Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos gépek és hajtások

  A tantárgy angol neve: Electrical Machines and Drives

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

   

  Energetikai mérnök alapszak
  Kötelező tantárgy

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA095   3/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Veszprémi Károly,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr.Veszprémi Károly

   

  egyetemi tanár

   

  Villamos Energetika Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizikai, villamosságtan, elektronika, elektrotechnika.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyEredmény( ahol a TárgyKód = "BMEVIVEA002", ahol a Típus = "JEGY", ahol a Ciklus = tetszőleges, ahol a KépzésKód = tetszőleges) >= 2

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend: Elektrotechnika (BMEVIVEA002)

  A tantárgyat nem vehetik fel tematika átfedés miatt azok, akik előzetesen teljesítették a Villamos gépek és hajtások (VIVEA004) vagy a Villamos gépek és alkalmazások (VIVEA334) tantárgyakat.

  7. A tantárgy célkitűzése A hallgatók megismerkedjenek a villamos gépek felépítésével, alapműködésével, jelleggörbéivel, jellegzetes üzemviszonyaival, alapvető paramétereivel. Ezen alapulva képesek legyenek elsajátítani az egyen és váltakozó áramú villamos hajtások alapvető működését, üzemviszonyait, paramétereit, különféle táplálási módjait és képesek legyenek az alapvető számítások elvégzésére.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.hét:A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása, vektorábrája, üzeme.

  2. hét: Villamos hajtások kinetikája (tömegek és nyomatékok redukálása, stabilitás, mozgásegyenlet, időállandók). Viszonylagos egységek használata.

  3. hét: Az egyenáramú gép felépítése, működése, az indukált feszültsége, nyomatéka, helyettesítő kapcsolása.

  4-5. hét: Az egyenáramú gép gerjesztési módjai, mechanikai jelleggörbék. Egyenáramú motorok indítása. Egyenáramú motorok fékezési módjai: visszatápláló, ellenállásos, ellenáramú fékezés. Állandó feszültségről táplált egyenáramú motorok fordulatszámának változtatása.

  6. hét: Egyenáramú áramirányítós hajtások. Áramirányító kapcsolások. Működés a fedés elhanyagolásával. Áramirányítós hajtás teljesítményviszonyai.

  7. hét: Egyenáramú szaggatós hajtások felépítése, vezérlése, mechanikai jelleggörbéi.

  8-9. hét: Háromfázisú vektorok (Park-vektorok). Váltakozó áramú gépek mágneses mezői, indukált feszültsége. Az aszinkron gép működési elve, helyettesítő áramköre, teljesítmény mérlege, vektorábrája, áramdiagramja, állandó feszültségű mechanikai jelleggörbéje.

  10. hét: Aszinkron motorok indítása. Aszinkron motorok fékezési módjai: generátoros, ellenáramú, dinamikus fékezés. Aszinkron motorok fordulatszámának változtatása a forgórész ellenállás változtatásával, a tápfeszültség változtatásával és a pólus-szám változtatásával.

  11-12. hét: Frekvenciaváltós aszinkron motoros hajtások. Egyszerű feszültség inverteres hajtás működése, feszültsége. ISZM feszültség inverteres hajtás.

  13. hét: A szinkron gép működési elve, felépítése, helyettesítő áramköre, vektorábrája, hálózatra kapcsolása, terhelésfelvétele, nyomatéka. A hengeres forgórészű szinkron gép áramvektor diagramja.

  14. hét: Szinkron motorok statikus és dinamikus stabilitása.

  Gyakorlatok: számítási gyakorlatok a következő témakörökben, beépítve az adott témakör előadásai mellé: indítási kapcsolások számítása, felharmonikus tartalom számítása, viszonylagos egységek használat, időállandók számítása, vektorábrák szerkesztése.

   

   

   

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, számítási gyakorlat

  10. Követelmények

  a.       2 zárthelyi a 7. és a 14. héten. 

            3 kis-zárthelyi elosztva a nagy-zárthelyik között. Csak a két legjobb kerül beszámításra, ezért külön pótlási lehetőség nincs.

   A félévközi jegy megszerzésének feltétele mindkét nagy-zárthelyi legalább elégséges eredménye, valamint a 2 legjobb kis-zárthelyi egyenként elégséges eredménye.

            A félévközi jegy a két nagy-zárthelyi két jegyének valamint a kis-zárthelyikre kapott jegyek átlagából képzett jegy átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek A nagy-zárthelyi dolgozatok pótlására vagy javítására a szorgalmi időszakban egy-egy pót-zárthelyi alkalmat, egy nagy-zárthelyi pótlására vagy javítására egy alkalmat biztosítunk a pótlási héten. A vizsgaidőszakban pótlási lehetőség nincs.

   

  12. Konzultációs lehetőségek Zárthelyi előtti órán
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Halász Sándor: Villamos hajtások, Egyetemi tankönyv Letölthető segédletek. http://www.vet.bme.hu/okt/energ/vg/villgep/index.htm

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire54
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr.Veszprémi Károly docens Villamos Energetika Tanszék
  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."