Védelmek

A tantárgy angol neve: Protection

Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 14.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

BME Gépészmérnöki Kar

Energetikai mérnök szak

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA045 7 1/1/0/f 2  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

Dr. Ladányi József

 

egyetemi docens 

BME VET VMK csop.
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamosenergia-rendszerek

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Villamosenergia rendszerek (VIVEA005)

A tárgyat nem veheti fel, aki kreditet szerzett a Védelmek és automatikák (VIVEM266) tárgyból vagy a Védelmi rendszerek és méréstechnika (VIVEMA04) tárgyból.

7. A tantárgy célkitűzése Villamosenergia–rendszerek védelmi elveinek, berendezéseinek, rendszerének alapjaival való megismertetés.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét: Védelmi alapfogalmak, követelmények, generációk

2. hét: Védelmi rendszerek stratégiája. Védelmi elvek. Védelmi tartalékolás szempontjai, alkalmazása különböző szerkezetű hálózatokon.

3. hét: Üzemzavari automatikák – Visszakapcsoló és átkapcsoló automatikák

4. hét: Zárlati teljesítmény-érzékelés módszerei. Holtsávmentesítés.

5. hét: Üzemzavari automatikák – Rendszerautomatikák, zárlati teljesítményirány érzékelés

6. hét: Differenciál-elvű védelmek

7. hét: Túláramvédelem

8. hét: Távolsági védelem

9. hét: Processzoros védelmek, irányítástechnika

10. hét: Jelátviteli logikai rendszerek. Kioldás engedélyezés reteszelés. Szinkronozás.

11. hét: Áramváltók, feszültségváltók alkalmazása a védelmekben. A főbb hálózat elemek, elosztóhálózatok védelmének, felépítésének és beállításának ismertetése. Alkalmazási példák.

12. hét: ZH

13. hét: Szinkrongenerátor védelmei,

14. hét: HMKE védelmei

 A számítási gyakorlatokon a hallgatók a fenti témakörökhöz kapcsolódó gyakorlati feladatokat oldanak meg.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 1 óra előadás, 1 óra számítási gyakorlat

 

10. Követelmények

a.: A szorgalmi időszakban: 

            részvétel az előadásokon és gyakorlatokon a TVSZ-ben előírt mértékben

            1 db. önállóan megoldandó házi feladat, leadása a szorgalmi időszak végéig;

            1 db. zárthelyi dolgozat a 12. oktatási héten

b: Vizsgaidőszakban: -

Pótlási lehetőség: a szorgalmi időszakban: 1 db. pótzárthelyi dolgozat; a házi feladat különeljárási díj ellenében adható be a pótlási héten.

A  félév  lezárásának  módja: 

              -aláírás: az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel TVSZ szerint

            - házi feladat: beadott, legalább elégséges osztályzattal elfogadva

            - zárthelyi: legalább elégséges eredménnyel

 

Osztályzat: a házi feladat osztályzatának 20% és a zárthelyi osztályzatának 80% -os súlyozású átlaga. 


 

12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés alapján.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

-          Dr Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek III. kötet. Tankönyvkiadó, 1985.

-          A tárgy WEB oldala:

http://www.vet.bme.hu/okt/energ.htm

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra25
Félévközi készülés órákra5
Felkészülés zárthelyire15
Házi feladat elkészítése15
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés 
Összesen60
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Ladányi József

Egyetemi docens

BME VET VMK csop.

Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."