Önálló laboratórium

A tantárgy angol neve: Project Laboratory

Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Energetikai mérnök alapszak

nappali képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA040 6 0/0/3/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
4. A tantárgy előadója Dr.Ladányi József egyetemi adjunktus VET
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Elektrotechnika, Villamos gépek és hajtások, Villamos energetika

7. A tantárgy célkitűzése

A műszaki ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen és az önálló mérnöki munkavégzésre való képesség fejlesztése.

A színvonalasan kidolgozott feladatok szakdolgozat vagy TDK dolgozat alapjául szolgálhatnak.

8. A tantárgy részletes tematikája

A meghirdetett témák a Villamos-energetika szakirány tárgyaihoz és a tanszéken végzett kutató-fejlesztő munkákhoz kapcsolódnak.

Néhány jellemző tématerület:

Elektromágneses környezet

Épületenergetikai rendszerek

Méréstechnika, diagnosztika és monitoring

Nagyfeszültségű-, nagyáramú- és szigeteléstechnika

Nemkonvencionális technikák és módszerek

Villamosenergia-rendszer és információtechnológiája

Villamosenergia-rendszer irányítása, hálózatszámítás

Villamos gépek és intelligens hajtásrendszerek

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A témák a 6. félévet megelőzően kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett témákból a hallgatók szabadon választhatnak.

A választott témában a konzultáció és az önállóan végzett laboratóriumi gyakorlat egyénileg vagy legfeljebb 2-3 fős csoportokban a témavezető irányításával heti 3 órában történik.

10. Követelmények

a.       A szorgalmi időszakban:           

A szorgalmi időszak elején kiadott feladatot a félév során folyamatosan kell kidolgozni a témavezető ellenőrzése mellett. A végzett munkáról a hallgatók a szorgalmi időszak utolsó hetén konferencia keretében beszámolót tartanak, a féléves gyakorlat folyamatáról és eredményéről dolgozatot készítenek. A félévközi jegy a félév során tanúsított szorgalom, az elért eredmények, valamint a félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló színvonala alapján kerül megállapításra.

11. Pótlási lehetőségek Pótlási lehetőség nincs
12. Konzultációs lehetőségek

Folyamatos, megbeszélés szerinti időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

A témavezetők által megadott, vagy önálló irodalomkutatással kiválasztott szakirodalom.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra
Felkészülés beszámolóra10
Önálló munkavégzés28
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Kádár István  egyetemi docens  VET
Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."