Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Villamos laboratórium 2.

  A tantárgy angol neve: Electrical Laboratory 2.

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gépészmérnöki Kar

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA043 6 0/0/3/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Dán András,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Prikler László tanársegéd VET VMK csoport
  Györe Attila tanársegéd VET VGH csoport
  Dr.. Kiss István docens VET

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A szakmai törzsanyagban tanult elektrotechnikai, villamos energetikai és hőtani alapismeretek

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Elektrotechnika
  7. A tantárgy célkitűzése A gyakorlati alkalmazás fejlesztése, a fizikai összefüggések és a számítási, fizikai modellek összhangjának megértése, elméleti ismeretek elmélyítése. A villamosenergia hálózatban alkalmazott kapcsolókészülékek működtetésekor a kapcsolókészülékek és a hálózatok között fellépő kölcsönhatások valamint a kapcsolási ívek tulajdonságainak laboratóriumi vizsgálata, a mérési és számítási eredmények összehasonlításával. A hallgatók a gyakorlatban is megismerkednek a különféle villamos gépekkel, hajtásokkal, azok működésével. A laboratórium kiegészítő módon támogatja a szakirány elméleti tantárgyait.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Számítási-tervezési gyakorlatok és laboratóriumi mérések Villamosenergia-rendszerek témakörben:

  1./  Közcélú  0.4 kV-os transzformátorkörzet terhelés-feszültségesés méretezése,  biztosító kiválasztás, lazán hurkolt üzem elemzése.

  2./  Nagy / középfeszültségű  (120/10 kV-os)  transzformátorállomás terhelési és szabályozási viszonyai, statikus kondenzátor hatása.

  3./  Zárlatok és áramkör-megszakadások leképezése és számítása. Y/y és Y/d transzformátorok zérus sorrendű modelljei, fáziszárlatok, 1FN és 2FN rövidzárlat, kapacitív földzárlati áram. 120 kV-os szabadvezeték 1FN rövidzárlati áramának eloszlása, a védővezető és a földelések hatása, a zárlatos oszlop potenciálemelkedése.

  4./ Energiatermelő egységek (gázmotor, szélturbina, napelem) telepítése, hálózati hatása,    műszaki számítások.

  L1./ Távvezeték üresjárásban, rövidzárásban, terhelésben mérés fizikai modellen

  L2./ Szimmetrikus összetevők mérése

  L3./ Transzformátor differenciálvédelme mérés fizikai modellen.

   Laboratóriumi mérések Villamos berendezések témakörben:

  1. Szigetelőanyagok átütésének vizsgálata
  2. Szigetelőanyagok roncsolásmentes vizsgálata
  3. Lökőfeszültségeloszlás vizsgálata transzformátoron

  Laboratóriumi mérések Villamos gépek, hajtások és diagnosztika témakörben:

  1. Villamos gépek zaj- és rezgésmérése
  2. Frekvenciaváltós aszinkron motor vizsgálata
  3. Szinkron szervohajtás vizsgálata
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Számítási-tervezési gyakorlatok, számítógépi alkalmazások, laboratóriumi mérések

   

  10. Követelmények

                  a)  Szorgalmi időszakban: 1 ZH   mérési jegyzőkönyvek (mérőcsoportonként) 

              b) A félév lezárásához szükséges követelmények:

                   ZH  legalább 2-es                 beadott és elfogadott jegyzőkönyvek 

              c) A félév lezárásának módja:  gyakorlati  jegy 

                  a gyakorlati  osztályzat  kialakítása:                      ZH:  25 %      Mérések : 75  %

   

  11. Pótlási lehetőségek

                   - a ZH egy alkalommal pótolható 

                   - egy mérés pótolható

   

  12. Konzultációs lehetőségek Igény és előzetes egyeztetés szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom                 Az oktató által kiadott feladatlapok, számítási segédletek

   

                  Mérési útmutatók

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés mérésekre24
  Felkészülés zárthelyire15
  Mérési jegyzőkönyv elkészítése9
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Dán András docens VET VMK csoport
  Dr. Kádár István docens VET VGH csoport
  Dr. Koller László

   

  docens

   

  VET NTB csoport

   

  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."