Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Önálló laboratórium

  A tantárgy angol neve: Project Laboratory

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Energetikai mérnök alapszak

  nappali képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA040 6 0/0/3/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Ladányi József,
  4. A tantárgy előadója Dr.Ladányi József egyetemi adjunktus VET
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Elektrotechnika, Villamos gépek és hajtások, Villamos energetika

  7. A tantárgy célkitűzése

  A műszaki ismeretek elmélyítése és gyakorlati tapasztalatok szerzése egy szűkebb, az egyéni érdeklődésnek megfelelő tématerületen és az önálló mérnöki munkavégzésre való képesség fejlesztése.

  A színvonalasan kidolgozott feladatok szakdolgozat vagy TDK dolgozat alapjául szolgálhatnak.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A meghirdetett témák a Villamos-energetika szakirány tárgyaihoz és a tanszéken végzett kutató-fejlesztő munkákhoz kapcsolódnak.

  Néhány jellemző tématerület:

  Elektromágneses környezet

  Épületenergetikai rendszerek

  Méréstechnika, diagnosztika és monitoring

  Nagyfeszültségű-, nagyáramú- és szigeteléstechnika

  Nemkonvencionális technikák és módszerek

  Villamosenergia-rendszer és információtechnológiája

  Villamosenergia-rendszer irányítása, hálózatszámítás

  Villamos gépek és intelligens hajtásrendszerek

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A témák a 6. félévet megelőzően kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett témákból a hallgatók szabadon választhatnak.

  A választott témában a konzultáció és az önállóan végzett laboratóriumi gyakorlat egyénileg vagy legfeljebb 2-3 fős csoportokban a témavezető irányításával heti 3 órában történik.

  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban:           

  A szorgalmi időszak elején kiadott feladatot a félév során folyamatosan kell kidolgozni a témavezető ellenőrzése mellett. A végzett munkáról a hallgatók a szorgalmi időszak utolsó hetén konferencia keretében beszámolót tartanak, a féléves gyakorlat folyamatáról és eredményéről dolgozatot készítenek. A félévközi jegy a félév során tanúsított szorgalom, az elért eredmények, valamint a félév végi írásbeli és szóbeli beszámoló színvonala alapján kerül megállapításra.

  11. Pótlási lehetőségek Pótlási lehetőség nincs
  12. Konzultációs lehetőségek

  Folyamatos, megbeszélés szerinti időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A témavezetők által megadott, vagy önálló irodalomkutatással kiválasztott szakirodalom.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra
  Felkészülés beszámolóra10
  Önálló munkavégzés28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Dr. Kádár István  egyetemi docens  VET
  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."