   3/1/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr.Veszprémi Károly

 

egyetemi tanár

 

Villamos Energetika Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizikai, villamosságtan, elektronika, elektrotechnika.

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIVEA002", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:
Kötelező előtanulmányi rend: Elektrotechnika (BMEVIVEA002)

A tantárgyat nem vehetik fel tematika átfedés miatt azok, akik előzetesen teljesítették a Villamos gépek és hajtások (VIVEA004) vagy a Villamos gépek és alkalmazások (VIVEA334) tantárgyakat.

7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismerkedjenek a villamos gépek felépítésével, alapműködésével, jelleggörbéivel, jellegzetes üzemviszonyaival, alapvető paramétereivel. Ezen alapulva képesek legyenek elsajátítani az egyen és váltakozó áramú villamos hajtások alapvető működését, üzemviszonyait, paramétereit, különféle táplálási módjait és képesek legyenek az alapvető számítások elvégzésére.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1.hét:A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása, vektorábrája, üzeme.

2. hét: Villamos hajtások kinetikája (tömegek és nyomatékok redukálása, stabilitás, mozgásegyenlet, időállandók). Viszonylagos egységek használata.

3. hét: Az egyenáramú gép felépítése, működése, az indukált feszültsége, nyomatéka, helyettesítő kapcsolása.

4-5. hét: Az egyenáramú gép gerjesztési módjai, mechanikai jelleggörbék. Egyenáramú motorok indítása. Egyenáramú motorok fékezési módjai: visszatápláló, ellenállásos, ellenáramú fékezés. Állandó feszültségről táplált egyenáramú motorok fordulatszámának változtatása.

6. hét: Egyenáramú áramirányítós hajtások. Áramirányító kapcsolások. Működés a fedés elhanyagolásával. Áramirányítós hajtás teljesítményviszonyai.

7. hét: Egyenáramú szaggatós hajtások felépítése, vezérlése, mechanikai jelleggörbéi.

8-9. hét: Háromfázisú vektorok (Park-vektorok). Váltakozó áramú gépek mágneses mezői, indukált feszültsége. Az aszinkron gép működési elve, helyettesítő áramköre, teljesítmény mérlege, vektorábrája, áramdiagramja, állandó feszültségű mechanikai jelleggörbéje.

10. hét: Aszinkron motorok indítása. Aszinkron motorok fékezési módjai: generátoros, ellenáramú, dinamikus fékezés. Aszinkron motorok fordulatszámának változtatása a forgórész ellenállás változtatásával, a tápfeszültség változtatásával és a pólus-szám változtatásával.

11-12. hét: Frekvenciaváltós aszinkron motoros hajtások. Egyszerű feszültség inverteres hajtás működése, feszültsége. ISZM feszültség inverteres hajtás.

13. hét: A szinkron gép működési elve, felépítése, helyettesítő áramköre, vektorábrája, hálózatra kapcsolása, terhelésfelvétele, nyomatéka. A hengeres forgórészű szinkron gép áramvektor diagramja.

14. hét: Szinkron motorok statikus és dinamikus stabilitása.

Gyakorlatok: számítási gyakorlatok a következő témakörökben, beépítve az adott témakör előadásai mellé: indítási kapcsolások számítása, felharmonikus tartalom számítása, viszonylagos egységek használat, időállandók számítása, vektorábrák szerkesztése.

 

 

 

 

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, számítási gyakorlat

10. Követelmények

a.       2 zárthelyi a 7. és a 14. héten. 

          3 kis-zárthelyi elosztva a nagy-zárthelyik között. Csak a két legjobb kerül beszámításra, ezért külön pótlási lehetőség nincs.

 A félévközi jegy megszerzésének feltétele mindkét nagy-zárthelyi legalább elégséges eredménye, valamint a 2 legjobb kis-zárthelyi egyenként elégséges eredménye.

          A félévközi jegy a két nagy-zárthelyi két jegyének valamint a kis-zárthelyikre kapott jegyek átlagából képzett jegy átlaga.

11. Pótlási lehetőségek A nagy-zárthelyi dolgozatok pótlására vagy javítására a szorgalmi időszakban egy-egy pót-zárthelyi alkalmat, egy nagy-zárthelyi pótlására vagy javítására egy alkalmat biztosítunk a pótlási héten. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

 

12. Konzultációs lehetőségek Zárthelyi előtti órán
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Halász Sándor: Villamos hajtások, Egyetemi tankönyv Letölthető segédletek. http://www.vet.bme.hu/okt/energ/vg/villgep/index.htm

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra10
Felkészülés zárthelyire54
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr.Veszprémi Károly docens Villamos Energetika Tanszék
Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."