Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Energiatárolók

  A tantárgy angol neve: Energy Storages

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA063 6 2/0/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Balázs Gergely György,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék:

  Dr.Vajda István

  egyetemi tanár

  VET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít -
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A BME-ről kikerülő villamosmérnökök felkészítése az villamos‑energia tárolásának problémájára, és a jelenlegi technológia mellett lehetséges megoldások bemutatása. A mobil és statikus energiatárolás követelményeinek bemutatása, alkalmazási példák, és az energiatárolástól várható haszon ismertetése. Alapszintű tervezési és méretezési eljárások átadása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az energiatárolás feladatai, különböző módjai. A tárolók specifikációjához szükséges fizikai paraméterek. Villamos energiatárolás, mágneses energiatárolás, mechanikus energiatárolás, kémiai energiatárolás jellemzői, sajátosságai. A különböző energiatárolási módok gyakorlati megjelenési formái (szuperkapacitások, szupravezetős tekercsek, lendkerekes energiatárolók, szivattyús tározók, akkumulátorok), jósági paramétereik, alkalmazási területeik. A villamos-energia minőségének javítása energiatárolók hálózatba iktatásával. A mobil energiatárolás követelményei (villamos és hibrid járművek számára). Az energiatárolás környezetvédelmi szempontjai, a megújuló energiaforrások terjedésének hatásai és az energiatárolás szükségessége.

   

  1. hét

  Az energiatárolás szükségessége, alkalmazásának előnyei. Energiatárolókkal szemben támasztott követelmények, az ezeket leíró általános paraméterek, összehasonlítási szempontok.

  2. hét

  A villamos energia tárolás közvetlen és közvetett módjai, a tároló rendszerek általános felépítése, energia‑átalakítók, hatásfokok.

  3. hét

  Szivattyús víztározók működésének bemutatása. A telepítés feltételei, elérhető műszaki paraméterek, környezeti hatások.

  4. hét

  Néhány üzemelő szivattyús víztározó rendszer bemutatása, magyarországi helyzet.

  5. hét

  Sűrített levegő tározók működésének bemutatása. A telepítés feltételei, elérhető műszaki paraméterek, környezeti hatások.

  6. hét

  Az elektrokémiai energiatárolók sajátosságai. Környezeti hatások. Az energiasűrűség és a teljesítménysűrűség kapcsolata. Áramlásos akkumulátorok fajtái, működésük.

  7. hét

  Statikus akkumlátortelepek akkumulátorai. Savas ólomakkumulátorok, NiCd akkumulátorok, NaS akkumulátorok

  8. hét

  Mobil akkumulátoros energiatárolás, a villamos járművek akkumulátorai. NiMH, NaNiCl és Li akkumulátorok. Savas ólom akkumulátorok felhasználása a járművekben. Szuperkondenzátorok.

  9. hét

  Szupravezetők és az energiatárolás. A II. típusú szupravezetők különleges anyagi tulajdonságai, és ezek felhasználása az energiatárolásban.

  10. hét

  Lendkerekes energiatárolás. Különféle alkalmazási területek, és az ezek által meghatározott különleges követelmények a rendszerre, elsősorban a veszteségekre vonatkozóan. A lendkerék méretezés mechanikai alapjai, elérhető energiasűrűség értékek különféle anyagokkal, a lendkerék alakjának megválasztása. Izotrop és anizotrop anyagú lendkerekek.

  11. hét

  Lendkerekes energiatároló, mint rendszer, az egyes komponensek (lendkerék, motor/generátor, vákuumrendszer, hűtőrendszer, csapágyak, elektronika) szerepe és jellemzői. Lendkerekes energiatárolás aktív és passzív csapágyakkal. Rendszerszinten elérhető fajlagos paraméterek.

  12. hét

  Szupravezetős mágneses energiatárolás. Az energiatároló felépítése, a méretezés mechanikai korlátai

  13. hét

  Hőtárolók. Hőtárolás a napenergia felhasználáshoz kapcsolódóan (sós tavak, fókuszálás tükrökkel), hőtárolás fagyasztott anyagban.

  14. hét ZH

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények A szorgalmi időszakban 1 db zárthelyi, és 1 db kötelezően választható házi feladat.

   

  11. Pótlási lehetőségek 1 db pót zárthelyi, a házi feladat szintén a pótlási héten pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, előzetesen egyeztetett időpontban, a félév során legfeljebb 2 alkalommal.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Richard Baxter:Energy Storage, 2005 ISBN-13: 978-1593700270

  A. Ter-Gazarian: Energy storage for Power Systems, 1994 ISBN-13: 978-0863412646

  G. Genta: Kinetic Energy Storage, 1985 ISBN-13: 978-0408013963

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése12
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Kohári Zalán Egyetemi adjunktusVET
  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."