Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Védelmek

  A tantárgy angol neve: Protection

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 14.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  BME Gépészmérnöki Kar

  Energetikai mérnök szak

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA045 7 1/1/0/f 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr. Ladányi József

   

  egyetemi docens 

  BME VET VMK csop.
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Villamosenergia-rendszerek

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Villamosenergia rendszerek (VIVEA005)

  A tárgyat nem veheti fel, aki kreditet szerzett a Védelmek és automatikák (VIVEM266) tárgyból vagy a Védelmi rendszerek és méréstechnika (VIVEMA04) tárgyból.

  7. A tantárgy célkitűzése Villamosenergia–rendszerek védelmi elveinek, berendezéseinek, rendszerének alapjaival való megismertetés.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét: Védelmi alapfogalmak, követelmények, generációk

  2. hét: Védelmi rendszerek stratégiája. Védelmi elvek. Védelmi tartalékolás szempontjai, alkalmazása különböző szerkezetű hálózatokon.

  3. hét: Üzemzavari automatikák – Visszakapcsoló és átkapcsoló automatikák

  4. hét: Zárlati teljesítmény-érzékelés módszerei. Holtsávmentesítés.

  5. hét: Üzemzavari automatikák – Rendszerautomatikák, zárlati teljesítményirány érzékelés

  6. hét: Differenciál-elvű védelmek

  7. hét: Túláramvédelem

  8. hét: Távolsági védelem

  9. hét: Processzoros védelmek, irányítástechnika

  10. hét: Jelátviteli logikai rendszerek. Kioldás engedélyezés reteszelés. Szinkronozás.

  11. hét: Áramváltók, feszültségváltók alkalmazása a védelmekben. A főbb hálózat elemek, elosztóhálózatok védelmének, felépítésének és beállításának ismertetése. Alkalmazási példák.

  12. hét: ZH

  13. hét: Szinkrongenerátor védelmei,

  14. hét: HMKE védelmei

   A számítási gyakorlatokon a hallgatók a fenti témakörökhöz kapcsolódó gyakorlati feladatokat oldanak meg.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 1 óra előadás, 1 óra számítási gyakorlat

   

  10. Követelmények

  a.: A szorgalmi időszakban: 

              részvétel az előadásokon és gyakorlatokon a TVSZ-ben előírt mértékben

              1 db. önállóan megoldandó házi feladat, leadása a szorgalmi időszak végéig;

              1 db. zárthelyi dolgozat a 12. oktatási héten

  b: Vizsgaidőszakban: -

  Pótlási lehetőség: a szorgalmi időszakban: 1 db. pótzárthelyi dolgozat; a házi feladat különeljárási díj ellenében adható be a pótlási héten.

  A  félév  lezárásának  módja: 

                -aláírás: az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel TVSZ szerint

              - házi feladat: beadott, legalább elégséges osztályzattal elfogadva

              - zárthelyi: legalább elégséges eredménnyel

   

  Osztályzat: a házi feladat osztályzatának 20% és a zárthelyi osztályzatának 80% -os súlyozású átlaga. 


   

  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés alapján.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -          Dr Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek III. kötet. Tankönyvkiadó, 1985.

  -          A tárgy WEB oldala:

  http://www.vet.bme.hu/okt/energ.htm

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra25
  Félévközi készülés órákra5
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése15
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés 
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Ladányi József

  Egyetemi docens

  BME VET VMK csop.

  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."