Villamos rendszerek környezeti hatásai

A tantárgy angol neve: Environmental Effects of Electrical Power Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2012. október 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

 

Környezetmérnök B.Sc.

Nappali képzés

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VIVEA023   2/0/0/v 3  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Berta István,
4. A tantárgy előadója
Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr.Berta István egyetemi tanár VET
Tamus Ádám

egyetemi docens

VET
Novák Balázs egyetemi tanársegéd VET
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít matematika, fizika
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a villamos, a mágneses és az elektromágneses terek alapvető tulajdonságait, forrásait és hatásait a környezetre, különösen az élő emberi szervezetre. A hallgatók megismerkednek továbbá az előadások és bemutató jellegű laboratóriumi foglalkozások keretében a káros hatások elleni védekezés lehetőségeivel is.

 

8. A tantárgy részletes tematikája Az ionozó és nem ionozó elektromágneses sugárzások, valamint a kis frekvenciás villamos és mágneses erõterek fizikai tulajdonságainak és élettani hatásainak megismertetése, különös tekintettel a villamos berendezések környezetében kialakuló erõterekre. A jelenlegi tudományos ismereteken alapuló kép kialakítása az erõterek élettani hatásaira vonatkozóan, az ezzel kapcsolatos környezetvédelmi problémák kezelése céljából.

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Mészáros Ernő: Éghajlatváltozás: Természetes vagy emberi hatások, Magyar Tudomány, 2001./11.

 

Sztanyik B. László: Az energetikai környezet szennyezés élettani hatásai, Magyar Tudomány, 2001./11.

 

Geszti P. Ottó: Villamosenergia-rendszerek III., Tankönyvkiadó, Budapest 1986 438.-448. o.

 

Varjú György: Kisfrekvenciás erőterek egészségi és elektromágneses összeférhetőségi kérdései, Magyar Tudomány 2002./8. 1048.-1064. o.

 

Géher Károly szerk.: Híradástechnika, Műszaki Kiadó, 1993. 103-112. o.

 

Thuróczy György: A rádiófrekvenciás sugárzások egészségügyi kérdései, Magyar Tudomány 2002./8.

 

Mátay Gábor, Zombory László: A rádiófrekvenciás sugárzás élettani hatásai és orvosbiológiai alkalmazásai, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2000. 31.-147. o.

 

Schanda János: Az optikai sugárzás élettani hatásai, Magyar Tudomány 2002./8. 1000-1009 o.

 

Dr. Koller László: Az áramütés elleni védelem, Elektronikus jegyzet, BME VET 2003. (a www.ntb.bme.hu oldalon található)

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra
Félévközi készülés órákra
Felkészülés zárthelyire
Házi feladat elkészítése
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
Vizsgafelkészülés
Összesen