Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Környezetkímélő elektromágneses rendszerek

  A tantárgy angol neve: Environment-friendly Electromagnetic Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2020. január 23.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  energetikai mérnök alapszak

  Nappali képzés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA039 6 3/0/0/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Göcsei Gábor Róbert,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Hunyár Mátyás

  Dr. Göcsei Gábor

  Dr. Iváncsy Tamás

  egyetemi docens

  egyetemi adjunktus

  egyetemi docens

  VET

  VET

  VET


  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Elektrotechnikai alapismeretek

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEA004") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEA095")

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik kreditpontot szereztek az alábbi tárgyból:

  VIVEA002 Elektrotechnika

  7. A tantárgy célkitűzése

   

  A hallgatók megismertetése az elektromágneses környezetvédelem alapvető szabályaival. Elméleti alapok nyújtása a megújuló energiaforrások villamos rendszereinek kiválasztásához és üzemeltetéséhez.


   

  8. A tantárgy részletes tematikája

   

  ·         A villamos, mágneses és elektromágneses erőterek számításának, mérésének és modellezésének alapjai.

  ·         Kis-, közép- és nagyfeszültségű villamos rendszerek felépítése. Az érintésvédelmi rendszerek.

  ·         A különféle villamos áramütések élettani hatásai. Teendők villamos áramütéses baleset estén. 

  ·         Villamos mágneses és elektromágneses erőterek élettani hatásai. Komplex igénybevételek. Megengedhető határértékek.

  ·         Az erőterek közvetlen és közvetett hatásai. A védelem legfontosabb alapelvei és gyakorlati tudnivalói.

  ·         Nagyfeszültségű vezetékek erőterének számítása. Ionizáló és nem ionizáló elektromágneses sugárzások.

  ·         A természetes erőterek, villámcsapás, sztatikus erőterek (villamos és mágneses környezeti hatások).

  ·         Erőművek néhány hagyományos környezeti kérdése (fosszilis, szénhidrogén, nukleáris).

  ·         Komplex szolgáltató rendszerek (energia-távközlés) problémái. Az elektromágneses összeférhetőség (EMC) témaköre, legfontosabb fogalmai.

  ·         A szélerőművek helye, szerepe és kialakítása (villamos generátorok, szabályozások, csatlakozás a hálózatokra).

  ·         A vízerőművek és szivattyús tározók speciális energiatakarékos villamos gépei és energiatakarékos hajtásszabályozásai.

  ·         Fotoelektromos rendszerek, anyagok, szabályozási és energiatárolási megoldások. Csatlakozás a villamos hálózatokra.

  ·         A geotermia legfontosabb kérdései különös tekintettek a hazai adottságokra.

  ·         E-mobility a jelen és a jövő kapcsolata (a villamos hajtású járművek energiaellátása, energiatárolás, optimális energiafelhasználás, villamos autók szabályozott főhajtásai).

  ·         Az elektrotechnika néhány robbanásszerű változás területei (online diagnosztika, okos hálózatok és mérések, fény- és világítástechnika, nanotechnológia).


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények 2 zárthelyi, mindkettő legalább elégséges teljesítése. Előadáson legalább 70%-os jelenlét
  11. Pótlási lehetőségek A 2 zárthelyi anyagából összevontan írásban vagy szóban legalább elégséges eredmény.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Jen-Shih Chang,,Arnold J,Kelly, Joseph M. Crowley: Handbook of Electrostatic processes. Berta I. Chapter 31, Static Electricity Hazards, Solid Surfaces and Gases, Marcel Dekker Inc. 1995. pp 703-722

  Hunyár M.- Schmidt I.- Veszprémi K.-Vincze Gyné.: A megújuló és körnnyezetbarát energetika villamos gépei és szabályozásuk, Egyetemi tankönyv. ISBN 963 420 670 0. Műegyetemi Kiadó. Budapest. p.338. 2001.

   

  Berta I.: Static control, Journal of Electrostatics, Volume 63, Issues 6-10, June 2005, Pages 679-685

   

  Horváth T.: Understanding Lightning and Lightning Protection. 2006, Research Studies Press (Wiley & Sons)  http://www.wiley.com/go/horvath

   

  Berta, I.: Use of Soft Computing Methods in Risk Assessment of Electrostatic Fire and Explosion Hazards in Industries, Journal of Electrostatics, Invited Paper, Volume 67, Issues 2-3, May 2009, Pages 235-242.

   

  Berta I.: Lightning Protection: Challenges, Solutions, and Questionable steps in the 21th Century, Journal of Physics, Invited Paper, Vol. 301., 2011, IOP Publishing, Bristol, 012063, p 8

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra8
  Felkészülés zárthelyire9
  Házi feladat elkészítése8
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása8
  Vizsgafelkészülés15
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr.Berta István egyetemi tanár VET NF Csoport

  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."