Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagyfeszültségű technika és szigeteléstechnika

  A tantárgy angol neve: High Voltage and Insulation Engineering

  Adatlap utolsó módosítása: 2015. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gépészmérnöki Kar, Energetikai szak

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VIVEA037 6 3/0/1/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szedenik Norbert,
  4. A tantárgy előadója
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:

  Dr. Szedenik Norbert t. egyetemi docens BME VET, NTB csop.
  Kiss István

   

  egyetemi docens

   

  BME VET, NTB csop.

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Fizika, matematika, Elektrotechnikai alapismeretek

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Elektrotechnika

   

  7. A tantárgy célkitűzése Megismertetni a hallgatóságot az alapvető nagyfeszültségű technikai ismeretekkel, a szigetelésekben fellépő villamos jelenségekkel, a szigetelések igénybevételeivel, felépítésével és vizsgálatával.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.    Villamos tér hatására fellépő folyamatok a szigetelőanyagokban: vezetés, polarizáció,

  2.     Átütés, átívelés, részleges letörések, treeing

  3.     A külső körülmények (hőmérséklet, elektróda geometria, stb.) hatása a fenti folyamatokra.

  4.     A villamos szilárdság idő és igénybevétel függése, villamos élettartam

  5.     A villamos szigetelések feladatai és az ebből eredő igénybevételek.

  6.     A villamos szigetelések nem villamos igénybevételei. Mechanikai és környezeti igénybevételek,

  7.     A  nedvesség hatása, hőigénybevétel. Szigetelések öregedése, termikus élettartam.

  8.     A szigetelések villamos igénybevételei, az igénybevételek eredete, kapcsolata a névleges feszültséggel. A villamos szigetelések koordinálása.

  9.     A villamos szigetelések felépítése, megbízhatósága és gazdaságossága.

  10. A villamos szigetelőanyagok tulsajdonságainak áttekintése, alkalmazási területek.

  11. Távvezetéki szigetelők, átvezető szigetelők, vezetékek és kábelek és szerelvényeik, kondenzátorok, (nagy) forgógépek, transzformátorok és mérőváltók, villamos készülékek és berendezések  szigetelésének felépítése.

  12. A villamos szigetelések vizsgálata. Nagyfeszültségű méréstechnika alapjai, különleges mérési eljárások, feszültségpróbák.

  13. A részleges letörések vizsgálata,  korszerű szigetelés-diagnosztikai eljárások.

  14. Szigetelések nem villamos vizsgálata.

  A laboratóriumi gyakorlatok tárgya a fenti ismeretek alkalmazása mérés keretében.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 3 óra előadás, 1 óra laboratóriumi gyakorlat

   

  10. Követelmények

  a.   A szorgalmi időszakban: egy nagyzárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megirása.

  b.   A vizsgaidőszakban: A félév lezárásának módja a vizsgaidőszakban letett vizsga. A vizsgáztatás módja írásbeli, szóbeli javítási lehetőséggel. A vizsgaosztályzatot alapvetően az írásbeli dolgozat alapján alakítjuk ki. Szóbeli kiegészítéssel egy jegyet lehet javítani, elégtelen írásbeli eredmény nem javítható.

   

  11. Pótlási lehetőségek Pótlási lehetőségek: A nagyzárthelyi a vizsgaidőszakban ismétlő vizsga jelleggel pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az előzetesen egyeztetett időpontban

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  ·    Horváth-Csernátony-Hoffer: Nagyfeszültségű technika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1986.

  ·    Németh-Horváth: Nagyfeszültségű szigeteléstechnika. Tankönyvkiadó, Budapest. 1990.

  ·    Horváth-Máthé-Németh: Villamos szigetelések vizsgálata. Műszaki könyvkiadó. Budapest. 1979.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire10
  Házi feladat elkészítése20
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés10
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Berta István Egyetemi tanár BME VET NTB csop.
  Dr. Szedenik Norbert t. egyetemi docens BME VET NTB csop.
  Dr. Kiss István

   

  egyetemi docens

   

  BME VET NTB csop.

   

  Egyéb megjegyzések "A tantárgyi követelményeket tiltott eszközzel teljesítő vagy azt megkísérlő hallgatók esetében az 1/2013. (I. 30.) számú dékáni utasítás rendelkezései szerint kell eljárni."