Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Minőségi energiaellátás

  A tantárgy angol neve: Electric Power Quality

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. március 10.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök alapszak


  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA044 5 2/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kiss István,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://vet.bme.hu/?q=tantargyak/minosegi-energiaellatas
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  Dr. Koller László

  Dr. Szandtner Károly

  Dr. Kiss István

  Egyetemi tanár

  Egyetemi docens

  Egyetemi adjunktus

  Egyetemi tanársegéd

  VET, NTB cs.

  VET, NTB cs.

  VET, NTB cs.

  VET, NTB cs.

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, matematika, elektrotechnikai alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Elektrotechnika.
  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy az épületek (nagy- és kis épületek, lakóépületek, épületegyüttesek) kisfeszültségű villamos
  energiaellátás tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével foglalkozik. Ezáltal a
  hallgatók alkalmassá válnak a nemzetgazdaság, ezen belül a települések, az ipari és mezőgazdasági
  üzemek, az intézmények és a lakosság biztonságos és gazdaságos villamosenergia ellátásának
  tervezésében, megvalósításában és üzemeltetésében való közreműködésre.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. hét: Létesítési és biztonsági szempontok.
  2. hét: Kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek és kábeleinek méretezése. Túláramvédelem.
  3. hét: Épületek villamos hálózatának túlfeszültségvédelme, érintésvédelem kialakítása.
  4. hét: PEN és EPH rendszer kiépítése, földelési rendszer létesítése.
  5. hét: Világítási eszközök elhelyezése, világítási hálózat kiépítésének szempontjai.
  6. hét: Erőátviteli berendezések elhelyezése, erőátviteli hálózat kiépítésének szempontjai.
  Ipari berendezések energiaellátási kérdései.
  7. hét: Fázisjavítás: alapfogalmak, fázisjavítás esetei, természetes fázisjavítás, egyedi , csoportos
  és központi kompenzáció,fázisjavítás tervezése.
  8. hét: Épületek nagymegbízhatóságú kisfeszültségű villamosenergia betáplálása. Megbízhatósági
  igények.
  9. hét: Szünetmentes, nagymegbízhatóságú villamos energiaellátás eszközei.
  10. hét: Szünetmentes áramellátó berendezések kiépítési szempontjai.A szünetmentes áramellátó
  rendszer akkumulátor telepei.
  11. hét: A napenergia felhasználásának berendezései és a hasznosításhoz szükséges szabályozási
  eszközök. A villamosenergia fogyasztás csökkentésének lehetőségei a napenergia felhasználásával.
  12. hét: Épületek teljesítmény igényének meghatározása. Villamos hálózatra kapcsolás feltételei.
  Méretlen és mért fogyasztói hálózat, fogyasztásmérés helyei és berendezései.
  13. hét: Gyengeáramú berendezések elhelyezése, villamos energiaellátó hálózatának kiépítése.
  Épületek villamos hálózatának létesítésével kapcsolatos mérések elemzése.
  14. hét: Épületek villamos energia betápláló és elosztó rendszerének főbb tervezési szempontjai.
  A tervkészítés lépései és tartalmi elemei. A minőségbiztosítási rendszer alapjai.
  A számítási gyakorlatokon a hallgatók a fenti témakörökhöz kapcsolódó gyakorlati feladatokat
  oldanak meg.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra előadás, 1 óra számítási gyakorlat
  10. Követelmények
  a.: A szorgalmi időszakban:
  részvétel az elıadásokon és gyakorlatokon a TVSZ-ben előírt mértékben
  1 db. önállóan megoldandó házi feladat, leadása a szorgalmi időszak végéig;
  1 db. zárthelyi dolgozat a 10. oktatási héten
  b: Vizsgaidőszakban: -

  11. Pótlási lehetőségek
  A szorgalmi időszakban: 1 db. pótzárthelyi dolgozat; a vizsgaidőszakban a
  3. hétig a zárthelyi Gyak. IV jelleggel pótolható, a házi feladat különeljárási díj ellenében
  adható be.
  12. Konzultációs lehetőségek Előzetes egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  - Villamos szerelőipari kézikönyv (Szerk. Baumann Pál), Mszaki könyvkiadó, 1983.
  - Stefányi, I.- Szandtner, K.: Villamos kapcsolókészülékek. Tankönyvkiadó, Budapest,
  1991. Nívódíjas egyetemi jegyzet, J5-1309.
  - Horváth, T.: Villámvédelem felülvizsgálók tankönyve, Magyar Eletrotechnikai Egyesület,
  Budapest, 1997.
  - Koller, L.: Áramütés elleni védelem Egyetemi jegyzet. Azonosító: 55075. Műegyetemi
  Kiadó, 2004.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra45
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire15
  Házi feladat elkészítése25
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása20
  Vizsgafelkészülés
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Berta István

  Dr. Koller László

  Dr. Szandtner Károly

  Dr. Kiss István

  Egyetemi tanár

  Egyetemi docens

  Egyetemi adjunktus

  Egyetemi tanársegéd

  VET, NTB cs.

  VET, NTB cs.

  VET, NTB cs.

  VET, NTB cs.