Diagnosztika és monitoring

A tantárgy angol neve: Diagnostics and Monitoring

Adatlap utolsó módosítása: 2017. február 6.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

energetikai mérnök alapszak

Nappali képzés

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA038 6 2/0/1/f 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr.Vajda István egyetemi tanár VET
Dr.Erdélyi István egyetemi adjunktus VET  
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

A tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik kreditpontot szereztek az alábbi tárgyakból:

BMEVIVEA001 Méréstechnika és Jelfeldolgozás, VIVEA004 Villamos gépek és hajtások  

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
TárgyTeljesítve("BMEVIVEA001") ÉS
( TárgyTeljesítve("BMEVIVEA004") VAGY
TárgyTeljesítve("BMEVIVEA095") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:
-------
7. A tantárgy célkitűzése

A villamos gépek és hajtások gyártási, minőség ellenőrzési, üzemeltetési, fejlesztési és kutatási célú mérési diagnosztikai és monitoring feladatai ismeretanyagának megalapozása, elmélyítése.

Komplex mérési, diagnosztikai és monitoring feladatok önálló elvégzéséhez szükséges készségek megalapozása.

8. A tantárgy részletes tematikája

A diagnosztikai és monitoring feladatkör áttekintése. Közvetlenül, vagy hajtás elektronikával táplált villamos gépek és azokkal együttműködő berendezések állapot rendszerei, táplálási, terhelési, mechanikai, elektromágneses, termikus, szigetelési állapotok jellemzéséhez használt modellek.

A mérés, a diagnosztika és a monitoring eszközrendszere: érzékelők, jelhordozók, jeltovábbítás eszközei, jelátalakítók, jelfeldolgozók, mérőművek, eredmény- és jelmegjelenítés eszközei, műszerek és a jelfeldolgozás gépi eszközei.

Villamos gépek gyártás előkészítési, gyártásközi, minőségbiztosítási vizsgálatainak áttekintése, ekkor mérhető állapotjellemző kezdeti értékének meghatározása szempontjából. 

Villamos gépek és hajtások próbatermi vizsgálatainak áttekintése. Táplálási, terhelési és mérési lehetőségek.

Közvetlenül, vagy a hajtás elektronikával táplált villamos gépek az üzemelés helyszínén végezhető mérései, az együttműködő berendezésekkel tengelykapcsolatban, vagy a nélkül.

Diagnosztikai és monitoring feladat megoldások: Termikus védelmek. Táplálási védelmek, fázisőrök és negatív sorrendű szűrők. A túlterhelés elleni túl-áram védelem. Megfutás elleni védelem. Mechanikai állapot figyelés, a csapágyazási, a tengelykapcsolati a kiegyensúlyozási állapotjellemzők figyelése. Nagy gépek légrés őrzése. A szigetelési állapotok figyelése. Számítógépes felügyelet és dokumentálás. Villamos gépek és hajtások mérésével, diagnosztizálásával, és monitoring rendszer üzemeltetésével összefüggő mérnöki tevékenységek áttekintése.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, és 2 órás laborgyakorlatok a félév második felében.
10. Követelmények

Követelmények a TVSZ szerint. A félév elismerése (legalább elégséges)  ZH-k, és a laborgyakorlatok eredményes teljesítése.

11. Pótlási lehetőségek

A sikertelen ZH egyszer pótolható

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint a szorgalmi időszakban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Retter Gyula: Villamos energia átalakítók I. II. Egyetemi jegyzet. I. 1989 J5-1440, II. 1999) J5-1444.

Halász S.: Villamos hajtások. Egyetemi tankönyv 1993

Istvánfy Gyula: Erősáramú átalakítók mérése. Tankönyvkiadó, Bp. 1984

Timár P. L., Fazekas A., Kiss L., Miklós A., S.J. Yang, Villamos gépek zaja és rezégése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968.

Peter VAS: Parameter Estimation, Condition Monitoring and Diagnosis of  Electrical Machines. Clarendon Press, Oxford, 1993

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire10
Felkészülés laborgíyakorlatokra14
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés-
Összesen90
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr.Vajda István egyetemi tanár VET
Dr.Erdélyi István egyetemi adjunktus VET  
Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."