Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Diagnosztika és monitoring

  A tantárgy angol neve: Diagnostics and Monitoring

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. február 6.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  energetikai mérnök alapszak

  Nappali képzés

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA038 6 2/0/1/f 3  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Számel László,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr.Vajda István egyetemi tanár VET
  Dr.Erdélyi István egyetemi adjunktus VET  
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A tárgyat csak azok a hallgatók vehetik fel, akik kreditpontot szereztek az alábbi tárgyakból:

  BMEVIVEA001 Méréstechnika és Jelfeldolgozás, VIVEA004 Villamos gépek és hajtások  

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEA001") ÉS
  ( TárgyTeljesítve("BMEVIVEA004") VAGY
  TárgyTeljesítve("BMEVIVEA095") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  -------
  7. A tantárgy célkitűzése

  A villamos gépek és hajtások gyártási, minőség ellenőrzési, üzemeltetési, fejlesztési és kutatási célú mérési diagnosztikai és monitoring feladatai ismeretanyagának megalapozása, elmélyítése.

  Komplex mérési, diagnosztikai és monitoring feladatok önálló elvégzéséhez szükséges készségek megalapozása.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A diagnosztikai és monitoring feladatkör áttekintése. Közvetlenül, vagy hajtás elektronikával táplált villamos gépek és azokkal együttműködő berendezések állapot rendszerei, táplálási, terhelési, mechanikai, elektromágneses, termikus, szigetelési állapotok jellemzéséhez használt modellek.

  A mérés, a diagnosztika és a monitoring eszközrendszere: érzékelők, jelhordozók, jeltovábbítás eszközei, jelátalakítók, jelfeldolgozók, mérőművek, eredmény- és jelmegjelenítés eszközei, műszerek és a jelfeldolgozás gépi eszközei.

  Villamos gépek gyártás előkészítési, gyártásközi, minőségbiztosítási vizsgálatainak áttekintése, ekkor mérhető állapotjellemző kezdeti értékének meghatározása szempontjából. 

  Villamos gépek és hajtások próbatermi vizsgálatainak áttekintése. Táplálási, terhelési és mérési lehetőségek.

  Közvetlenül, vagy a hajtás elektronikával táplált villamos gépek az üzemelés helyszínén végezhető mérései, az együttműködő berendezésekkel tengelykapcsolatban, vagy a nélkül.

  Diagnosztikai és monitoring feladat megoldások: Termikus védelmek. Táplálási védelmek, fázisőrök és negatív sorrendű szűrők. A túlterhelés elleni túl-áram védelem. Megfutás elleni védelem. Mechanikai állapot figyelés, a csapágyazási, a tengelykapcsolati a kiegyensúlyozási állapotjellemzők figyelése. Nagy gépek légrés őrzése. A szigetelési állapotok figyelése. Számítógépes felügyelet és dokumentálás. Villamos gépek és hajtások mérésével, diagnosztizálásával, és monitoring rendszer üzemeltetésével összefüggő mérnöki tevékenységek áttekintése.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, és 2 órás laborgyakorlatok a félév második felében.
  10. Követelmények

  Követelmények a TVSZ szerint. A félév elismerése (legalább elégséges)  ZH-k, és a laborgyakorlatok eredményes teljesítése.

  11. Pótlási lehetőségek

  A sikertelen ZH egyszer pótolható

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint a szorgalmi időszakban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Retter Gyula: Villamos energia átalakítók I. II. Egyetemi jegyzet. I. 1989 J5-1440, II. 1999) J5-1444.

  Halász S.: Villamos hajtások. Egyetemi tankönyv 1993

  Istvánfy Gyula: Erősáramú átalakítók mérése. Tankönyvkiadó, Bp. 1984

  Timár P. L., Fazekas A., Kiss L., Miklós A., S.J. Yang, Villamos gépek zaja és rezégése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1968.

  Peter VAS: Parameter Estimation, Condition Monitoring and Diagnosis of  Electrical Machines. Clarendon Press, Oxford, 1993

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire10
  Felkészülés laborgíyakorlatokra14
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés-
  Összesen90
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr.Vajda István egyetemi tanár VET
  Dr.Erdélyi István egyetemi adjunktus VET  
  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."